شيعه اماميه اثنى عشريه

شیعه امامیه اثنى عشریه

شیعه امامیه اثنى عشریه

امامیه معتقدین به امامت ائمه دوازدگانه از حضرت على ـ علیه السلام ـ تا امام مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ مى باشند و هرجا امامیه به صورت مطلق عنوان گردد و یا لفظ شیعه به صورت مطلق بیان شود منظور اثنى عشریه هستند. آنها را شیعه جعفرى یا جعفریه، اهل ایمان، اصحاب الانتظار، قائمیه نیز نامیده اند. امامیه به نص جلّى و صریح پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ درباره امامت على ـ علیه السلام ـ و یازده فرزندش اعتقاد دارند و امامت به عقیده آنها امامت و ولایت عامه مسلمانان است درامور دین و دنیا که به نیابت از پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ به آنها واگذار شده است زیرا آنها معتقدند که بر پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ عقلاً واجب است که براى خود جانشینى انتخاب کند. شیعه امامیه از همان آغاز در مقابل سبعیه (هفت امامیه) اثنى عشریه خوانده شده اند.[۱]

نام دوازده امام اثنى عشریه به ترتیب عبارت اند از: ۱٫ امام على ـ علیه السلام ـ، ۲٫ امام حسن ـ علیه السلام ـ، ۳٫ امام حسین ـ علیه السلام ـ، ۴ امام على بن حسین ـ علیه السلام ـ، ۵٫ امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ، ۶٫ امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ، ۷٫ امام موسى کاظم ـ علیه السلام ـ، ۸٫ امام رضا ـ علیه السلام ـ، ۹٫ امام جواد ـ علیه السلام ـ، ۱۰٫ امام على النقى ـ علیه السلام ـ، ۱۱٫ امام حسن عسگرى ـ علیه السلام ـ، ۱۲٫ امام مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ که داراى دو غیبت صغرى و کبرى مى باشد که غیبت کبرى از سال ۳۲۹ قمرى شروع شده و تا امروز ادامه دارد. شیعه اثنى عشریه،‌ امامان خود را مانند پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ ملهم از جانب خدا مى دانند و امامت را ریاست عامه مى دانند و مقام وى را مافوق بشر عادى و قائم آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ، پس از بروز علائمى که از جانب پیامبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ و ائمه پیشین از او بیان شده ظهور خواهد کرد.[۲]

شیعه اثنى عشریه داراى فقه پویا و کامل است که مجموعه احادیث آنان در چهار کتاب به نام هاى کافى، تهذیب، من لا یحضره الفقیه و استبصار جمع آورى شده است و مبانى فقهى آنان بر چهار اصل قرآن، سنت، عقل، و اجماع استوار است. از مسائل خاص شیعه که آنها را از اهل سنت و بسیارى از فِرق اسلامى دیگر متمایز مى سازد عبارتند از: امامت و ولایت بلافصل على ـ علیه السلام ـ و اولادش، عصمت در انبیاء و ائمه ـ علیهم السّلام ـ ، تقیه، بداء، رجعت و متعه که بطور خلاصه به آنها اشاره مى شود.[۳]

امامت

امامت در بین مکاتب کلامى، امامیه تنها گروهى هستند که امامت را از اصول دین خود به شمار مى آورند و بر آن تأکید فراوان دارند. دیگر مکاتب کلامى امامت را از فروع دین مى شمارند به علاوه مفهوم «امت» و «امامت» درتفکر شیعه امامیه به کلى با انگاره دیگران تفاوت دارد. به اعتقاد امامیه،‌‌ امامت صرفاً یک رهبرى اجتماعى و حتى دینى به معناى اجراى احکام اسلامى نیست، بلکه امامت رهبرى امت اسلام در همه شئون حیات بشرى اعم از اعتقادى، عملى ،‌اخلاقى، اجتماعى و سیاسى است. از سوى دیگر امام یک شخص و یا یک شخصیت عادى نیست که مردم او را به میل خویش برگزینند، بلکه امام فردى معصوم از گناه و خطاست و رسالت سنگین استمرار راه نبوت را بر دوش دارد که بعد از رحلت پیامبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ با امامت على ـ علیه السلام ـ شروع و تا قیامت استمرار خواهد داشت.[۴]

عصمت

امامیه علاوه بر اینکه معتقد به امامت دوازده امام ـ علیهم السّلام ـ از طریق نص هستند؛ قائل به عصمت آنان مانند عصمت انبیاء می‎باشند به همین جهت امامان نه تنها معصوم از گناه هستند بلکه از خطا و اشتباه و سهو و نیسان نیز معصوم مى باشند و براى اثبات این عصمت، هم به «نقل» و هم به «عقل» تمسک مى جویند. ضمناً امامیه در رابطه با عصمت امامان قائلند که این عصمت مطلق است، یعنى امام هم قبل از امامت و هم بعد از امامت و هم در احکام دینى و جمیع امور باید معصوم باشد.

