سخنرانی دکتر فریدونی در رابطه با رد بهائیت

سخنرانی دکتر فریدونی در رابطه با رد بهائیت

سخنرانی دکتر فریدونی در رابطه با رد بهائیت

ردیف موضوع اجرا حجم
(KB)
۱ قسمت اول ۹,۴۸۶
۲ قسمت دوم ۱۰,۰۰۸
۳ قسمت سوم ۹,۴۳۸
۴ قسمت چهارم ۹,۰۴۸
۵ قسمت پنجم ۸,۰۵۰
۶ قسمت ششم ۹,۹۲۲
۷ قسمت هفتم ۹,۷۶۴
۸ قسمت هشتم ۱۰,۰۵۸
۹ قسمت نهم ۹,۹۶۲
۱۰ قسمت دهم ۷,۰۰۰

برای دانلود کردن صدا های بالا، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

نظر دهيد