شيعه اماميه اثنى عشريه

شيعه اماميه اثنى عشريه

اماميه معتقدين به امامت ائمه دوازدگانه از حضرت على ـ عليه السلام ـ تا امام مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ مى باشند و هرجا اماميه به صورت مطلق عنوان گردد و يا لفظ شيعه به صورت مطلق بيان شود منظور اثنى عشريه هستند. آنها را شيعه جعفرى يا جعفريه، اهل ايمان، اصحاب الانتظار، قائميه نيز ناميده اند. اماميه به نص جلّى و صريح پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ درباره امامت على ـ عليه السلام ـ و يازده فرزندش اعتقاد دارند و امامت به عقيده آنها امامت و ولايت عامه مسلمانان است درامور دين و دنيا كه به نيابت از پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ به آنها واگذار شده است زيرا آنها معتقدند كه بر پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ عقلاً واجب است كه براى خود جانشينى انتخاب كند. شيعه اماميه از همان آغاز در مقابل سبعيه (هفت اماميه) اثنى عشريه خوانده شده اند.[1]

نام دوازده امام اثنى عشريه به ترتيب عبارت اند از: 1. امام على ـ عليه السلام ـ، 2. امام حسن ـ عليه السلام ـ، 3. امام حسين ـ عليه السلام ـ، 4 امام على بن حسين ـ عليه السلام ـ، 5. امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ، 6. امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ، 7. امام موسى كاظم ـ عليه السلام ـ، 8. امام رضا ـ عليه السلام ـ، 9. امام جواد ـ عليه السلام ـ، 10. امام على النقى ـ عليه السلام ـ، 11. امام حسن عسگرى ـ عليه السلام ـ، 12. امام مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ كه داراى دو غيبت صغرى و كبرى مى باشد كه غيبت كبرى از سال 329 قمرى شروع شده و تا امروز ادامه دارد. شيعه اثنى عشريه،‌ امامان خود را مانند پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ ملهم از جانب خدا مى دانند و امامت را رياست عامه مى دانند و مقام وى را مافوق بشر عادى و قائم آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ، پس از بروز علائمى كه از جانب پيامبر ـ صلّى الله عليه و آله ـ و ائمه پيشين از او بيان شده ظهور خواهد كرد.[2]

شيعه اثنى عشريه داراى فقه پويا و كامل است كه مجموعه احاديث آنان در چهار كتاب به نام هاى كافى، تهذيب، من لا يحضره الفقيه و استبصار جمع آورى شده است و مبانى فقهى آنان بر چهار اصل قرآن، سنت، عقل، و اجماع استوار است. از مسائل خاص شيعه كه آنها را از اهل سنت و بسيارى از فِرق اسلامى ديگر متمايز مى سازد عبارتند از: امامت و ولايت بلافصل على ـ عليه السلام ـ و اولادش، عصمت در انبياء و ائمه ـ عليهم السّلام ـ ، تقيه، بداء، رجعت و متعه كه بطور خلاصه به آنها اشاره مى شود.[3]

امامت

امامت در بين مكاتب كلامى، اماميه تنها گروهى هستند كه امامت را از اصول دين خود به شمار مى آورند و بر آن تأكيد فراوان دارند. ديگر مكاتب كلامى امامت را از فروع دين مى شمارند به علاوه مفهوم «امت» و «امامت» درتفكر شيعه اماميه به كلى با انگاره ديگران تفاوت دارد. به اعتقاد اماميه،‌‌ امامت صرفاً يك رهبرى اجتماعى و حتى دينى به معناى اجراى احكام اسلامى نيست، بلكه امامت رهبرى امت اسلام در همه شئون حيات بشرى اعم از اعتقادى، عملى ،‌اخلاقى، اجتماعى و سياسى است. از سوى ديگر امام يك شخص و يا يك شخصيت عادى نيست كه مردم او را به ميل خويش برگزينند، بلكه امام فردى معصوم از گناه و خطاست و رسالت سنگين استمرار راه نبوت را بر دوش دارد كه بعد از رحلت پيامبر ـ صلّى الله عليه و آله ـ با امامت على ـ عليه السلام ـ شروع و تا قيامت استمرار خواهد داشت.[4]

عصمت

اماميه علاوه بر اينكه معتقد به امامت دوازده امام ـ عليهم السّلام ـ از طريق نص هستند؛ قائل به عصمت آنان مانند عصمت انبياء مي‎باشند به همين جهت امامان نه تنها معصوم از گناه هستند بلكه از خطا و اشتباه و سهو و نيسان نيز معصوم مى باشند و براى اثبات اين عصمت، هم به «نقل» و هم به «عقل» تمسك مى جويند. ضمناً اماميه در رابطه با عصمت امامان قائلند كه اين عصمت مطلق است، يعنى امام هم قبل از امامت و هم بعد از امامت و هم در احكام دينى و جميع امور بايد معصوم باشد.

تقيه

يكى از تمايزات اماميه عقيده به «تقيه» مى باشد كه عبارت است از اينكه كسى در ظاهر خودش را با ديگرى در گفتار يا كردار يا ترك كارى موافق نشان بدهد، به خاطر آنكه خود يا ديگران را از آزار دشمنان و مخالفين حفظ نمايد و اين در حالى است كه شخص تقيه كننده كاملاً دانا هست به اينكه اين كار او بر خلاف حق و واقع است، منتها چون مي‎داند حفظ جان يا مال يا عرض و يا ناموس او بستگى به اين كار دارد لذا تقيه مى كند. بنابراين تقيه موضوعى است كه نه تنها شيعيان بلكه هر انسان عاقل به رعايت آن در جهت پيشبرد اهداف مشروع و برحق خود و جامعه اى كه در آن زندگى مى كند، ملتزم خواهد بود.[5]

بداء

بداء يكى ديگر از اعتقادات اماميه مى باشد، بداء به معنى ظاهر شدن چيزى پس از آنكه مخفى بوده است، مى باشد. شيعيان از كلمه بداء آنجا كه به خداوند نسبت مى دهند منظورشان ظاهر كردن امرى پس از آنكه براى ديگران مخفى بوده است مى باشد كه اصطلاحاً به آن اظهار بعد از اخفاء گفته مى شود ياد مى كنند به اين بيان كه خداوند متعال، گاهى چيزى را به خاطر مصلحتى از بندگان مخفى نگاه مى دارد، در حالى كه براى خود او هرگز مخفى نبوده و روشن است ولى بعد به خاطر حكمت و مصلحتى آن مخفى شده را ظاهر مى سازد.[6]

رجعت

رجعت يكى ديگر از امتيازات شيعه اماميه از ساير مسلمانان مى باشد؛ اماميه معتقد است كه در زمان ظهور حضرت مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ كثيرى از دوستان و عاشقان آن حضرت و همچنين پدران گرامى اش دوباره زنده مى شوند تا شاهد برپايى حق و اقامه حكومت الهى توسط آن امام بزرگوار باشند.

اما اصول عقايد مذهب شيعه اثنى عشريه عبارتند از توحيد، نبوت، معاد، ‌عدل و امامت. درباره توحيد عقيده آنان اين است كه خدا يكتا و بى همتاست و هيچ گونه كثرت و تركيبى در ذات او راه ندارد[7]و داراى صفات ثبوتيه اى مى باشد كه آن صفات عين ذات اوست.

