دستهاي ناپيدا

دستهای ناپیدا

دستهای ناپیدا

همفر می نویسد:

آنچه وزارت مستعمرات انگلیس به هنگام اعزام به شرق به من توصیه نمود عبارت بوده از:

• گسترش همه جانبه مراکز درویش پروری همانند خاناقاه‌ها و تکثیر و انتشار رساله ها
و کتابهایی که مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیها، گوشه گیری و مردم
گریزی سوق می دهد؛ مانند کتاب احیاء العلوم غزالی، مثنوی مولوی، و کتابهای محی
الدین عربی.

دستهای ناپیدا- خاطرات مستر همفر صفحه ۶۴ نشر گلستان کوثر

۱ نظر

  1. f گفت:

    دمتون گرم جیگرا با این افشاگریتون!!!!!!!!!!!!!

نظر دهيد