تعرفه واردات مشروبات الكلی به ایران+تصویر

تعرفه واردات مشروبات الکلی به ایران+تصویر

در قانون گمرک کشور، تعرفه گمرکی نوشیدنی الکل دار چهار درصد و تعرفه گمرکی آب آناناس ۷۰ درصد تعیین شد.

تعرفه اعلام شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران برای نوشیدنی های عرق دار (الکل دار) برابر چهار درصد اعلام شده، در حالی که این تعرفه برای نوشیدنی هایی چون آب و آب میوه بیش از این عدد است.

در وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخش آمار و اطلاعات زیر گروه جدول تعرفه گمرک و حقوق و عوارض گمرکی، عدد (۲۲۰۸۴۰۰) و یا (۲۲۰۸۹۰۰) را در بخش کد تعرفه بنویسید، در جدول زیر آن نوع کالا و حقوق گمرکی آن نوشته می شود که به این شرح است: سایر نوشیدنی های عرق دار (الکل دار) که در جای دیگر مذکور نباشد چهار درصد حقوق گمرکی است.

پرسش اینجاست که در ایران اسلامی که خرید و فروش نوشیدنی های الکل دار به هر دلیلی حرام است، چرا باید تعرفه گمرکی تعیین شود؟

این در حالی است که تعرفه آب معدنی (با کد ۲۲۰۲۱۰۰۰) ۶۰ درصد تعیین شده است. آب آناناس با یک مقیاس یریکس که از ۲۰ تجاوز نکند با حقوق ورودی ۷۰ درصد است.

منبع : شیعه

نظر دهيد