حقوق بشر آمريكايي در بحرين

حقوق بشر آمریکایی در بحرین

حقوق بشر آمریکایی در بحرین

 

در بحرین خون و آتش بر پاست و اعراب با اجازه ی رسمی آمریکا در بحرین آدم می کشند و قتل میکنند و حقوق بشر وجود خارجی ندارد.

 

حجم : ۱۲ مگابایت / با کیفیت

کلیپ تصویری

مستقیم  /  download

حجم : ۴،۰۷۱ مگابایت / فرمت ۳gp

کلیپ تصویری

مستقیم  /  download

نظر دهيد