شرط اجابت دعا

شرط اجابت دعا

شرط اجابت دعا

ودر خبر است که شخصى خدمت حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت که دو آیه در قرآن است که خدا وعده فرموده، ومن به آن نرسیده ام با آنکه به شرط آن عمل نموده ام، فرمود این دو آیه کدام است، عرض کرد اول سوره ى مؤمن آیه ۶۲ ادعونى استجب لکم، یعنى بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، فرمود آیا گمان دارى که خدا خلف وعده مى کند، عرض کرد خیر، فرمود پس چه گمان مى کنى. عرض کرد سر آن را نمى دانم. فرمود تو را خبر مى دهم.هر که اطاعت خدا کند. وجهات شرایط دعا را ملاحظه نماید. پس دعا کند دعا او به اجابت مى رسد. عرض کرد جهات شرایط دعا چیست. فرمود ابتدا حمد خداى بجا مى آورى وبه نعمتهائى که از خدا به تو رسیده شکر مى کنى. پس صلوات بر پیغمبر وآل او مى فرستى. وبعد از آن گناهان خود را در نظر مى آورى. واعتراف به آن مى نمائى وطلب آمرزش مى کنى. پس از آن دعا مى کنى تا به اجابت مقرون گردد پس فرمود آیه دیگر کدامست عرض کرد این آیه است که در سور سبأ آیه ۳۸ مى فرماید (وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین). یعنى هرچه در راه خدا انفاق کنید، خدا عوض آن را مى رساند، وخدا بهترین روزى دهندگان است، ومن بسیارى انفاق نموده ام وعوض آن را خدا نرسانیده است، فرمود آیا گمان مى کنى خدا خلف در وعده خود نماید، گفت نه ولى سر آن را نمى دانم، فرمود اگر شما از راه حلال مالى به دست آورید، وانفاق نمائید، هیچ درهمى نیست مگر آنکه خداوند عوض آن را مى دهد.

ودیگر صفوان جمال، از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: کل دعاء یدعى به الله عزجل محجوب عن السماء حتى یصلى على محمد وآل محمد) یعنى هر دعائى که خداى عز وجل به آن خوانده شود محجوب از رفتن به آسمان است. تا صاحب آن صلوات بر محمد وآل او فرستد، وبه همین مضمون چند خبر دیگر است، ودیگر حضرت صادق علیه السلام فرماید:

من کانت له الى الله عز وجل حاجه فلیبدء بالصلوه على محمد وآله، ثم یسئل حاجته ثم یختم بالصلوه على محمد آل محمد، فان الله عز وجل اکرم ان یقبل الطرفین ویدع الوسط، اذا کانت له الصلوه على محمد وآله لا تحجب عنه: یعنى هر که را حاجتى باشد که خواهد از خداى عز وجل سؤال کند، پس باید اول صلوات بفرستد، پس حاجت خود را طلب کند، پس در خاتمه باز صلوات بفرستد، که خداوند کریم تر از آن است که دعاى اول وآخر را اجابت فرماید، ودعاء وسط را رها کند. زیرا دعائى که همراه آن صلوات بر محمد وآل او باشد محجوب نمى شود وبه اجابت مى رسد، وبه همین مضمون اخبار کثیره رسیده است، ونیز اغلب دعاهاى مأثور از اهل بیت عصمت به همین طریق است.

سر آنکه، صلوات را با سلام مقرون نموده است، شاید براى آن است که مشتمل بر هر دو نوع تحیت مأثوره، یعنى طلب رحمت وسلامتى با هم باشد، ودر آیه ى شریفه هم امر به هر دو فرموده است، تا آنکه تحیت تمامتر باشد، وآن در سوره احزاب آیه ۵۶ است، (ان الله وملائکته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما).

یعنى به درستى که خداوند وفرشتگان درود مى فرستد بر پیغمبر صلى الله علیه واله وسلم،اى مومنین شما نیز صلوات وسلام ب راو بفرستید سلام فرستادنى

 

منبع:

وظائف الشیعه شرح دعاى ندبه

نویسنده: عباسعلى ادیب

نظر دهيد