دعای ظهور از زبان هوگو چاوز

دعای ظهور از زبان هوگو چاوز

دعای ظهور از زبان هوگو چاوز

هوگو چاوز در شبکه دولتی ونزوئلا در حضور محمود عباس خائن : ای امام دوازدهم! الغوث! العجل

دانلود کنید

منبع :وعده دیدار

نظر دهيد