عقيده اماميه درباره نبوت اين است كه خداوند براى هدايت بشر پيامبرانى فرستاده است كه اولين آنها آدم و آخرين آنان حضرت محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ است و همه آنها از هرگونه خطا و گناهى معصوم مى باشند.[8]

شيعيان معتقدند كه خداى متعال عادل است و به احدى ظلم نمى كند و كارى كه از نظر عقل قبيح و زشت باشد از او صادر نمى شود،[9]از نظر شيعه «امامت» جزء اصول دين است ولى اهل سنت، امامت را از فروع دين مى دانند. پس از امام حسن عسكرى ـ عليه السلام ـ اماميه به 15 فرقه تقسيم شدند كه همه آنها جز فرقه اثنى عشريه از ميان رفته اند، در قرون اخير دو نوع نگرش در شيعه اماميه پديد آمده كه البته نمى توان آن را به معنى اخص كلمه فرقه ناميد يكى اخباريه كه همان اصحاب حديث هستند و معتقدند كه از ادله چهارگانه قرآن، ‌سنت، عقل و اجماع تنها منبعى كه بايد به آن رجوع كرد اخبار و احاديث هستند حتى استفاده از قرآن را هم منوط به ورود احاديث در آن مورد مى دانند و تقسيم احاديث به صحيح و موثق و ضعيف و … را ناروا مى دانستند و به طور مطلق همه احاديث را قابل اعتماد مى دانستند، در مقابل اين ها گروه ديگرى به نام اصوليون وجود دارد كه ادله اربعه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) را از منابع استدلالى فقه مى دانند و بعد از قرآن «سنت» را از ادله مى دانند و معتقدند كه تنها حديث صحيح و موثق قابل اعتماد است و راوى حديث بايد عادل و شخص مورد وثوقى باشد.[10]

دلايل حقانيت شيعه

درحقانيت شيعه اماميه، از نظر عقلى و نقلى بايد بگوييم كه از نظر عقلى،‌عقل بطور كلى چنين حكم مى كند كه هر مذهبى كه امام و پيشواى آن از جانب وحى معرفى شده باشد، معصوم و به پيامبر نزديك باشد، مؤيد به علم الهى و صالح براى امر امامت مى باشد. چنين مكتب و مذهبى بر حق است؛ اين كبرى كلى را قرآن كريم و رواياتِ بسيارى از منابع اهل سنت و شيعه در مورد مذهب شيعه دوازده امامى تأييد مى كنند به تعدادى از آيات و رواياتى كه حكم كلى عقل را منطبق بر عقيده شيعه در مورد امامت و پيروى از معصوم و اينكه پيشوايان اين مذهب مورد عنايت خاص الهى و منصوص و معرفى شده از جانب وحى اند اشاره مى شود.

آيه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»[11]و يا آيه «يا ايها الذين امنوا اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم…»[12]فخر رازى از علماى معروف اهل سنت از اين آيه معصوم بودن اولوالامر را استفاده كرده [13]كه كاملاً صحيح مى باشد اما اينكه اواوالامر معصوم چه كسانى هستند قرآن و سنت، اهل بيت ـ عليهم السلام ـ را معرفى مى كنند اما در سنت نيز روايات متعددى وارد شده است. به عنوان مثال حديث منزلت، حديث اطاعت و … كه مى گويند على ـ عليه السلام ـ به منزله هارون موسى نسبت به پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ است و اطاعت على ـ عليه السلام ـ اطاعت از پيامبر ـ صلّى الله عليه و آله ـ است و اطاعت از پيامبر ـ صلّى الله عليه و آله ـ اطاعت از خداست.[14]

روايتى را فخر رازى نقل مى كند كه جدا از دليل نقلى براى اثبات حقانيت شيعه دوازده امامى، بهترين شاهد و مؤيد براى حكم عقل است كه بايد از على ـ عليه السلام ـ پيروى و تبعيت كنيم چون مورد اطمينان و تأييد وحى است «.

.. فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدى فى دينه بعلى بن ابى طالب فقد اهتدى و الدليل عليه قوله ـ صلى الله عليه و آله ـ اللهم دار الحق مع على حيث دار … و من اتخذ علياً اماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى فى دينه و نفسه»[15] يعنى به تواتر ثابت شده هر كه در امور دينش به على ـ عليه السلام ـ اقتدا كند هدايت يافته است و دليل اين گفتار حديثى است از پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ كه فرمود: خدايا حق را به دور على بچرخان هرجا على ـ عليه السلام ـ بچرخد … و هر كسى كه على ـ عليه السلام ـ را امام و پيشواى دينى خود قرار دهد به ريسمان محكمى در دين و در نفسش چنگ زده است. روايات و احاديث فراوانى در منابع مهم اهل سنت و تشيع داريم كه صريحاً دستور دادند از ائمه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ پيروى كنيد و راه نجات را منحصر در پيروى از آنها كرده است كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم:

1. حديث ثقلين: در منابع متعدد اهل سنت به عبارات مختلف وارد شده كه مى گويند نجات و سعادت و گريز از گمراهى در تمسك به قرآن و اهل بيت است. يعنى قرآن به تنهايى كافى نيست بلكه مفسر و مبين معصومى كه مورد تأييد وحى هم باشد لازم است «انى تاركم فيه ثقلين كتاب الله و عترتي…»[16]

2. در منابع متعدد اهل سنت از پيامبر ـ صلّى الله عليه و آله ـ‌روايت شده كه فرمودند: إنّ وصيّى والخليفة من بعدى على بن ابى طالب و…»

و ده ها حديث و آيات ديگر كه راه و روش كسانى را تأييد مى كنند كه از رهبران معرفى شده از جانب وحى پيروى مى كنند و تنها مذهبى كه به اين آيات و احاديث عمل مى كند و از اهل بيت پيامبر ـ صلّى الله عليه و آله ـ اطاعت مى كند مذهب حقيه شيعه مى باشد.

پس در نتيجه هم از نظر نقلى و هم از نظر عقلى حقانيت مذهب اماميه ثابت مى شود. از نظر نقلى وجود ده ها آيه و روايت در شأن و منزلت على ـ عليه السلام ـ و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و صريح حديث غدير و … و از نظر عقلى هم بديهى است كه اگر فرد مصلحى با زحمات زياد طرح و روش جديدى را براى جامعه بشر ابداع كند حتماً براى حفظ و استمرار آن چاره مى انديشد؛ پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ كه از بيان كوچكترين مسايل مربوط به سعادت بشر دريغ نكرده چگونه معقول است در مورد رهبرى كه سرنوشت ساز است سكوت كند و يا اينكه به مردم واگذار كند در حالى كه خودش از همه بهتر به شخص واجد شرايط آگاه است.[17]

از طرفى واقعيت امر اين است كه نخستين بار نام شيعه را پيامبر گرامى اسلام براى على ـ عليه السّلام ـ و يارانش به كار برده است و اين مى تواند وجه ديگرى براى كامل و به حق بودن مذهب شيعه باشد.

