دلايل مؤمن بودن ابوطالب

دلایل مؤمن بودن ابوطالب

پرسش: آیا ابوطالب مؤمن بوده است؟ به چه دلیل؟!
پاسخ:
۱٫ اصبغ ابن نباته که از روات مورد وثوق اهل سنت است از امیرالمؤمنین نقل می کند:
به خدا قسم پدرم ابوطالب و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هرگز بت را عبادت نکردند.
۲٫ خطبه عقد پیامبر و حضرت خدیجه را که حضرت ابوطالب انشاء کرد، حکایت بر اعتقاد به توحید و نبوت ابراهیم و اسماعیل دارد «الحمد لله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم…»
۳٫ سلیمان بلخی حنفی در ینابیع الموده از موفق بن احمد خوارزمی از محمد بن کعب روایت کرده که ابوطالب به فرزندش علی(علیه السلام) دستور داد همواره پشتیبان و کمک و یاری دهنده «پیامبر» باش. در نتیجه، اولا اقرار به پیامبری پیامبر کرده است. ثانیاً به فرزندش دستور داده از پیامبر پشتیبانی کند.
۴٫ جریان دفاع از پیامبر در شعب: اگر کسی به پیامبر ایمان نداشته باشد، این چنین تا پای جان از پیامبر دفاع می کند. مگر بقیه عموهای پیامبر چنین دفاعی از پیامبر داشتند؟! هیچ کس به اندازه ابوطالب از پیامبر دفاع نکرد.
۵٫ به فرزندش جعفر طیار دستور داد به او ایمان بیاور، پشت سر پیامبر نماز بگزار. جعفر هم ایمان آورد و نماز گزارد و این اشعار را ابوطالب سرود که دلیل بر ایمان
اوست:

إن علیاً و جعفراً ثقتی
عند ملم الزمان و النوب

لا تخذلا و انصرا ابن عمّکما
أخی لأمّی من بینهم و أبی

و الله لا أخذل النّبی و لا
یخذله من بنی ذو حسب

علی و جعفر مورد وثوق من هستند، در روزهای سخت و گرفتاری ها پشتیبان من هستند، وانگذارید پسر عم خود را یاری نمایید، پسر برادر پدر و مادری من، به خدا دست از یاری پیامبر بر نمی دارم، پیامبری که دارای حسب و نسب است.
در این اشعار: ۱٫ دوبار اقرار به پیامبری پیامبر نموده، ۲٫ بهترین فرزندانش را به پشتیبانی او واداشته، ۳٫ اعلام پشتیبانی شدید از پیامبر نموده، ۴٫ اقرار به توحید هم در قسم اوست به بت ها قسم نخورده است؛ دیوان ابوطالب پر از اشعار توحیدی است.
۶٫ پیامبر بعد از وفات او گریه شدیدی کرد و به امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) دستور داد او را چون بقیه مؤمنین کفن و دفن کنند و مدتی از خانه بیرون نمی آمد و برای او استغفار می کرد. اگر مشرک بود پیامبر با (إِنَّ اللهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ)[۱]  برای او استغفار می کرد؟![۲] .
۷٫ برای دفاع از پیامبر ایمان خود را ظاهر نکرد تا بتواند در میان مشرکین از پیامبر دفاع کند و لذا تا وفات کرد خداوند به پیامبر دستور داد که از مکه خارج شو که دیگر ابی طالب نیست که از تو دفاع کند و او هجرت کرد.

نظر دهيد