حديث قدسي چيست؟ فرق آن با قرآن چيست؟

حدیث قدسی چیست؟ فرق آن با قرآن چیست؟

حدیث قدسی چیست؟ فرق آن با قرآن چیست؟

قدس یعنی پاکی و حدیث قدسی از آن نظر که به ذات پاک خداوند نسبت داده می شود،حدیث قدسی است.البته وحی مُنَزل (نازل شده)نیست که رسول خدا(ص) از قول خداوند برای صحابه باز گوید. یعنی به عبارتی کلام قرآن نیست و حدیث هم نیست که از زبان پیامبر(ص)باشد،بلکه به واسطه جبرییل به وحی یا الهام و یا القاء ذهن،دریافت شده است.
در حدیث قدسی دمی از عالم قدس و نوری از ربوبیت الهی دیده می شود.
قرآن را جبرییل به لفظ و معنی از لوح محفوظ دریافت داشته و به پیامبر وحی نموده و در هر عصر و زمان و طبقه ای،متواتر و قطعی بوده است.
در مقایسه بین قرآن و حدیث قدسی می توان به اختصار به چند مورد اشاره کرد:
-قرآن معجزه است و حدیث قدسی چنین نیست.
-قرآن از تغییر، تبدیل و تحریف مصون است و حدیث قدسی چنین خصیصه ای ندارد.
-مس قرآن بر عده ای حرمت دارد در حالیکه در حدیث قدسی چنین نیست.
-منکر حدیث قدسی کافر شمرده نمی شود.
-با احادیث قدسیه نمی توان نماز خواند.
-در نقل از قرآن می گویند، «قال الله تبارک و تعالی» و در نقل حدیث قدسی قدما می گفتند، قال رسول الله « فیما یروی عن ربه»

از نظر محتوایی، مضمون غالب احادیث قدسی اخلاقی می‌باشد؛ اگر چه در لابه‌لای آنها اخباری خاص در مورد اهل بیت و قیامت نیز می‌توان یافت.

کتاب‌های زیر به احادیث قدسی پرداخته­اند:
«جواهر السنیه، الاحادیث القدسیه المشترکه بین السنه و الشیعه، صحیح الاحادیث القدسیه و موسوعه شرحها، الاحادیث القدسیه الضعیفه و الموضوعه، موسوعه الاحادیث القدسیه الصحیحه و الضعیفه».

منبع : مستور , پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

نظر دهيد