تقیه

یکى از تمایزات امامیه عقیده به «تقیه» مى باشد که عبارت است از اینکه کسى در ظاهر خودش را با دیگرى در گفتار یا کردار یا ترک کارى موافق نشان بدهد، به خاطر آنکه خود یا دیگران را از آزار دشمنان و مخالفین حفظ نماید و این در حالى است که شخص تقیه کننده کاملاً دانا هست به اینکه این کار او بر خلاف حق و واقع است، منتها چون می‎داند حفظ جان یا مال یا عرض و یا ناموس او بستگى به این کار دارد لذا تقیه مى کند. بنابراین تقیه موضوعى است که نه تنها شیعیان بلکه هر انسان عاقل به رعایت آن در جهت پیشبرد اهداف مشروع و برحق خود و جامعه اى که در آن زندگى مى کند، ملتزم خواهد بود.[۵]

بداء

بداء یکى دیگر از اعتقادات امامیه مى باشد، بداء به معنى ظاهر شدن چیزى پس از آنکه مخفى بوده است، مى باشد. شیعیان از کلمه بداء آنجا که به خداوند نسبت مى دهند منظورشان ظاهر کردن امرى پس از آنکه براى دیگران مخفى بوده است مى باشد که اصطلاحاً به آن اظهار بعد از اخفاء گفته مى شود یاد مى کنند به این بیان که خداوند متعال، گاهى چیزى را به خاطر مصلحتى از بندگان مخفى نگاه مى دارد، در حالى که براى خود او هرگز مخفى نبوده و روشن است ولى بعد به خاطر حکمت و مصلحتى آن مخفى شده را ظاهر مى سازد.[۶]

رجعت

رجعت یکى دیگر از امتیازات شیعه امامیه از سایر مسلمانان مى باشد؛ امامیه معتقد است که در زمان ظهور حضرت مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ کثیرى از دوستان و عاشقان آن حضرت و همچنین پدران گرامى اش دوباره زنده مى شوند تا شاهد برپایى حق و اقامه حکومت الهى توسط آن امام بزرگوار باشند.

اما اصول عقاید مذهب شیعه اثنى عشریه عبارتند از توحید، نبوت، معاد، ‌عدل و امامت. درباره توحید عقیده آنان این است که خدا یکتا و بى همتاست و هیچ گونه کثرت و ترکیبى در ذات او راه ندارد[۷]و داراى صفات ثبوتیه اى مى باشد که آن صفات عین ذات اوست.

عقیده امامیه درباره نبوت این است که خداوند براى هدایت بشر پیامبرانى فرستاده است که اولین آنها آدم و آخرین آنان حضرت محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ است و همه آنها از هرگونه خطا و گناهى معصوم مى باشند.[۸]

شیعیان معتقدند که خداى متعال عادل است و به احدى ظلم نمى کند و کارى که از نظر عقل قبیح و زشت باشد از او صادر نمى شود،[۹]از نظر شیعه «امامت» جزء اصول دین است ولى اهل سنت، امامت را از فروع دین مى دانند. پس از امام حسن عسکرى ـ علیه السلام ـ امامیه به ۱۵ فرقه تقسیم شدند که همه آنها جز فرقه اثنى عشریه از میان رفته اند، در قرون اخیر دو نوع نگرش در شیعه امامیه پدید آمده که البته نمى توان آن را به معنى اخص کلمه فرقه نامید یکى اخباریه که همان اصحاب حدیث هستند و معتقدند که از ادله چهارگانه قرآن، ‌سنت، عقل و اجماع تنها منبعى که باید به آن رجوع کرد اخبار و احادیث هستند حتى استفاده از قرآن را هم منوط به ورود احادیث در آن مورد مى دانند و تقسیم احادیث به صحیح و موثق و ضعیف و … را ناروا مى دانستند و به طور مطلق همه احادیث را قابل اعتماد مى دانستند، در مقابل این ها گروه دیگرى به نام اصولیون وجود دارد که ادله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را از منابع استدلالى فقه مى دانند و بعد از قرآن «سنت» را از ادله مى دانند و معتقدند که تنها حدیث صحیح و موثق قابل اعتماد است و راوى حدیث باید عادل و شخص مورد وثوقى باشد.[۱۰]

دلایل حقانیت شیعه

درحقانیت شیعه امامیه، از نظر عقلى و نقلى باید بگوییم که از نظر عقلى،‌عقل بطور کلى چنین حکم مى کند که هر مذهبى که امام و پیشواى آن از جانب وحى معرفى شده باشد، معصوم و به پیامبر نزدیک باشد، مؤید به علم الهى و صالح براى امر امامت مى باشد. چنین مکتب و مذهبى بر حق است؛ این کبرى کلى را قرآن کریم و روایاتِ بسیارى از منابع اهل سنت و شیعه در مورد مذهب شیعه دوازده امامى تأیید مى کنند به تعدادى از آیات و روایاتى که حکم کلى عقل را منطبق بر عقیده شیعه در مورد امامت و پیروى از معصوم و اینکه پیشوایان این مذهب مورد عنایت خاص الهى و منصوص و معرفى شده از جانب وحى اند اشاره مى شود.

