تاثير دعاي معصومين براي شیعیان

تاثیر دعای معصومین برای شیعیان

تاثیر دعای معصومین برای شیعیان

در روایات مختلف امده است که ائمه معصومین برای شیعیان خود دعا و استغفار می کنند، اثر این دعا و استغفار در زندگی روزمره ما چگونه تجلی می کند؟ آیا اساساً آن دعاها اثری در این دنیا برای ما دارد یا تنها آثار معنوی آنها را در آخرت خواهیم دید؟
دعاهای پیامبر اکرم (ص) و امامان آثار عام و تام دارد و شامل دنیا و آخرت می شود ؛ چرا که دنیا و آخرت از نظر اسلام از یکدیگر جدا نیستند ؛ اما یابد دقت داشت که هیچ کار فیزیکی و متافیزیکی هرگز در این جهان بی اثر نیست و به خصوص کوشش و فعالیت امام معصوم و انسان کامل. امام و حجت خداوند حکیم- که خود نیز حکیم است- کارِ بی فایده انجام نمی دهد. نمامی فعالیت های آنان نتیجه بخش و مؤثر است و علاوه بر آنکه در بندگی خود آنان تاثیر به سزا دارد، در دیگران نیز مؤثر تواند بود. این مساله شواهد عینی بسیار داردکه در تاریخ زندگی امامان مشاهده می کنیم.

یکی از حقوقی که ائمه معصومین و امام عصر (عج) خصوصاً بر شیعه دارند، حق دعاست. آنان در ادعیه و مناجات های خود، دوستداران خویش را فراموش نمی کنند.
در روزهای سخت برای آن ها دعا کرده و مشکلان عظیم آنان را از سر راه بر می دارند. داستان سیدابن طاووس معروف است که در پله های سرداب مطهر امام عصر(عج) در سامرا سحرگاهام صدای دل نشین محبوب پرده نشین را می شنود که می فرمود:
«خداوندا! شیعیان ما را در عزت و سلطنت و دولت ما باقی و زنده بدار.»(۱)
نیز آن حضرت در توقیعی فرمود:
« ما در پی نگهداری آنانیم و با خداوند راز ونیاز می کنیم. دل های اولیای ما آرام و مطمئن باشد.»(۲)

پی نوشت:
۱- ترجمه مکیال المکارم۱۱۹:۱
۲- کافی ۹:۸، از پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)

منبع : مستور

نظر دهيد