پى نوشت ها:
[1] . شهرستانى، ملل و نحل، دارالمعرفه، بيروت، ج1، صفحه172؛ تاج العروس، حسينى واسطى، ج11، صفحه 257.
[2] . نوبختى، فرق الشيعه، المطبعه الحيدريه نجف، صفحه 108 الى 112.
[3] . ربانى گلپايگانى،‌ على، فرق و مذهب كلامى، انتشارات مركز جهانى، صفحه 139.
[4] . دائره المعارف بزرگ شيعه، انبشارات علمى فرهنگى،‌تهران، ج4، صفحه 273.
[5] . حجت، سيد محسن، تشيع چيست و شيعه كيست، دفتر انتشارات اسلامى، صفحه 303.
[6] . سيد محسن حجت، پيشين، صفحه 291.
[7] . فرق و مذاهب كلامى، پيشين، صفحه 142.
[8] . همان.
[9] . همان.
[10] . استاد مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، انتشارات صدرا، صفحه 21.
[11] . مائده، آيه 3.
[12] . نساء، آيه 59.
[13] . امام فخر رازى، التفسير الكبير، دارالكتب العلميه، ج10، صفحه 144.
[14] . المستدرك، حاكم نيشابورى، موسسه طبع و نشر، ج3، صفحه 195.
[15] . امام فخر رازى، تفسير كبير، چاپ سوم، ج1، صفحه 205.
[16] . صحيح مسلم، ج 7، ص 122.
[17] . سبحانى،جعفر، منشور عقايد اماميه، چاپ اعتماد، صفحه 15
منبع :مختار اصلاني- مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه – سايت انديشه قم

حرمت ما عزت ما دولت ما از علیست نیست ما حرمتی جاوید منهای علی آفتاب دین تجلی کرد بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتم پای علی جانشینه حق مشخص شد که حق تنها علیست گر نبودی کی نشان بود از زمینو آسمان خلق شد بهر وجودت عالم امکان علی ای پنجه دستت در آسمان فوق ایدهم یدالله برترین چهارده بند انگشت از زمین تا آسمان نور یزدان تابش عالم وآدم یا علی چهارده معصومو دوازده امام سرحلقه عالمو پنج تنی به قوله مصطفی در کعبه دوشش امیر المومنین غیر از علی نیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست هزاران خطبه بی لامو میمش دره علم خدا غیر از علی نیست کسی کو بندگی کرده خدا را به سر حد یقین غیر از علی نیست سر حلقه اسرار به خلقت جز ذات علی نام علی راه علی نیست آفتاب دین تجلی کرده بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتمه پای علی آفتاب دین تجلی کرده با همراز سبحان الذی اسری علی هر چه اسم نیک باشد میشود نام علی وی کاشف حقایق سرو خفاء در شان توست آیه تطهیر هل اتی روشن شد مقامت به دوش نبی خواندند نام شریفت در غدیرنقشه آسمانو این زمین دره خیبر چنان برکند از جا عمر غش کرد افتاد بر پا مباهله کردی دلیر حدیث کساء هم تویی اسم اعظمی که به دوش نبی رسید رمز کل شی هالک الا وجهه ا لله علیست نور تصویر روخش در آئینه محمد هم علیست عالمو آدمم علی جلوه کنی به هر زمان با عث خلقت جهان آیه انما علی صورت هل اتی علی به دوش احمد است علی شوهر دختر نبی تاج سر تو کوثری شمسو ضحی علی علی نور خدا علی علی چهره دلربا علی امام اولی علی سوره هل اتی علی یاور مصطفی علی ای که رخت مکمله محمدی تو یا علی یوسف زهراء تو ببین قائم ال محمدی یوسف زهرای علی کعبه رو گرفته قدرو بهاء که بوسه ها زده به پای تویاعلی علی علی تا که برون ز کعبه شد بوسه زده نبی به برآن دستو سر شانهو روی علی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی علی را ولی کرده حق دیگران سزاوار قل انما نیستند ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا است مولابت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی بحق علی منکران بجز تخم حیضو زنا نیستند این علی باشد محمد محمد هم علیست زیرو بالا چون شود هر دو یکیست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی این مرتضی جزمصطفی هم تا ندارد صورتی زیباتر از روی نبی با علی هم قائم آل محمد جانه احمد با علی همتا ندارد اصل خلقت کلک رحمت دست ایزد رو نمایی کرده است قائم آل محمد یوسف زهراء علیست از علی دارد مقامو از علی دارد نشان هم نشان از نور پاک مصطفی دارد علی آنکه مثلی در جهان غیر از رسوالله نداشت پای خود را روی دوش آن نبی مولا گذاشت مقتدای خلق بعد از انبیاء نام هر کس شد محمد او یقین مولای ماست گر بخوانی نام محمد هم براست نام محمد هم علیست آفتاب دین همان شمسو ضحی آمده دنیا به کعبه این علی مرتضای عالمی روشن شده از شکاف کعبه آمد چون علی این حقیقت رو شنست پیداست کیست جانشینه مصطفی همسر کوثر علی مرتضا ست

