امام حسين‏ (ع) در کتب اهل سنت

امام حسین‏ (ع) در کتب اهل سنت

امام حسین‏(ع) در کتب اهل سنت

با مراجعه به کتب حدیثی و تراجم اهل سنت پی می‏بریم که امام حسین‏علیه السلام از احترام و تجلیل ویژه‏ای برخوردار است.
اینک به بخش‏هایی از تاریخ ایشان اشاره می‏کنیم:

ولادت امام حسین ‏(ع)
عبادت امام حسین ‏(ع)
حلم امام حسین ‏(ع)
فضایل امام حسین (ع)‏ از زبان رسول خدا
گفتار صحابه درباره امام حسین‏ (ع)
امام حسین‏ (ع) از دیدگاه تابعین
امام حسین (ع) از دیدگاه علمای اهل سنت
شهادت امام حسین (ع)

در پست های بعدی به شرح هر یک از این بخش ها می پردازیم .

نظر دهيد