آیه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»[۱۱]و یا آیه «یا ایها الذین امنوا اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولى الامر منکم…»[۱۲]فخر رازى از علماى معروف اهل سنت از این آیه معصوم بودن اولوالامر را استفاده کرده [۱۳]که کاملاً صحیح مى باشد اما اینکه اواوالامر معصوم چه کسانى هستند قرآن و سنت، اهل بیت ـ علیهم السلام ـ را معرفى مى کنند اما در سنت نیز روایات متعددى وارد شده است. به عنوان مثال حدیث منزلت، حدیث اطاعت و … که مى گویند على ـ علیه السلام ـ به منزله هارون موسى نسبت به پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ است و اطاعت على ـ علیه السلام ـ اطاعت از پیامبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ است و اطاعت از پیامبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ اطاعت از خداست.[۱۴]

روایتى را فخر رازى نقل مى کند که جدا از دلیل نقلى براى اثبات حقانیت شیعه دوازده امامى، بهترین شاهد و مؤید براى حکم عقل است که باید از على ـ علیه السلام ـ پیروى و تبعیت کنیم چون مورد اطمینان و تأیید وحى است «.

.. فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدى فى دینه بعلى بن ابى طالب فقد اهتدى و الدلیل علیه قوله ـ صلى الله علیه و آله ـ اللهم دار الحق مع على حیث دار … و من اتخذ علیاً اماماً لدینه فقد استمسک بالعروه الوثقى فى دینه و نفسه»[۱۵] یعنى به تواتر ثابت شده هر که در امور دینش به على ـ علیه السلام ـ اقتدا کند هدایت یافته است و دلیل این گفتار حدیثى است از پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ که فرمود: خدایا حق را به دور على بچرخان هرجا على ـ علیه السلام ـ بچرخد … و هر کسى که على ـ علیه السلام ـ را امام و پیشواى دینى خود قرار دهد به ریسمان محکمى در دین و در نفسش چنگ زده است. روایات و احادیث فراوانى در منابع مهم اهل سنت و تشیع داریم که صریحاً دستور دادند از ائمه اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ پیروى کنید و راه نجات را منحصر در پیروى از آنها کرده است که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم:

۱٫ حدیث ثقلین: در منابع متعدد اهل سنت به عبارات مختلف وارد شده که مى گویند نجات و سعادت و گریز از گمراهى در تمسک به قرآن و اهل بیت است. یعنى قرآن به تنهایى کافى نیست بلکه مفسر و مبین معصومى که مورد تأیید وحى هم باشد لازم است «انى تارکم فیه ثقلین کتاب الله و عترتی…»[۱۶]

۲٫ در منابع متعدد اهل سنت از پیامبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ‌روایت شده که فرمودند: إنّ وصیّى والخلیفه من بعدى على بن ابى طالب و…»

و ده ها حدیث و آیات دیگر که راه و روش کسانى را تأیید مى کنند که از رهبران معرفى شده از جانب وحى پیروى مى کنند و تنها مذهبى که به این آیات و احادیث عمل مى کند و از اهل بیت پیامبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ اطاعت مى کند مذهب حقیه شیعه مى باشد.

پس در نتیجه هم از نظر نقلى و هم از نظر عقلى حقانیت مذهب امامیه ثابت مى شود. از نظر نقلى وجود ده ها آیه و روایت در شأن و منزلت على ـ علیه السلام ـ و اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ و صریح حدیث غدیر و … و از نظر عقلى هم بدیهى است که اگر فرد مصلحى با زحمات زیاد طرح و روش جدیدى را براى جامعه بشر ابداع کند حتماً براى حفظ و استمرار آن چاره مى اندیشد؛ پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ که از بیان کوچکترین مسایل مربوط به سعادت بشر دریغ نکرده چگونه معقول است در مورد رهبرى که سرنوشت ساز است سکوت کند و یا اینکه به مردم واگذار کند در حالى که خودش از همه بهتر به شخص واجد شرایط آگاه است.[۱۷]

از طرفى واقعیت امر این است که نخستین بار نام شیعه را پیامبر گرامى اسلام براى على ـ علیه السّلام ـ و یارانش به کار برده است و این مى تواند وجه دیگرى براى کامل و به حق بودن مذهب شیعه باشد.