از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل یا علی ذاتت ثبوت قول هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله صمد حج شروع چون میشود از خط تو ضلع تو ضلع خدای سرمد است این حجر نسب عهدش پای تو عهد می بندد که حاجی شیعه است یا علی الله اکبر در شروع سنگ بر شیطان زند حاجی به آخر حج خود ذرات قدم دوره علی پنج تنه آل عبا میگردند در شادیو غم دوره علی میگردندحجاج ندانسته و یا دانسته در طواف حرم عشق همه دوره علی میگردند گوید که خدا این مهو خورشید علی با زهراست بر گرد رخ مادر عالم که او پنج تنه آل عباست هر دم بفرست بر روی ماهش صلوات بر خطو مرامو شوی پاکش صلوات هر کس برود راه علی راه خداست جز راه علی هر رهی هم بفاست در نشستسی که با احبا بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جان زهراء بود کعبه میگوید سخنها پنج تن آل عبا عاشقانش دور آن هفت بار میگردند چرا ۷+۵ تن آل عبا =۱۲ عدد جانشینان واقعی پیامبر ۱۲ماه دوازده کوکب دوازده سیاره دوازده آسمان حواریون حضرت عیسی (ع) هم دوازده تن بودند خود حضرت عیسی و علی (ع) هم فرموده بود جانشینان پیامبر به عدد حواریون حضرت عیسی داوزده تن میباشند7+7= 14معصوم صفا مره و دوره پنج تن میگردند 7+7بار دروه کعبه و صفا و مروه میشود 14 معصوم خانواده رسول خدا یک دست شبیه الله بود پنج حروف دارد نامه الله با فاطمه پنج تنه آل عبا ست یک دست کور نیستی نگاه کن چهارده بند انگشت داری چهارده خط انگشت داری در دو دست 28 خط انگشت در دو دستداری – 4خلیفه تردست- 4=24 دو بار میگوید تو دوازده امام داری دوازده امام داری هر دو دست ده انگشت داری با دو شصت بر دهانه دشمنه مولاء نشست میشود دوازده امامو پنج تنه چهارده معصوم داری در صورت تو پنج حس لامسه هست چسبیده اند به این دو سوراخ بینی دماغ لا مسب از دهان هم میشود نفس کشید یا بوی دود را چشید بو دار است این مسئله خلفاء کعبه و جنازه پیغمبر را کرده اند رها کرد همه کارها را علی تنها حتی نماز بر جسم مطهر رسول خدا اولین مردی که به محمد (ص)ایمان آورد ه بود رسول خدا علی صاحب شکاف کعبه نماز کرد دگر مسئله حله نمیخواهم بگویم از بدن زشت است میرسیم به پائین کمر عمل باز شود بوی بد آن سه آغاز شود خداوند در بدن انسان مثله ستان زیبا پنج عضوء بزرگ و شریف قرار داده است سر دو ست و دو پاه و زیر این پاه سه عضوء کوچک یک مار بنام او مار که این سه عضوء کوچک و حقیر میباشد اگر اهل 71 فرقه میدانستند این سه عضوء در بدن انسان میباشد همین را علمه پرچم عثمان میکردند و میگفتند حق با ماست کلیه دو تاست قلب 5 تاست 5+2=7 دوره کعبه علی 3 + نماز 4=7 حیدر+نبی=7 به گفته فردسی پاک زاد کجا مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم به فارسی علیست که یک مرد جنگی به از صد هزار اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم علیست که فارسی علی رستمیست ندارد که مثلی یلیست که همنام رستم و هم نام علیست نباید به مرده که باید به زنده گریست علی رستمست چون یلی پایدار جهان تا جهان است همو شه سوار شه آسمانو زمینست علی به دوش نبی او بتان را شکست رفتن به غار عنکبوت سیاه جز مارو عقرب ندارد چیزی بیاه 12 سال حکومت ابوبکرو عمر دوسال ابوبکر و ده سال عمر خیلی زود مردند بعد از 12 سال چون حق با دوازده امام شیعه فرزندان محمد(ص) علی و فاطمه بود از سانیه و ساعت سالو ماهو خورشید کعبه و کائنات پرسیدم حق با کیست یک صدا گفتند با هم والله و بللله حق با علیست گفتم پس عمر کیست گفت خواهر را داد زیبا بر علی آواز خدا همیشه در گوش دل است کو دل که دهد گوش به آواز خدا. 60ثانیه میشود یک دقیقه 12 سوره و امامه شیعه ضربدر 5 تنه آل عبا =60 تقسیم بر 5تنه آل عبا =12 امام 60تقسیم بر 12=5 تنه آل عبا 60تقسیم بر 14= 5 تنه آل عبا 60 تقسم بر 71 فرقه تف به روی همه شان اگه بر نگردند چه کسی در عالم ساعت و ثانیه را به نام خود خلق کرد این را بدانید به جلال خداوند و به دستور او نایب بر حقه پروردگار شیر یزدان علی ورد زبان او را زمان قسمت روزو شبش کرده چنان سال 12 ماه است سالو برجویک هفته 14 تا 12 ساعت است یک روزساعت12ساعت یک شب 12 ساعت یک ساعتو 1260 دقیقه یم دقیقه 60ثانیه ضربدر 12=720تقسیم بر 12=12و 5 تنه آل عبا 720تقسیم بر 5=12و پنج تنه آل عبا 5 * 60ثانیه تقسیم بر 5 یا 12 یا 14 حق یا 5 تن خوانواده رسول خداست تعجب نمیکنی 5 انگشت داری به دست با 14 بند انگشت یا خط بند انگشت به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است یک هفته هفت روز و 7 شب = 14 معصومه شیعه است 7ضربدر 12 =84تقسیم بر 5=17 رکعت نماز 84تقسیم بر12=7 دوره کعبه علی3 +نماز 4=7 و 84تقسیم بر 14=7 روزو سالو ساعتو ثانیه 12ضربدر 5 =60 یک دقیقه 12 ساعت روز 12 ساعت شب چه کسی روزو شب را 12 ساعت قرار داد چه کسی حواریون حضرت عیسی را 12 نفر و جانشینان پیامبر اسلام را 12 نفر قرار داد14 معصوم +علی3 =17 رکعت نماز دوازده امام 12+5 تنه آل عبا =17 رکعت نماز علی 3+نماز 4=7 بار میگردی بدوره شکاف کعبه علی دوازده امام برای حقانیت شیعه کافیه دستو بند انگشت جمع شوند میشوند یک مشت دو مشت با چهارده بند انگشت در دو دست 28 تقسیم5 = 5 پنج تنه آل عبا دروه کعبه هر طرف یک نام الله محمد علی فاطمه حسن حسین میگردند دوره کعبه به گرد پنج تنه آل عبا عاشقانش 7 با گرد خانه پروردگار پنج سطح با نام اللله دارد کعبه چرا 5 بار دانی چرا نماز4+علی3= 7 بار بگردی دوره پنج تن و دوازده ضلع کعبه در طواف 7+7=14 معصوم بر دهان دشمنه مولا ده انگشت با دو شصت بر دهانه دشمنه مولا نشست در وضوء 5 عضوء شسته میشود و سه عضوء مالیده بوگندو مسح میکشی بر سرت شر آن سه کم شود از سرت شرت را کم کن از سر ما مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا با دو پای بوگندو گند نزن به کفشو جوراب ما نمیگویم ز سه سوراخ پائین حواله کردم به این سه تا سه شد تا این سه پیدایش بشد بر آل محمدو علی کن صلوات بر دشمنشان همیشه صد لعنت باد نشود لال به هنگام ممات هر زبانی که فرستد به محمد صلوات بر دشمنان ائمه اطهار تا به روز قیامت لعت باد خداوند کعبه را مکعب آفرید تا که ز پنج تن جدا نشید بگذار هر طرف نام یک معصوم الله و محمد در زمینو آسمان نام الله نا ودانه طلای کوثری روبروی کعبه بر روی علی – علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافوپای علی در حجر 3ح ج ر+علی 3=6 شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای توست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه 5 تنست افلاک خاند خدا او را ابو تراب علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =7 ع ل ی 3+ نماز4 =7 هفت دور میگردی به گرد کعبه و پنج تن و دوازده امام 7+5=12 امام داری یعنی مسلمان دوازده امام 7 بار دور پنج تن و دوازده امام7+5= 12 و7 دوره مروه صفا میشود 14 معصومه ما دشمنه توسه فرعونه پست مثلث شومه قارو عنکبوت سیاه هست آن سه ابلست آن سه مست 41 ساله بوده اند بت پرست خونه حسین به گردنه این سه است جمع کن نام 5 تن با دوازده امامو چهارده مصوم 5+12+14+41=72 راست گفت حسین ابن علی حق خدا قصب نمودند 72تقسیم بر 14 معصوم میشود 6 طرف کعبه5 تنه آل عبا هر طرف کعبه یک نام 17رکعت نماز را با 14 ضرب=238تقسیم 14=17 رکعت نماز 17ضرب در 12=204تقسیم بر12=17 رکعت نماز و پنج تن 17ضربدر4=68+4=72 نماز میگوید خلفاء حسین را به شهادت رساندند یعنی مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بود جانشینه رسوله خدا از چه قرار است قضیه دانم که چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان 12 امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت 12 سیاره منظومه شمسو ضحی و القمر اذا طلاءمحمدو علی مرتضی کوثر آل عبا فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد 14 معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات 14معصوم +علی3 =17 رکعت نماز دوازده امام 12+5 تنه آل عبا =17 رکعت نماز علی 3+نماز 4=7 بار میگردی بدوره علی دوازده امام باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از 13 ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال 13 ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است 5 حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی 71 فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست 5 جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به 3 شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر از دنیا رفت بعد از2 دو سال +و اومار 10سال =12 بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با 12 امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با 14 معصوم مرگشان هم میگوید حق با 12 امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن 41 سالکی بت پرست بودند 5تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا 5+12امام +14 معصوم +41=72 وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه 41 سالشان بود و هنوز بت پرست بودند من خودم سنی در سنی هفت خط بودم ولی ترسی از هیچ ناکس ندارم با افتخار میگویم شیعه علی هستم گردانه مقداد با دادو بی داد حدادی بیدو میخوندو بی باک بر روی خاکریز میخوند این عزیز هر جائ که بودم من میسرودم نام علی را عشق محمد هم جانه زهرا ءدر آئینه میبینم علی فرقی نمیبینم ولی این علی باشد محمد محمد هم علیست آئینه حق نما به والله علیست به دوره کعبه بگردی باز میشود ترکیب نام آنکه خوابید بجای آن رسول لولاک خوابید افلاک مارو عقربو عنکبوت سیاه جزوه آنان بودند والله مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا آنکه فرقش در محراب نماز شد جدا شیر حق مولا علی بود به خدا چه بگویم از فضائلش بیشمار مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان فرعون خانه خود را مثلث آفرید مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا ارکان دینه نبی به همتش گشته پایدار ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسن خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولا علیست حیدرو صفدر به کعبه بت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی گله کوثر بخدا هم علیست هم زهراء پنج تنه آل عبا خانواده رسول خدا علی نبیو وصی مثل هم قرینه به چهره به فکرو بنامو نگین و صد بارک الله همه احسن الخالقین اگر پیرو آن نبیو ولی اگر شیعه پاک اویی بگو به روی علی محمد سلامو درود ی قوی نثار گل روخو روی پاک علی ای پرتو نور خدا علی شمسو قمر نامو نگین اسم اعظمی ماهی که به کتف نبی پا گذاشت در طلوع صبح غروب کرد به نماز صبح خوابید شب جای نبی که بدانندهمه ولی خدا هم تویی هم ولی یو کمالله بر همه عالم دری خانه اش خدا بخشید بتو انبیاء جرات کارهای تو را نداشتند یاعلی پا به دوشه اشرف الانبیاء خاتمش داشت چون پای علی پا به کعبه زد کعبه شکافت زمینو زمان حیدر کرار یک کاف علی کارت درست ندیدم ز انبیاء شاگرد تو آدمو جبیریلو نبی عشق خدا که کعبه میدری جانشینه محمد خلیفه اللهی حیدث کسایی مباهله کردی با دشمنه نبی اول همه تو بوده ای شهادت بر نبی حقا که تو جانشینه محمد خاتمی نبی کسی که مقامش برتر ز انبیاست که تمام عالم ماسوا در علیست بخوانده پیامبر در علمو دانش علی باب صد هزار علمو دانشی هنگ میکند هر مغزی که فرار میکند از علی 124 هزار تن انبیاء جمع شوند میشوند یک علی قلب عالمو عشق آدم ابوالبشری ست او خلیفه اولو تو امام اولی حقا که تو بر عالم سری از فرق سرت به محراب نماز از فرق شکاف کعبه ات هم پیداست این نبی آئینه روی علیست در تجسم هم که نامو هم راه علیونبی ست علی نبی ستو نبی هم علیست درو صدف کعبه باز شد نبی دید این چه دوریست گوهر کعبه نیاورد طاقت گرفت ز فاطمه بت اسد همچو عیسی تکلم کرد سلام بر تو ای مرد ای جوانمرد دلیر و شجاع حیدری از آن خدا سروری هستی تو مولایم علی گل زیبای نرگس گل کوثر عجب گلیست عجب گلی نبی به دامنش پرورد ه است از شمیم روح بخشش پادشاه عالمو این شیعه علیست شمسو قمره ماه نبی علی با فاطمه گفته به کوثرش محمد علی وصی نبی مطهرش دارم به کعبه دلها التجاه غیر نبی همه هستند غلام علی در کعبه بپا شد شوری حقست علی مگر تو کوری ای نفس مصطفی تو همان نور مطلقی که طللوع ز کعبه بت شکن به دوش نبی یا علی محمدی مهی که به رفتار و گفتارو قامت کسی که جرات پا به دوش نبی داشت علیست کز نور مطلق تو ماه تو کوثر بر حسن و حسینت منوری ست جانه رسول زوج بتول ابی شبیرو شبر علی والحق که حق با علیست هر جاء بجای پیمبر او مصدر است مدح ثنای ما که برایت کم است او هام ما به وصف تو چون روح بی تن است افکار ما به مدح تو چون مرغ بی پر است لنگر اندازند به هم حلم تو با چرخ برین نه فلک چسبند بهم چون دو سنگ آسیاب در تقدس لاشریکت گفتمو در این سخن هم زبان با من شدند هم مشرکو اهل کتاب به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافو حجر 3ح ج ر+علی 3=6 شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای مولاست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه 5 تن افلاک علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =7 ع ل ی 3+ نماز4 =7 هفت دور میگردی به گرد پنج تن و دوازده امام 7+5=12 امام داری یعنی مسلمان دوازده امام 7 بار دور پنج تن و دوازده امام7+5= 12 و7 دوره مروه صفا میشود 14 معصومه ما دشمنه تو آن سه ابله است آن سه مست از چه قرار است قضیه دانم چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان 12 امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت 12 سیاره منظومه شمسو ضحی محمدو علی مرتضی فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد 14 معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات 14معصوم +علی3 =17 رکعت نماز دوازده امام 12+5 تنه آل عبا =17 رکعت نماز علی +نماز 4=7 بار میگردی بدوره علی باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از 13 ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال 13 ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است 5 حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی 71 فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست 5 جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به 3 شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر مرد بعد از2 دو سال +و اومار 10 =12 بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با 12 امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با 14 معصوم مرگشان هم میگوید حق با 12 امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن 41 سالکی بت پرست بودند 5تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا 5+12امام +14 معصوم +41=72 وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه 41 سالشان بود و هنوز بت پرست بودند به 71 فرقه میگویم از مثلت شومتان هر چه دارید اندازه این سه تاست چه دارید نشان از کعبهو نبی کوهر درخشانش علی

