شفاعت زهرا سلام الله و علیه و آله

شفاعت زهرا سلام الله و علیه و آله

شفاعت زهرا سلام الله و علیه و آله

دوستیِ فاطمه و فرزندانش موجب نجات مؤمنان و راه رسیدن به سعادت جاودان است.

ابوجعفرعلیه السلام فرمود: روز قیامت آن هنگام که فاطمه سلام الله و علیه و آله به در بهشت رسد، می ‏ایستد پس خدای وی را خطاب کند که ای دختر محمد صلی الله و علیه و آله حبیب من، چه می‏ خواهی!؟ من فرمان داده ‏ام که تو را به بهشت درآورند!

فاطمه سلام الله و علیه و آله گوید: پروردگارا! دوست دارم در مانند چنین روزی قدر و مرتبت من دانسته شود.

خداوند فرماید: ای دختر حبیب من، باز گرد و بنگر، پس هر که را یافتی که در قلب وی دوستی تو یا یکی از فرزندانت جای دارد، دست وی بگیر و او را به بهشت درآور!

آن گاه ابو جعفر علیه السلام فرمود: سوگند به خدا، ای جابر! در آن روز فاطمه سلام الله و علیه و آله شیعیان و دوستان خود را از میان اهل محشر جدا می ‏سازد، همان گونه که پرنده ‏ای دانه ‏های خوب را از بین دانه ‏های بد برمی ‏گیرد. سپس دوستان خود را به بهشت داخل می ‏کند.۱

پی نوشت

۱- بحارالانوار، ج ۴۳، ص۶۵، ح۵۷٫

نظر دهيد