پى نوشت ها:
[۱] . شهرستانى، ملل و نحل، دارالمعرفه، بیروت، ج۱، صفحه۱۷۲؛ تاج العروس، حسینى واسطى، ج۱۱، صفحه ۲۵۷٫
[۲] . نوبختى، فرق الشیعه، المطبعه الحیدریه نجف، صفحه ۱۰۸ الى ۱۱۲٫
[۳] . ربانى گلپایگانى،‌ على، فرق و مذهب کلامى، انتشارات مرکز جهانى، صفحه ۱۳۹٫
[۴] . دائره المعارف بزرگ شیعه، انبشارات علمى فرهنگى،‌تهران، ج۴، صفحه ۲۷۳٫
[۵] . حجت، سید محسن، تشیع چیست و شیعه کیست، دفتر انتشارات اسلامى، صفحه ۳۰۳٫
[۶] . سید محسن حجت، پیشین، صفحه ۲۹۱٫
[۷] . فرق و مذاهب کلامى، پیشین، صفحه ۱۴۲٫
[۸] . همان.
[۹] . همان.
[۱۰] . استاد مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، انتشارات صدرا، صفحه ۲۱٫
[۱۱] . مائده، آیه ۳٫
[۱۲] . نساء، آیه ۵۹٫
[۱۳] . امام فخر رازى، التفسیر الکبیر، دارالکتب العلمیه، ج۱۰، صفحه ۱۴۴٫
[۱۴] . المستدرک، حاکم نیشابورى، موسسه طبع و نشر، ج۳، صفحه ۱۹۵٫
[۱۵] . امام فخر رازى، تفسیر کبیر، چاپ سوم، ج۱، صفحه ۲۰۵٫
[۱۶] . صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۲٫
[۱۷] . سبحانى،جعفر، منشور عقاید امامیه، چاپ اعتماد، صفحه ۱۵
منبع :مختار اصلانی- مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علمیه – سایت اندیشه قم

۲ نظر

  1. حجت اله عرفانیان گفت:

    حرمت ما عزت ما دولت ما از علیست نیست ما حرمتی جاوید منهای علی آفتاب دین تجلی کرد بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتم پای علی جانشینه حق مشخص شد که حق تنها علیست گر نبودی کی نشان بود از زمینو آسمان خلق شد بهر وجودت عالم امکان علی ای پنجه دستت در آسمان فوق ایدهم یدالله برترین چهارده بند انگشت از زمین تا آسمان نور یزدان تابش عالم وآدم یا علی چهارده معصومو دوازده امام سرحلقه عالمو پنج تنی به قوله مصطفی در کعبه دوشش امیر المومنین غیر از علی نیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست هزاران خطبه بی لامو میمش دره علم خدا غیر از علی نیست کسی کو بندگی کرده خدا را به سر حد یقین غیر از علی نیست سر حلقه اسرار به خلقت جز ذات علی نام علی راه علی نیست آفتاب دین تجلی کرده بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتمه پای علی آفتاب دین تجلی کرده با همراز سبحان الذی اسری علی هر چه اسم نیک باشد میشود نام علی وی کاشف حقایق سرو خفاء در شان توست آیه تطهیر هل اتی روشن شد مقامت به دوش نبی خواندند نام شریفت در غدیرنقشه آسمانو این زمین دره خیبر چنان برکند از جا عمر غش کرد افتاد بر پا مباهله کردی دلیر حدیث کساء هم تویی اسم اعظمی که به دوش نبی رسید رمز کل شی هالک الا وجهه ا لله علیست نور تصویر روخش در آئینه محمد هم علیست عالمو آدمم علی جلوه کنی به هر زمان با عث خلقت جهان آیه انما علی صورت هل اتی علی به دوش احمد است علی شوهر دختر نبی تاج سر تو کوثری شمسو ضحی علی علی نور خدا علی علی چهره دلربا علی امام اولی علی سوره هل اتی علی یاور مصطفی علی ای که رخت مکمله محمدی تو یا علی یوسف زهراء تو ببین قائم ال محمدی یوسف زهرای علی کعبه رو گرفته قدرو بهاء که بوسه ها زده به پای تویاعلی علی علی تا که برون ز کعبه شد بوسه زده نبی به برآن دستو سر شانهو روی علی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی علی را ولی کرده حق دیگران سزاوار قل انما نیستند ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا است مولابت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی بحق علی منکران بجز تخم حیضو زنا نیستند این علی باشد محمد محمد هم علیست زیرو بالا چون شود هر دو یکیست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی این مرتضی جزمصطفی هم تا ندارد صورتی زیباتر از روی نبی با علی هم قائم آل محمد جانه احمد با علی همتا ندارد اصل خلقت کلک رحمت دست ایزد رو نمایی کرده است قائم آل محمد یوسف زهراء علیست از علی دارد مقامو از علی دارد نشان هم نشان از نور پاک مصطفی دارد علی آنکه مثلی در جهان غیر از رسوالله نداشت پای خود را روی دوش آن نبی مولا گذاشت مقتدای خلق بعد از انبیاء نام هر کس شد محمد او یقین مولای ماست گر بخوانی نام محمد هم براست نام محمد هم علیست آفتاب دین همان شمسو ضحی آمده دنیا به کعبه این علی مرتضای عالمی روشن شده از شکاف کعبه آمد چون علی این حقیقت رو شنست پیداست کیست جانشینه مصطفی همسر کوثر علی مرتضا ست

