سینمای هالیوود

سینمای هالیوود

سینمای هالیوود

ردیف نام کلیپ توضیحات اجرا فرمت حجم
۱ قسمت ۱ wmv ۹,۴۶۶
کیلوبایت
۲ قسمت ۲ wmv ۹,۶۱۲
کیلوبایت
۳ قسمت ۳ wmv ۱۰,۵۷۱
کیلوبایت
۴ قسمت ۴ wmv ۱۰,۲۰۰
کیلوبایت
۵ قسمت ۵ wmv ۱۱,۰۲۴
کیلوبایت
۶ قسمت ۶ wmv ۹,۷۲۹
کیلوبایت
۷ قسمت ۷ wmv ۹,۶۸۸
کیلوبایت
۸ قسمت ۸ wmv ۹,۱۰۰
کیلوبایت
۹ قسمت ۹ wmv ۹,۶۹۶
کیلوبایت
۱۰ قسمت ۱۰ wmv ۸,۱۷۸
کیلوبایت
۱۱ قسمت ۱۱ wmv ۴,۶۱۰
کیلوبایت
۱۲ قسمت ۱۲ wmv ۹,۷۰۷
کیلوبایت
۱۳ قسمت ۱۳ wmv ۹,۶۸۸
کیلوبایت
۱۴ قسمت ۱۴ wmv ۹,۱۰۰
کیلوبایت
۱۵ قسمت ۱۵ wmv ۹,۶۹۶
کیلوبایت
۱۶ قسمت ۱۶ wmv ۸,۱۷۸
کیلوبایت

 

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

نظر دهيد