توسل به زهرای اطهر (س)

توسل به زهرای اطهر (س)

توسل به زهرای اطهر (س)

یا فاطمه الزهرا پناهم ده

توسل به فاطمه الزهرا (س ) «یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد، یا قره عین الرسول» (۱:۰۷)

| حجم فایل : ۵۳۴ KB |

نظر دهيد