ایا واقعا عایشه بهترین همسر حضرت رسول است یا…!!!

ایا واقعا عایشه بهترین همسر حضرت رسول است یا…!!!

قسمت ششم – برترى صفیه  

ما در این قسمت از نوشتارمان در صدد بیان برترى بعض از همسران پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بر بعض دیگر نیستیم؛ بلکه مى‏خواهیم با استفاده از صحاح اهل سنت که بیهوده عایشه را بهترین و یا لااقل یکى از بهترین زنان عالم وجود دانسته‏اند ثابت کنیم که چنین نیست بلکه صفیه که اهل سنت مقام خاصى برایش قائل نیستند از عایشه و حفصه برتر است. دقت کنید:

۱ – «عن صفیه قالت: دخل علىّ رسول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم وقد بلغنى عن حفصه وعایشه کلام فذکرت ذلک له. فقال: ألا قلت فکیف تکونان خیرا منى وزوجى محمد وأبى هارون وعمى موسى؟ وکان الذى بلغها أنهم قالوا: نحن أکرم


(۱) سنن أبی داود، ج ۲، ص ۲۲۲، کتاب النکاح، باب فی رضاعه الکبیر، ح ۲۰۵۹ و ۲۰۶۰٫(۲۴)


على رسول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم منها وقالوا: نحن أزواج النبى وبنات عمه». وفی روایه أخرى:

۲ – «بلغ صفیه أن حفصه قالت: بنت یهودى. فبکت فدخل علیها النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم وهى تبکى. فقال: ما یبکیک؟ فقالت:… فقال النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم أنک لابنه نبى وأن عمک نبى… ففیم تفخر علیک؟ ثمّ قال: إتقى اللّه یا حفصه»(۱).

خلاصه ترجمه روایت اول چنین است: صفیه مى‏گوید: که عایشه و حفصه پشت سرم گفتند که ما از او (یعنى صفیه) برتریم. او شکایت نزد رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله برد. حضرت به او فرمود: چرا نگفتى که شما چگونه از من برترید در حالى که شوهرم محمد و پدرم هارون و عمویم موسى است. این روایت با صراحت برترى عایشه بر صفیه را رد مى‏کند و از توضیحى که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله براى صفیه داد به خوبى برترى او را بر آن دو ثابت مى‏کند.

در روایت دوم آنکه پشت سر صفیه غیبت کرد و با تعبیر «دختر یهودى» او را آزرد حفصه بود که چون خبر آن به صفیه رسید گریست و چون رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله او را گریان دید علت گریه را پرسید. او جریان را شرح داد و مضمون همان روایت اول را به او گفت: و سپس خطاب به حفصه گفت: اى حفصه! تقوى پیشه کن. یعنى این عمل تو (غیبت پشت سر صفیه و آزردن او) بى‏تقوائى است و این بسیار روشن است ولى علماى اهل سنت که همه اصحاب را عادل مى‏دانند باید بدان توجه کنند و بدانند که بى تقوایى با عدالت سازگارى ندارد!

اگر دو جریان مزبور یک واقعه باشد و به دو صورت نقل شده باید گفت آنچه که عایشه و حفصه پشت سر صفیه گفتند یکى این بود که او دختر یهودى است ولى ما دختر عموهاى پیامبریم و اگر دو واقعه باشد که یکبار عایشه و حفصه پشت سر صفیه غیبت کردند و یکبار حفصه، باید گفت که بى‏تقوائى حفصه فقط یکبار نبود و معلوم نیست که به همین مقدار ختم شده باشد. چنانچه در غیر صحاح مطالب دیگرى نقل شد که آنان بعد از رحلت نبى مکرم اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چه کردند! که این خود بحث جداگانه‏اى مى‏طلبد و ما در همین نوشتار همکارى او را با عایشه در ایذاء رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله خواهیم آورد (إن شاء اللّه).

نظر دهيد