سوالات استاد رحیم پور ازغدی در باره حجاب + دانلود فایل صوتی

سوالات استاد رحیم پور ازغدی در باره حجاب + دانلود فایل صوتی

سوالات استاد رحیم پور ازغدی در باره حجاب + دانلود فایل صوتی

 

سوالات استاد رحیم پور ازغدی در باره حجاب + دانلود فایل صوتی :

آیا احترام و کرامت زن برهنه بیشتر است یا پوشیده؟

میزان خشونت های جنسی و بیماری های جنسی  در کدام حالت بیشتر است؟ زنان برهنه باشند یا پوشیده؟

آیا برهنگی شهوت را در جامعه تعدیل می کند ؟

در جامعه شهوت مدار کرامت و ارزش انسانی زنان بیشتر است یا  کمتر؟

آیا ارزش و کرامت زن به برهنه بودن آن است؟

آیا در جوامع غربی زن برهنه به عنوان یک وسیله و کالای جنسی معرفی نمی شود؟

خیانت به همسر و سردی روابط زن وشوهر در کدام جامعه بیشتر است؟جامعه پوشیده یا برهنه؟

آیا  استحکام خانواده و آرامش فرزندان در جامعه پوشیده بیشتر است یا جامعه برهنه؟

استرس و آرامش روحی  زن و مرد  و جوانان در کدام جامعه بیشتر است؟ جامعه پوشیده یا برهنه؟

آیا امنیت اجتماعی زن پوشیده بیشتر است یا برهنه؟

آیا زن برهنه در جوامع غربی به عنوان یک عروسک و یک کالا در اختیار مردان قرار نمی گیرد؟

حجاب آزادی اجتماعی را بیشتر میکند یا کمتر؟

آیا در جوامع شهوت مدار محبت و عاطفه بین زن و شوهر بیشتر است؟

 

دانلود فایل اصلی سخنرانی :

چند پرسش در مورد حجاب و برهنگی

چند پرسش در مورد حجاب

هنر زن بودن؛ کدان نسخه؟!

زن مرده شده، زن له شده

بنیاد گرایی جنسی و حق متفاوت بودن زن

نهضت حجاب و زنان پیشگام

برداشتی انسانی از آزادی

حجاب، طالبانیزم، سکسوالیزم

حجاب چرا؟

زیبایی، کرامت، عشق، حجاب

اخلاق جنسی

جبرگرایی، خشونت علیه زنان، انسان گرایی و نسب گرایی

زن

آزادی هدف یا وسیله؟

حقوق بشر و حقوق زنان

زن و راه حل زینبی

کرامت زن و پیوستگی آن با دین و فرهنگ توحیدی

شکوه زن در احسان

چند پرسش در مورد حجاب

حجاب ، چرا ؟

نظر دهيد