زن پرستی در آخر الزّمان

زن پرستی در آخر الزّمان

زن پرستی در آخر الزّمان

یکی از آفات و ناهنجاری های خانوادگی درآخرالزمان، زن سالاری تا سرحدّ زن پرستی و قبله قرار دادن زنان می باشد:
(درآخرالزمان) تمام همّت مرد، شکم او و قبله اش، همسر او و دینش، درهم و دینار او خواهد بود.(۱)مرد از همسرش اطاعت می کند، ولی پدر و مادرش را نافرمانی می کند.(۲) در آخرالزمان زن را ببینی که با خشونت با همسرش رفتار می کند، آن چه را که او نمی خواهد، انجام می دهد، اموال شوهرش را بر ضرر وی خرج می کند.(۳)
اسلام با احترام گذاشتن شوهر به زن خود، هیچگاه مخالف نبوده، بلکه آن را یک ضرورت در خانواده می داند. مرد بایستی به همسر خود ، بخصوص در حضور دیگران احترام بگذارد.این احترام باید توأمبا صمیمیت و مهربانی باشد . زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است ، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد . این امر باعث می شود که زناز داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس ، شوق او را به زندگیزناشویی،و آمادگی وی را برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت ها و سختی هایاحتمالی بیشترمیکند. (۴)
یک نکته اساسی ضروری است که مرد نباید مدیریت خود را در خانه از دست بدهد و این امر، با احترام گذاشتن به همسر هیچ منافاتی ندارد بلکه مرد با مدیریت صحیح خود در زندگی حقوق زن و اعضای دیگر خانواده را کاملا رعایت می کند ولی اگر زن، سرپرستی خانواده را به عهده بگیرد، به دلیل احساسات بی حدّ و حصر او، و ظرافت روحی که دارد در مواقع سختی متاثّر گشته و باعث رسیدن آسیب به کانون خانواده می گردد. (۵)
—————————————————————————–

۱٫ بشاره الاسلام، ص ۱۳۲، مصطفی کاظمی

۲٫ ألزام الناصب، ص۱۸۱، یزدی حائری
۳٫ اصول کافی، ج ۸، ص ۳۸ / پایگاه دکتر آقا مرتضی تهرانی
۴٫ تبیان
۵٫وبلاگ فرهنگی و مذهبی زنان

نظر دهيد