حرمت ما عزت ما دولت ما از علیست نیست ما حرمتی جاوید منهای علی آفتاب دین تجلی کرد بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتم پای علی جانشینه حق مشخص شد که حق تنها علیست گر نبودی کی نشان بود از زمینو آسمان خلق شد بهر وجودت عالم امکان علی ای پنجه دستت در آسمان فوق ایدهم یدالله برترین چهارده بند انگشت از زمین تا آسمان نور یزدان تابش عالم وآدم یا علی چهارده معصومو دوازده امام سرحلقه عالمو پنج تنی به قوله مصطفی در کعبه دوشش امیر المومنین غیر از علی نیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست هزاران خطبه بی لامو میمش دره علم خدا غیر از علی نیست کسی کو بندگی کرده خدا را به سر حد یقین غیر از علی نیست سر حلقه اسرار به خلقت جز ذات علی نام علی راه علی نیست آفتاب دین تجلی کرده بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتمه پای علی آفتاب دین تجلی کرده با همراز سبحان الذی اسری علی هر چه اسم نیک باشد میشود نام علی وی کاشف حقایق سرو خفاء در شان توست آیه تطهیر هل اتی روشن شد مقامت به دوش نبی خواندند نام شریفت در غدیرنقشه آسمانو این زمین دره خیبر چنان برکند از جا عمر غش کرد افتاد بر پا مباهله کردی دلیر حدیث کساء هم تویی اسم اعظمی که به دوش نبی رسید رمز کل شی هالک الا وجهه ا لله علیست نور تصویر روخش در آئینه محمد هم علیست عالمو آدمم علی جلوه کنی به هر زمان با عث خلقت جهان آیه انما علی صورت هل اتی علی به دوش احمد است علی شوهر دختر نبی تاج سر تو کوثری شمسو ضحی علی علی نور خدا علی علی چهره دلربا علی امام اولی علی سوره هل اتی علی یاور مصطفی علی ای که رخت مکمله محمدی تو یا علی یوسف زهراء تو ببین قائم ال محمدی یوسف زهرای علی کعبه رو گرفته قدرو بهاء که بوسه ها زده به پای تویاعلی علی علی تا که برون ز کعبه شد بوسه زده نبی به برآن دستو سر شانهو روی علی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی علی را ولی کرده حق دیگران سزاوار قل انما نیستند ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا است مولابت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی بحق علی منکران بجز تخم حیضو زنا نیستند این علی باشد محمد محمد هم علیست زیرو بالا چون شود هر دو یکیست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی این مرتضی جزمصطفی هم تا ندارد صورتی زیباتر از روی نبی با علی هم قائم آل محمد جانه احمد با علی همتا ندارد اصل خلقت کلک رحمت دست ایزد رو نمایی کرده است قائم آل محمد یوسف زهراء علیست از علی دارد مقامو از علی دارد نشان هم نشان از نور پاک مصطفی دارد علی آنکه مثلی در جهان غیر از رسوالله نداشت پای خود را روی دوش آن نبی مولا گذاشت مقتدای خلق بعد از انبیاء نام هر کس شد محمد او یقین مولای ماست گر بخوانی نام محمد هم براست نام محمد هم علیست آفتاب دین همان شمسو ضحی آمده دنیا به کعبه این علی مرتضای عالمی روشن شده از شکاف کعبه آمد چون علی این حقیقت رو شنست پیداست کیست جانشینه مصطفی همسر کوثر علی مرتضا ست