    از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل یا علی ذاتت ثبوت قول هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله صمد حج شروع چون میشود از خط تو ضلع تو ضلع خدای سرمد است این حجر نسب عهدش پای تو عهد می بندد که حاجی شیعه است یا علی الله اکبر در شروع سنگ بر شیطان زند حاجی به آخر حج خود ذرات قدم دوره علی پنج تنه آل عبا میگردند در شادیو غم دوره علی میگردندحجاج ندانسته و یا دانسته در طواف حرم عشق همه دوره علی میگردند گوید که خدا این مهو خورشید علی با زهراست بر گرد رخ مادر عالم که او پنج تنه آل عباست هر دم بفرست بر روی ماهش صلوات بر خطو مرامو شوی پاکش صلوات هر کس برود راه علی راه خداست جز راه علی هر رهی هم بفاست در نشستسی که با احبا بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جان زهراء بود کعبه میگوید سخنها پنج تن آل عبا عاشقانش دور آن هفت بار میگردند چرا ۷+۵ تن آل عبا =۱۲ عدد جانشینان واقعی پیامبر ۱۲ماه دوازده کوکب دوازده سیاره دوازده آسمان حواریون حضرت عیسی (ع) هم دوازده تن بودند خود حضرت عیسی و علی (ع) هم فرموده بود جانشینان پیامبر به عدد حواریون حضرت عیسی داوزده تن میباشند۷+۷= ۱۴معصوم صفا مره و دوره پنج تن میگردند ۷+۷بار دروه کعبه و صفا و مروه میشود ۱۴ معصوم خانواده رسول خدا یک دست شبیه الله بود پنج حروف دارد نامه الله با فاطمه پنج تنه آل عبا ست یک دست کور نیستی نگاه کن چهارده بند انگشت داری چهارده خط انگشت داری در دو دست ۲۸ خط انگشت در دو دستداری – ۴خلیفه تردست- ۴=۲۴ دو بار میگوید تو دوازده امام داری دوازده امام داری هر دو دست ده انگشت داری با دو شصت بر دهانه دشمنه مولاء نشست میشود دوازده امامو پنج تنه چهارده معصوم داری در صورت تو پنج حس لامسه هست چسبیده اند به این دو سوراخ بینی دماغ لا مسب از دهان هم میشود نفس کشید یا بوی دود را چشید بو دار است این مسئله خلفاء کعبه و جنازه پیغمبر را کرده اند رها کرد همه کارها را علی تنها حتی نماز بر جسم مطهر رسول خدا اولین مردی که به محمد (ص)ایمان آورد ه بود رسول خدا علی صاحب شکاف کعبه نماز کرد دگر مسئله حله نمیخواهم بگویم از بدن زشت است میرسیم به پائین کمر عمل باز شود بوی بد آن سه آغاز شود خداوند در بدن انسان مثله ستان زیبا پنج عضوء بزرگ و شریف قرار داده است سر دو ست و دو پاه و زیر این پاه سه عضوء کوچک یک مار بنام او مار که این سه عضوء کوچک و حقیر میباشد اگر اهل ۷۱ فرقه میدانستند این سه عضوء در بدن انسان میباشد همین را علمه پرچم عثمان میکردند و میگفتند حق با ماست کلیه دو تاست قلب ۵ تاست ۵+۲=۷ دوره کعبه علی ۳ + نماز ۴=۷ حیدر+نبی=۷ به گفته فردسی پاک زاد کجا مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم به فارسی علیست که یک مرد جنگی به از صد هزار اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم علیست که فارسی علی رستمیست ندارد که مثلی یلیست که همنام رستم و هم نام علیست نباید به مرده که باید به زنده گریست علی رستمست چون یلی پایدار جهان تا جهان است همو شه سوار شه آسمانو زمینست علی به دوش نبی او بتان را شکست رفتن به غار عنکبوت سیاه جز مارو عقرب ندارد چیزی بیاه ۱۲ سال حکومت ابوبکرو عمر دوسال ابوبکر و ده سال عمر خیلی زود مردند بعد از ۱۲ سال چون حق با دوازده امام شیعه فرزندان محمد(ص) علی و فاطمه بود از سانیه و ساعت سالو ماهو خورشید کعبه و کائنات پرسیدم حق با کیست یک صدا گفتند با هم والله و بللله حق با علیست گفتم پس عمر کیست گفت خواهر را داد زیبا بر علی آواز خدا همیشه در گوش دل است کو دل که دهد گوش به آواز خدا. ۶۰ثانیه میشود یک دقیقه ۱۲ سوره و امامه شیعه ضربدر ۵ تنه آل عبا =۶۰ تقسیم بر ۵تنه آل عبا =۱۲ امام ۶۰تقسیم بر ۱۲=۵ تنه آل عبا ۶۰تقسیم بر ۱۴= ۵ تنه آل عبا ۶۰ تقسم بر ۷۱ فرقه تف به روی همه شان اگه بر نگردند چه کسی در عالم ساعت و ثانیه را به نام خود خلق کرد این را بدانید به جلال خداوند و به دستور او نایب بر حقه پروردگار شیر یزدان علی ورد زبان او را زمان قسمت روزو شبش کرده چنان سال ۱۲ ماه است سالو برجویک هفته ۱۴ تا ۱۲ ساعت است یک روزساعت۱۲ساعت یک شب ۱۲ ساعت یک ساعتو ۱۲۶۰ دقیقه یم دقیقه ۶۰ثانیه ضربدر ۱۲=۷۲۰تقسیم بر ۱۲=۱۲و ۵ تنه آل عبا ۷۲۰تقسیم بر ۵=۱۲و پنج تنه آل عبا ۵ * ۶۰ثانیه تقسیم بر ۵ یا ۱۲ یا ۱۴ حق یا ۵ تن خوانواده رسول خداست تعجب نمیکنی ۵ انگشت داری به دست با ۱۴ بند انگشت یا خط بند انگشت به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است یک هفته هفت روز و ۷ شب = ۱۴ معصومه شیعه است ۷ضربدر ۱۲ =۸۴تقسیم بر ۵=۱۷ رکعت نماز ۸۴تقسیم بر۱۲=۷ دوره کعبه علی۳ +نماز ۴=۷ و ۸۴تقسیم بر ۱۴=۷ روزو سالو ساعتو ثانیه ۱۲ضربدر ۵ =۶۰ یک دقیقه ۱۲ ساعت روز ۱۲ ساعت شب چه کسی روزو شب را ۱۲ ساعت قرار داد چه کسی حواریون حضرت عیسی را ۱۲ نفر و جانشینان پیامبر اسلام را ۱۲ نفر قرار داد۱۴ معصوم +علی۳ =۱۷ رکعت نماز دوازده امام ۱۲+۵ تنه آل عبا =۱۷ رکعت نماز علی ۳+نماز ۴=۷ بار میگردی