حمد خدا وشرح آن

حمد خدا وشرح آن

حمد خدا وشرح آن

ابتداء دعا را به حمد خدا وصلوات بر محمد وآل او شروع نمود، براى دو مطلب – اول آنکه اعتقادات دینى مبتنى بر سه چیز است ۱- معرفت به خدا ۲- نبوت ۳- امامت پس ابتداء حمد خداى نمود تا هم اظهار معرفت به خدا نموده وهم شکر نعمت هاى او را اداء کرده باشد، وپس از آن صلوات بر محمد وآل او فرستاد، تا آنکه هم اعتقاد به نبوت وامامت را اظهار نموده باشد، وهم در دعا از ارواح مقدسه ى ایشان استمداد نماید، دوم – آنکه حمد خدا وصلوات بر محمد وآل او موجب اجابت دعا مى باشد که حارث بن مغیره از حضرت صادق علیه السلام روایت مى کند که فرمود ایاکم اذا اراد ان یسئل احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا حتى یبدء بالثناء على الله عز وجل والمدح له والصلوه على النبى وآله ثم یسئل الله حاجته – یعنى هرگاه یکى از شما خواست حاجتى از حوائج دنیا را از خدا مسئلت نماید، اول سئوال نکند ودورى از سئوال نماید، تا آنکه در ابتداء آن شروع به ثناء ومدح خداى عز وجل کند، وصلوات بر پیغمبر وآل او بفرستد وپس از آن حاجت خود را از خدا بخواهد ونیز حضرت صادق علیه السلام فرماید، که شخصى وارد شد، در حضور پیغمبر ص دو رکعت نماز خواند، وبلافاصله بدون حمد وثنا دعا کرد، حضرت فرمود این بنده در دعا تعجیل نمود، کنایه از این که دعاء او مستجاب نمى شود، پس دیگرى وارد شد ودو رکمعت نماز خواند، وبعد از نماز حمد وثناى خداى عز وجل را به جا آورد وصلوات هم بر پیغمبر ص فرستاد، حضرت فرمود از خدا هر چه مى خواهى سؤال کن که به تو عطا مى فرماید.

 

منبع:

وظائف الشیعه شرح دعاى ندبه

نویسنده: عباسعلى ادیب

نظر دهيد