از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل یا علی ذاتت ثبوت قول هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله صمد حج شروع چون میشود از خط تو ضلع تو ضلع خدای سرمد است این حجر نسب عهدش پای تو عهد می بندد که حاجی شیعه است یا علی الله اکبر در شروع سنگ بر شیطان زند حاجی به آخر حج خود ذرات قدم دوره علی پنج تنه آل عبا میگردند در شادیو غم دوره علی میگردندحجاج ندانسته و یا دانسته در طواف حرم عشق همه دوره علی میگردند گوید که خدا این مهو خورشید علی با زهراست بر گرد رخ مادر عالم که او پنج تنه آل عباست هر دم بفرست بر روی ماهش صلوات بر خطو مرامو شوی پاکش صلوات هر کس برود راه علی راه خداست جز راه علی هر رهی هم بفاست در نشستسی که با احبا بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جان زهراء بود کعبه میگوید سخنها پنج تن آل عبا عاشقانش دور آن هفت بار میگردند چرا ۷+۵ تن آل عبا =۱۲ عدد جانشینان واقعی پیامبر ۱۲ماه دوازده کوکب دوازده سیاره دوازده آسمان حواریون حضرت عیسی (ع) هم دوازده تن بودند خود حضرت عیسی و علی (ع) هم فرموده بود جانشینان پیامبر به عدد حواریون حضرت عیسی داوزده تن میباشند7+7= 14معصوم صفا مره و دوره پنج تن میگردند 7+7بار دروه کعبه و صفا و مروه میشود 14 معصوم خانواده رسول خدا یک دست شبیه الله بود پنج حروف دارد نامه الله با فاطمه پنج تنه آل عبا ست یک دست کور نیستی نگاه کن چهارده بند انگشت داری چهارده خط انگشت داری در دو دست 28 خط انگشت در دو دستداری – 4خلیفه تردست- 4=24 دو بار میگوید تو دوازده امام داری دوازده امام داری هر دو دست ده انگشت داری با دو شصت بر دهانه دشمنه مولاء نشست میشود دوازده امامو پنج تنه چهارده معصوم داری در صورت تو پنج حس لامسه هست چسبیده اند به این دو سوراخ بینی دماغ لا مسب از دهان هم میشود نفس کشید یا بوی دود را چشید بو دار است این مسئله خلفاء کعبه و جنازه پیغمبر را کرده اند رها کرد همه کارها را علی تنها حتی نماز بر جسم مطهر رسول خدا اولین مردی که به محمد (ص)ایمان آورد ه بود رسول خدا علی صاحب شکاف کعبه نماز کرد دگر مسئله حله نمیخواهم بگویم از بدن زشت است میرسیم به پائین کمر عمل باز شود بوی بد آن سه آغاز شود خداوند در بدن انسان مثله ستان زیبا پنج عضوء بزرگ و شریف قرار داده است سر دو ست و دو پاه و زیر این پاه سه عضوء کوچک یک مار بنام او مار که این سه عضوء کوچک و حقیر میباشد اگر اهل 71 فرقه میدانستند این سه عضوء در بدن انسان میباشد همین را علمه پرچم عثمان میکردند و میگفتند حق با ماست کلیه دو تاست قلب 5 تاست 5+2=7 دوره کعبه علی 3 + نماز 4=7 حیدر+نبی=7 به گفته فردسی پاک زاد کجا مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم به فارسی علیست که یک مرد جنگی به از صد هزار اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم علیست که فارسی علی رستمیست ندارد که مثلی یلیست که همنام رستم و هم نام علیست نباید به مرده که باید به زنده گریست علی رستمست چون یلی پایدار جهان تا جهان است همو شه سوار شه آسمانو زمینست علی به دوش نبی او بتان را شکست رفتن به غار عنکبوت سیاه جز مارو عقرب ندارد چیزی بیاه 12 سال حکومت ابوبکرو عمر دوسال ابوبکر و ده سال عمر خیلی زود مردند بعد از 12 سال چون حق با دوازده امام شیعه فرزندان محمد(ص) علی و فاطمه بود از سانیه و ساعت سالو ماهو خورشید کعبه و کائنات پرسیدم حق با کیست یک صدا گفتند با هم والله و بللله حق با علیست گفتم پس عمر کیست گفت خواهر را داد زیبا بر علی آواز خدا همیشه در گوش دل است کو دل که دهد گوش به آواز خدا. 60ثانیه میشود یک دقیقه 12 سوره و امامه شیعه ضربدر 5 تنه آل عبا =60 تقسیم بر 5تنه آل عبا =12 امام 60تقسیم بر 12=5 تنه آل عبا 60تقسیم بر 14= 5 تنه آل عبا 60 تقسم بر 71 فرقه تف به روی همه شان اگه بر نگردند چه کسی در عالم ساعت و ثانیه را به نام خود خلق کرد این را بدانید به جلال خداوند و به دستور او نایب بر حقه پروردگار شیر یزدان علی ورد زبان او را زمان قسمت روزو شبش کرده چنان سال 12 ماه است سالو برجویک هفته 14 تا 12 ساعت است یک روزساعت12ساعت یک شب 12 ساعت یک ساعتو 1260 دقیقه یم دقیقه 60ثانیه ضربدر 12=720تقسیم بر 12=12و 5 تنه آل عبا 720تقسیم بر 5=12و پنج تنه آل عبا 5 * 60ثانیه تقسیم بر 5 یا 12 یا 14 حق یا 5 تن خوانواده رسول خداست تعجب نمیکنی 5 انگشت داری به دست با 14 بند انگشت یا خط بند انگشت به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است یک هفته هفت روز و 7 شب = 14 معصومه شیعه است 7ضربدر 12 =84تقسیم بر 5=17 رکعت نماز 84تقسیم بر12=7 دوره کعبه علی3 +نماز 4=7 و 84تقسیم بر 14=7 روزو سالو ساعتو ثانیه 12ضربدر 5 =60 یک دقیقه 12 ساعت روز 12 ساعت شب چه کسی روزو شب را 12 ساعت قرار داد چه کسی حواریون حضرت عیسی را 12 نفر و جانشینان پیامبر اسلام را 12 نفر قرار داد14 معصوم +علی3 =17 رکعت نماز دوازده امام 12+5 تنه آل عبا =17 رکعت نماز علی 3+نماز 4=7 بار میگردی بدوره شکاف کعبه علی دوازده امام برای حقانیت شیعه کافیه دستو بند انگشت جمع شوند میشوند یک مشت دو مشت با چهارده بند انگشت در دو دست 28 تقسیم5 = 5 پنج تنه آل عبا دروه کعبه هر طرف یک نام الله محمد علی فاطمه حسن حسین میگردند دوره کعبه به گرد پنج تنه آل عبا عاشقانش 7 با گرد خانه پروردگار پنج سطح با نام اللله دارد کعبه چرا 5 بار دانی چرا نماز4+علی3= 7 بار بگردی دوره پنج تن و دوازده ضلع کعبه در طواف 7+7=14 معصوم بر دهان دشمنه مولا ده انگشت با دو شصت بر دهانه دشمنه مولا نشست در وضوء 5 عضوء شسته میشود و سه عضوء مالیده بوگندو مسح میکشی بر سرت شر آن سه کم شود از سرت شرت را کم کن از سر ما مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا با دو پای بوگندو گند نزن به کفشو جوراب ما نمیگویم ز سه سوراخ پائین حواله کردم به این سه تا سه شد تا این سه پیدایش بشد بر آل محمدو علی کن صلوات بر دشمنشان همیشه صد لعنت باد نشود لال به هنگام ممات هر زبانی که فرستد به محمد صلوات بر دشمنان ائمه اطهار تا به روز قیامت لعت باد خداوند کعبه را مکعب آفرید تا که ز پنج تن جدا نشید بگذار هر طرف نام یک معصوم الله و محمد در زمینو آسمان نام الله نا ودانه طلای کوثری روبروی کعبه بر روی علی – علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافوپای علی در حجر 3ح ج ر+علی 3=6 شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای توست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه 5 تنست افلاک خاند خدا او را ابو تراب علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =7 ع ل ی 3+ نماز4 =7 هفت دور میگردی به گرد کعبه و پنج تن و دوازده امام 7+5=12 امام داری یعنی مسلمان دوازده امام 7 بار دور پنج تن و دوازده امام7+5= 12 و7 دوره مروه صفا میشود 14 معصومه ما دشمنه توسه فرعونه پست مثلث شومه قارو عنکبوت سیاه هست آن سه ابلست آن سه مست 41 ساله بوده اند بت پرست خونه حسین به گردنه این سه است جمع کن نام 5 تن با دوازده امامو چهارده مصوم 5+12+14+41=72 راست گفت حسین ابن علی حق خدا قصب نمودند 72تقسیم بر 14 معصوم میشود 6 طرف کعبه5 تنه آل عبا هر طرف کعبه یک نام 17رکعت نماز را با 14 ضرب=238تقسیم 14=17 رکعت نماز 17ضرب در 12=204تقسیم بر12=17 رکعت نماز و پنج تن 17ضربدر4=68+4=72 نماز میگوید خلفاء حسین را به شهادت رساندند یعنی مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بود جانشینه رسوله خدا از چه قرار است قضیه دانم که چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان 12 امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت 12 سیاره منظومه شمسو ضحی و القمر اذا طلاءمحمدو علی مرتضی کوثر آل عبا فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد 14 معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات 14معصوم +علی3 =17 