بدوره شکاف کعبه علی دوازده امام برای حقانیت شیعه کافیه دستو بند انگشت جمع شوند میشوند یک مشت دو مشت با چهارده بند انگشت در دو دست ۲۸ تقسیم۵ = ۵ پنج تنه آل عبا دروه کعبه هر طرف یک نام الله محمد علی فاطمه حسن حسین میگردند دوره کعبه به گرد پنج تنه آل عبا عاشقانش ۷ با گرد خانه پروردگار پنج سطح با نام اللله دارد کعبه چرا ۵ بار دانی چرا نماز۴+علی۳= ۷ بار بگردی دوره پنج تن و دوازده ضلع کعبه در طواف ۷+۷=۱۴ معصوم بر دهان دشمنه مولا ده انگشت با دو شصت بر دهانه دشمنه مولا نشست در وضوء ۵ عضوء شسته میشود و سه عضوء مالیده بوگندو مسح میکشی بر سرت شر آن سه کم شود از سرت شرت را کم کن از سر ما مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا با دو پای بوگندو گند نزن به کفشو جوراب ما نمیگویم ز سه سوراخ پائین حواله کردم به این سه تا سه شد تا این سه پیدایش بشد بر آل محمدو علی کن صلوات بر دشمنشان همیشه صد لعنت باد نشود لال به هنگام ممات هر زبانی که فرستد به محمد صلوات بر دشمنان ائمه اطهار تا به روز قیامت لعت باد خداوند کعبه را مکعب آفرید تا که ز پنج تن جدا نشید بگذار هر طرف نام یک معصوم الله و محمد در زمینو آسمان نام الله نا ودانه طلای کوثری روبروی کعبه بر روی علی – علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافوپای علی در حجر ۳ح ج ر+علی ۳=۶ شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای توست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه ۵ تنست افلاک خاند خدا او را ابو تراب علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =۷ ع ل ی ۳+ نماز۴ =۷ هفت دور میگردی به گرد کعبه و پنج تن و دوازده امام ۷+۵=۱۲ امام داری یعنی مسلمان دوازده امام ۷ بار دور پنج تن و دوازده امام۷+۵= ۱۲ و۷ دوره مروه صفا میشود ۱۴ معصومه ما دشمنه توسه فرعونه پست مثلث شومه قارو عنکبوت سیاه هست آن سه ابلست آن سه مست ۴۱ ساله بوده اند بت پرست خونه حسین به گردنه این سه است جمع کن نام ۵ تن با دوازده امامو چهارده مصوم ۵+۱۲+۱۴+۴۱=۷۲ راست گفت حسین ابن علی حق خدا قصب نمودند ۷۲تقسیم بر ۱۴ معصوم میشود ۶ طرف کعبه۵ تنه آل عبا هر طرف کعبه یک نام ۱۷رکعت نماز را با ۱۴ ضرب=۲۳۸تقسیم ۱۴=۱۷ رکعت نماز ۱۷ضرب در ۱۲=۲۰۴تقسیم بر۱۲=۱۷ رکعت نماز و پنج تن ۱۷ضربدر۴=۶۸+۴=۷۲ نماز میگوید خلفاء حسین را به شهادت رساندند یعنی مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بود جانشینه رسوله خدا از چه قرار است قضیه دانم که چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان ۱۲ امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت ۱۲ سیاره منظومه شمسو ضحی و القمر اذا طلاءمحمدو علی مرتضی کوثر آل عبا فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد ۱۴ معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات ۱۴معصوم +علی۳ =۱۷ رکعت نماز دوازده امام ۱۲+۵ تنه آل عبا =۱۷ رکعت نماز علی ۳+نماز ۴=۷ بار میگردی بدوره علی دوازده امام باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از ۱۳ ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال ۱۳ ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است ۵ حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی ۷۱ فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست ۵ جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به ۳ شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر از دنیا رفت بعد از۲ دو سال +و اومار ۱۰سال =۱۲ بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با ۱۲ امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با ۱۴ معصوم مرگشان هم میگوید حق با ۱۲ امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن ۴۱ سالکی بت پرست بودند ۵تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا ۵+۱۲امام +۱۴ معصوم +۴۱=۷۲ وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه ۴۱ سالشان بود و هنوز بت پرست بودند من خودم سنی در سنی هفت خط بودم ولی ترسی از هیچ ناکس ندارم با افتخار میگویم شیعه علی هستم گردانه مقداد با دادو بی داد حدادی بیدو میخوندو بی باک بر روی خاکریز میخوند این عزیز هر جائ که بودم من میسرودم نام علی را عشق محمد هم جانه زهرا ءدر آئینه میبینم علی فرقی نمیبینم ولی این علی باشد محمد محمد هم علیست آئینه حق نما به والله علیست به دوره کعبه بگردی باز میشود ترکیب نام آنکه خوابید بجای آن رسول لولاک خوابید افلاک مارو عقربو عنکبوت سیاه جزوه آنان بودند والله مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا آنکه فرقش در محراب نماز شد جدا شیر حق مولا علی بود به خدا چه بگویم از فضائلش بیشمار مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان فرعون خانه خود را مثلث آفرید مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا ارکان دینه نبی به همتش گشته پایدار ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسن خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولا علیست حیدرو صفدر به کعبه بت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی گله کوثر بخدا هم علیست هم زهراء پنج تنه آل عبا خانواده رسول خدا علی نبیو وصی مثل هم قرینه به چهره به فکرو بنامو نگین و صد بارک الله همه احسن الخالقین اگر پیرو آن نبیو ولی اگر شیعه پاک اویی بگو به روی علی محمد سلامو درود ی قوی نثار گل روخو روی پاک علی ای پرتو نور خدا علی شمسو قمر نامو نگین اسم اعظمی ماهی که به کتف نبی پا گذاشت در طلوع صبح غروب کرد به نماز صبح خوابید شب جای نبی که بدانندهمه ولی خدا هم تویی هم ولی یو کمالله بر همه عالم دری خانه اش خدا بخشید بتو انبیاء جرات کارهای تو را نداشتند یاعلی پا به دوشه اشرف الانبیاء خاتمش داشت چون پای علی پا به کعبه زد کعبه شکافت زمینو زمان حیدر کرار یک کاف علی کارت درست ندیدم ز انبیاء شاگرد تو آدمو جبیریلو نبی عشق خدا که کعبه میدری جانشینه محمد خلیفه اللهی حیدث کسایی مباهله کردی با دشمنه نبی اول همه تو بوده ای شهادت بر نبی حقا که تو جانشینه محمد خاتمی نبی کسی که مقامش برتر ز انبیاست که تمام عالم ماسوا در علیست بخوانده پیامبر در علمو دانش علی باب صد هزار علمو دانشی هنگ میکند هر مغزی که فرار میکند از علی ۱۲۴ هزار تن انبیاء جمع شوند میشوند یک علی قلب عالمو عشق آدم ابوالبشری ست او خلیفه اولو تو امام اولی حقا که تو بر عالم سری از فرق سرت به محراب نماز از فرق شکاف کعبه ات هم پیداست این نبی آئینه روی علیست در تجسم هم که نامو هم راه علیونبی ست علی نبی ستو نبی هم علیست درو صدف کعبه باز شد نبی دید این چه دوریست گوهر کعبه نیاورد طاقت گرفت ز فاطمه بت اسد همچو عیسی تکلم کرد سلام بر تو ای مرد ای جوانمرد دلیر و شجاع حیدری از آن خدا سروری هستی تو مولایم علی گل زیبای نرگس گل کوثر عجب گلیست عجب گلی نبی به دامنش پرورد ه است از شمیم روح بخشش پادشاه عالمو این شیعه علیست شمسو قمره ماه نبی علی با فاطمه گفته به کوثرش محمد علی وصی نبی مطهرش دارم به کعبه دلها التجاه غیر نبی همه هستند غلام علی در کعبه بپا شد شوری حقست علی مگر تو کوری ای نفس مصطفی تو همان نور مطلقی که طللوع ز کعبه بت شکن به دوش نبی یا علی محمدی مهی که به رفتار و گفتارو قامت کسی که جرات پا به دوش نبی داشت علیست کز نور مطلق تو ماه تو کوثر بر حسن و حسینت منوری ست جانه رسول زوج بتول ابی شبیرو شبر علی والحق که حق با علیست هر جاء بجای پیمبر او مصدر است مدح ثنای ما که برایت کم است او هام ما به وصف تو چون روح بی تن است افکار ما به مدح تو چون مرغ بی پر است لنگر اندازند به هم حلم تو با چرخ برین نه فلک چسبند بهم چون دو سنگ آسیاب در تقدس لاشریکت گفتمو در این سخن هم زبان با من شدند هم مشرکو اهل کتاب به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافو حجر ۳ح ج ر+علی ۳=۶ شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای مولاست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه ۵ تن افلاک علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =۷ ع ل ی ۳+ نماز۴ =۷ هفت دور میگردی به گرد پنج تن و دوازده امام ۷+۵=۱۲ امام داری یعنی مسلمان دوازده امام ۷ بار دور پنج تن و دوازده امام۷+۵= ۱۲ و۷ دوره مروه صفا میشود ۱۴ معصومه ما دشمنه تو آن سه ابله است آن سه مست از چه قرار است قضیه دانم چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان ۱۲ امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت ۱۲ سیاره منظومه شمسو ضحی محمدو علی مرتضی فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد ۱۴ معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات ۱۴معصوم +علی۳ =۱۷ رکعت نماز دوازده امام ۱۲+۵ تنه آل عبا =۱۷ رکعت نماز علی +نماز ۴=۷ بار میگردی بدوره علی باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از ۱۳ ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال ۱۳ ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است ۵ حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی ۷۱ فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست ۵ جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به ۳ شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر مرد بعد از۲ دو سال +و اومار ۱۰ =۱۲ بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با ۱۲ امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با ۱۴ معصوم مرگشان هم میگوید حق با ۱۲ امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن ۴۱ سالکی بت پرست بودند ۵تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا ۵+۱۲امام +۱۴ معصوم +۴۱=۷۲ وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه ۴۱ سالشان بود و هنوز بت پرست بودند به ۷۱ فرقه میگویم از مثلت شومتان هر چه دارید اندازه این سه تاست چه دارید نشان از کعبهو نبی کوهر درخشانش علی

