حجاب در مسيحيت

حجاب در مسیحیت

حجاب در مسیحیت

اگر مسیحیان تابع حضرت عیسى ‌(ع) هستند، چرا بعضى از آنان حیا و حجاب خود را حفظ نمی‌کنند؟

پاسخ:

گرایش فطرى انسان او را به نوعى پوشش فرا می‌خواند و همین پوشش که میل فطرت‌هاى پاک و تأثیر نایافته از انحراف‌هاى محیط، بدو تعلق دارد، در ادیان پیشین مطرح شده است‌.

بررسى آداب و رسوم اقوام پیشین و گذشته مردم برخى جامعه‌ها نشان دهنده وجود چنین قانونى در آیین آن‌ها است‌. در برخى از اقوام و ادیان‌، مسأله پوشش زن با سخت‌گیرى و شدت عمل همراه بوده است‌; مثلاً در اصول اخلاقى تلمود و آیین یهود چنین آمده است‌: “اگر زنى به نقض قانون یهود می‌پرداخت‌; چنان‌که مثلاً بی‌آن که چیزى بر سرش داشت و در میان مردم می‌رفت و یا در شارع عام نخ می‌رشت یا با هر سنخى از مردان درد دل می‌کرد یا صدایش آن قدر بلند بود که چون در خانه‌اش تکلّم می‌نمود، همسایگانشان می‌توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.”(تاریخ تمدن ویل دورانت‌، ج ۴، ص ۴۶۱، شرکت انتشارات علمى و فرهنگی‌.) حجاب را در ایران قدیم‌، هند و آلمان و برخى قبایل نیز می‌توان ردیابى کرد. ویل دورانت می‌نویسد: “بالاتر از سرزمین ارمنیان و در کنار دریاى سیاه‌، سکاها بیابان‌گردى می‌کردند و زنان خود را سخت در پرده نگاه می‌داشتند.”(همان‌، ج ۱، ص ۳۳۶ . ر.ک‌: حجاب از دیدگاه قرآن و سنت‌، فتحیه فتاحی‌زاده‌، ص ۱۵ـ۲۱، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌.)

بنابراین حجاب در ادیان پیشین به نوعى بوده است‌، ولى گذر زمان و انحراف‌هاى جامعه‌ها و دورى آن‌ها از مسائل معنوى باعث شد تا عملاً بیشتر مردم زیر بار چنین قانونى نروند.

در زمان حضرت عیسی‌(ع) و بر اساس آیین مقدس آن حضرت نیز حجاب و پوشش براى زنان بوده است‌، و بررسى تاریخ و دوران زمان پیامبرى آن حضرت نشان می‌دهد که حجاب زنان طبق آیین مسیحیت به این شکل که امروزه در غالب جوامع مسیحى رواج دارد نبوده است‌; چنان که هم اکنون نیز راهبه‌ها و مادران مقدس در کلیساها داراى پوشش کامل هستند.

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می‌گوید:

“(در عصر مسیحیان‌) زن‌ها در محافل مذهبى پذیرفته می‌شدند… و حضورشان در مراسم عبادت بدون حجاب ممنوع بود… زنان مسیحى همچنین می‌بایستى از استعمال وسایل بَزک و جواهر و… خوددارى می‌کردند…”.(براى آگاهى بیشتر ر.ک‌: تاریخ تمدن‌، ویل دورانت‌، ترجمه‌: حمید عنایت‌، پرویز داریوش‌، على اصغر سروش‌، ج ۳، ص ۶۹۸ ـ ۶۹۹، تهران‌، شرکت انتشارات علمى و فرهنگی‌.) به هر حال حضرت مریم‌در مقابل نامحرم داراى پوشش کامل بوده است و این شیوه لباس زنان مسیحى در غرب در قرون اخیر و پس از رنسانس معمول شده است‌.

منبع : واحد پاسخ به سؤالات دفتر تبلیغات اسلامى

نظر دهيد