رکعت نماز دوازده امام 12+5 تنه آل عبا =17 رکعت نماز علی 3+نماز 4=7 بار میگردی بدوره علی دوازده امام باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از 13 ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال 13 ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است 5 حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی 71 فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست 5 جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به 3 شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر از دنیا رفت بعد از2 دو سال +و اومار 10سال =12 بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با 12 امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با 14 معصوم مرگشان هم میگوید حق با 12 امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن 41 سالکی بت پرست بودند 5تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا 5+12امام +14 معصوم +41=72 وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه 41 سالشان بود و هنوز بت پرست بودند من خودم سنی در سنی هفت خط بودم ولی ترسی از هیچ ناکس ندارم با افتخار میگویم شیعه علی هستم گردانه مقداد با دادو بی داد حدادی بیدو میخوندو بی باک بر روی خاکریز میخوند این عزیز هر جائ که بودم من میسرودم نام علی را عشق محمد هم جانه زهرا ءدر آئینه میبینم علی فرقی نمیبینم ولی این علی باشد محمد محمد هم علیست آئینه حق نما به والله علیست به دوره کعبه بگردی باز میشود ترکیب نام آنکه خوابید بجای آن رسول لولاک خوابید افلاک مارو عقربو عنکبوت سیاه جزوه آنان بودند والله مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا آنکه فرقش در محراب نماز شد جدا شیر حق مولا علی بود به خدا چه بگویم از فضائلش بیشمار مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان فرعون خانه خود را مثلث آفرید مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا ارکان دینه نبی به همتش گشته پایدار ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسن خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولا علیست حیدرو صفدر به کعبه بت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی گله کوثر بخدا هم علیست هم زهراء پنج تنه آل عبا خانواده رسول خدا علی نبیو وصی مثل هم قرینه به چهره به فکرو بنامو نگین و صد بارک الله همه احسن الخالقین اگر پیرو آن نبیو ولی اگر شیعه پاک اویی بگو به روی علی محمد سلامو درود ی قوی نثار گل روخو روی پاک علی ای پرتو نور خدا علی شمسو قمر نامو نگین اسم اعظمی ماهی که به کتف نبی پا گذاشت در طلوع صبح غروب کرد به نماز صبح خوابید شب جای نبی که بدانندهمه ولی خدا هم تویی هم ولی یو کمالله بر همه عالم دری خانه اش خدا بخشید بتو انبیاء جرات کارهای تو را نداشتند یاعلی پا به دوشه اشرف الانبیاء خاتمش داشت چون پای علی پا به کعبه زد کعبه شکافت زمینو زمان حیدر کرار یک کاف علی کارت درست ندیدم ز انبیاء شاگرد تو آدمو جبیریلو نبی عشق خدا که کعبه میدری جانشینه محمد خلیفه اللهی حیدث کسایی مباهله کردی با دشمنه نبی اول همه تو بوده ای شهادت بر نبی حقا که تو جانشینه محمد خاتمی نبی کسی که مقامش برتر ز انبیاست که تمام عالم ماسوا در علیست بخوانده پیامبر در علمو دانش علی باب صد هزار علمو دانشی هنگ میکند هر مغزی که فرار میکند از علی 124 هزار تن انبیاء جمع شوند میشوند یک علی قلب عالمو عشق آدم ابوالبشری ست او خلیفه اولو تو امام اولی حقا که تو بر عالم سری از فرق سرت به محراب نماز از فرق شکاف کعبه ات هم پیداست این نبی آئینه روی علیست در تجسم هم که نامو هم راه علیونبی ست علی نبی ستو نبی هم علیست درو صدف کعبه باز شد نبی دید این چه دوریست گوهر کعبه نیاورد طاقت گرفت ز فاطمه بت اسد همچو عیسی تکلم کرد سلام بر تو ای مرد ای جوانمرد دلیر و شجاع حیدری از آن خدا سروری هستی تو مولایم علی گل زیبای نرگس گل کوثر عجب گلیست عجب گلی نبی به دامنش پرورد ه است از شمیم روح بخشش پادشاه عالمو این شیعه علیست شمسو قمره ماه نبی علی با فاطمه گفته به کوثرش محمد علی وصی نبی مطهرش دارم به کعبه دلها التجاه غیر نبی همه هستند غلام علی در کعبه بپا شد شوری حقست علی مگر تو کوری ای نفس مصطفی تو همان نور مطلقی که طللوع ز کعبه بت شکن به دوش نبی یا علی محمدی مهی که به رفتار و گفتارو قامت کسی که جرات پا به دوش نبی داشت علیست کز نور مطلق تو ماه تو کوثر بر حسن و حسینت منوری ست جانه رسول زوج بتول ابی شبیرو شبر علی والحق که حق با علیست هر جاء بجای پیمبر او مصدر است مدح ثنای ما که برایت کم است او هام ما به وصف تو چون روح بی تن است افکار ما به مدح تو چون مرغ بی پر است لنگر اندازند به هم حلم تو با چرخ برین نه فلک چسبند بهم چون دو سنگ آسیاب در تقدس لاشریکت گفتمو در این سخن هم زبان با من شدند هم مشرکو اهل کتاب به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافو حجر 3ح ج ر+علی 3=6 شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای مولاست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه 5 تن افلاک علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =7 ع ل ی 3+ نماز4 =7 هفت دور میگردی به گرد پنج تن و دوازده امام 7+5=12 امام داری یعنی مسلمان دوازده امام 7 بار دور پنج تن و دوازده امام7+5= 12 و7 دوره مروه صفا میشود 14 معصومه ما دشمنه تو آن سه ابله است آن سه مست از چه قرار است قضیه دانم چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان 12 امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت 12 سیاره منظومه شمسو ضحی محمدو علی مرتضی فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد 14 معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات 14معصوم +علی3 =17 رکعت نماز دوازده امام 12+5 تنه آل عبا =17 رکعت نماز علی +نماز 4=7 بار میگردی بدوره علی باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از 13 ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال 13 ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است 5 حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی 71 فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست 5 جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به 3 شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر مرد بعد از2 دو سال +و اومار 10 =12 بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با 12 امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با 14 معصوم مرگشان هم میگوید حق با 12 امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن 41 سالکی بت پرست بودند 5تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا 5+12امام +14 معصوم +41=72 وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه 41 سالشان بود و هنوز بت پرست بودند به 71 فرقه میگویم از مثلت شومتان هر چه دارید اندازه این سه تاست چه دارید نشان از کعبهو نبی کوهر درخشانش علی نشان از کعبهو روی نبی- دارد علی کوهر درخشانش علی منبع فیض وجود کائنات شد مسجل مرتضا بر مصطفا سیدو سالار دین حبل المتین از بیاناتش گوهر بارد یقین میر یثرب ماه بطها زوج زهرا ی بتول هم ید طولا دارد آفرین یا علی ذاتت جماله کبریا پای تو در کعبه دوشه مصطفاست شیر حق ای پنجه مشگل گشاء کعبه میگوید که تو مشگل گشایی یا علی حمدو قولهو آیه الکرسی به عرشه کبریا بت شکسته او به دوشه مصطفی کعبه میگوید سخن همراز شد هیبت مولاء چو دید ناگه درید کعبه از هم باز شد نور حق تابید بر دوشه نبی هم نبوت هم امامت نگهان آغاز شد گفته قران یطهر کم و تطهیرا علی وسابقونه سابقات برتر از امر ملائک اوئک هم خیرالبریه و قتلو فی سبیلالله علی مرتضاست صاحب بحر شهادت در نماز شد نصیب سیدو سالار ما

