حدود حجاب براى بانوان چه مقدار است؟

حدود حجاب براى بانوان چه مقدار است؟

حدود حجاب براى بانوان چه مقدار است؟

پاسخ:

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسایل مهم اسلامی است. در قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است. در اینکه پوشیدن وجه کفین لازم نیست ظاهراً در میان علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی اختلافی نیست؛ فقط یک نفر از علمای اهل تسنن به نام ابوبکر بن عبدالرحمن هشام نظر مخالف دارد آن هم معلوم نیست که نظرش در مورد نماز است یا در مورد نامحرم. درباره چهره هیچ گونه اختلافی نیست، احیاناً بعضی از علما درباره دست‏ها تا مچ و یا درباره پاها تا ساق اختلاف کرده‏اند که آیا جز استثنأ هست یا نیست.

در میان مسایل فقهی شاید کمتر مسأله‏ای این چنین پیدا شود که این گونه موارد اتفاق نظر میان علمای اسلام اعم از شیعه و سنی باشد. مسأله پوشش در دو جا مطرح است!.

۱٫ در باب نماز خواندن از باب اینکه در نماز واجب است ک زن تمام بدن خویش را بپوشاند، خواه نامحرمی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.

۲٫ بنابر این دو نوع مستر داریم: در باب خواستگاری در کتاب نکاح.

الف) ستر صلاتی یعنی پوششی که در نماز باید به کار برده شود.

ب) ستر غیر صلاتی که در مقابل مردان بیگانه باید رعایت شود.

علامه در تذکرْه الفقهأ در کتاب الصلاْه می‏فرماید:

جمیع بدن زن عورت است، جز چهره به اجماع جمیع علما در جمیع شهرها جز ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام که تمام بدن زن را عورت دانسته است و سخن او به حکم اجماع، مردود است. از نظر علمای شیعه دو دست تا مچ نیز مانند چهره است و عورت نیست. مالک بن انس و شافعی و اوزرعی و سفیان ثوری در این جهت با علمای شیعه هم عقیده‏اند؛ زیرا ابن عباس در تفسیر سخن خدا (و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها) وجه کفین را تواماً جز استثنأ شمرده است، ولی به عقیده احمد حنبل و داود، ظاهر کفین باید پوشیده شود و سخن ابن عباس کافی است در رد سخن آنها. ابن رشد در بدایْ المجتهد می‏گوید: عقیده بیشتر علما بر این است که بدن زن جز چهره و دو دست تا مچ عورت است. ابو حنفیه معتقد است که قدمین نیز عورت شمرده نمی‏شود و ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن زن بلا استثنأ عورت است.(۱)

کتاب الفقه علی مذاهب الخمسه، تألیف شیخ محمد جواد مغنیه می‏گوید: علمای اسلام اتفاق نظر دارند که بر هر یک از زن و مرد لازم است آنچه را در حال نماز باید بپوشد در خارج نماز هم بپوشاند.(۲)

پى نوشت ها:

[۱].ج ۱، ص ۱۱۱٫
[۲].ص ۱۱۳، محمد جواد مغنیه.
منبع: مرکز فرهنگ و معارف قرآن

نظر دهيد