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مكتب اهل البيت (ع)
1
فضیلت لعن دشمنان اهل البیت علیهم السلام

فضیلت لعن دشمنان اهل البیت علیهم السلام  امام صادق “علیه السلام” فرمودند: پدرم از پدرش و او از جدّش از پیامبر “صلی الله علیه و آله و سلم” نقل نمود که فرمودند: « هر کس توانائی به یاری ما اهل بیت ندارد و در تنهایی خود دشمنان ما را لعن …

مكتب اهل البيت (ع)
خلاصه از زندگینامه امام حسن عسگری علیه السلام

  خلاصه از زندگینامه امام حسن عسگری علیه السلام نام : حسن شهرت : عسگری ، زکی ، هادی ، سراج ، رفیق لقب : الخاص کنیه : ابو محمد معروف به « ابن رضا» علیه السلام نام پدر :امام علی النقی علیه السلام نام مادر: سوسن یا حدیثه یا سلیل تاریخ …

مكتب اهل البيت (ع)
آیا ما شیعه هستیم یا محبّ اهلبیت ؟!

آیا ما شیعه هستیم یا محبّ اهلبیت ؟! در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی وارد شده است که آن را ابویعقوب یوسف بن یزیاد و علی بن سیار روایت کرده اند، این دو بزرگوار می گویند: شبی در خدمت امام عسکری(ع) بودیم- در آن زمان حاکم آن سامان …