  2. حجت اله عرفانیان گفت:

    حرمت ما عزت ما دولت ما از علیست نیست ما حرمتی جاوید منهای علی آفتاب دین تجلی کرد بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتم پای علی جانشینه حق مشخص شد که حق تنها علیست گر نبودی کی نشان بود از زمینو آسمان خلق شد بهر وجودت عالم امکان علی ای پنجه دستت در آسمان فوق ایدهم یدالله برترین چهارده بند انگشت از زمین تا آسمان نور یزدان تابش عالم وآدم یا علی چهارده معصومو دوازده امام سرحلقه عالمو پنج تنی به قوله مصطفی در کعبه دوشش امیر المومنین غیر از علی نیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست هزاران خطبه بی لامو میمش دره علم خدا غیر از علی نیست کسی کو بندگی کرده خدا را به سر حد یقین غیر از علی نیست سر حلقه اسرار به خلقت جز ذات علی نام علی راه علی نیست آفتاب دین تجلی کرده بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتمه پای علی آفتاب دین تجلی کرده با همراز سبحان الذی اسری علی هر چه اسم نیک باشد میشود نام علی وی کاشف حقایق سرو خفاء در شان توست آیه تطهیر هل اتی روشن شد مقامت به دوش نبی خواندند نام شریفت در غدیرنقشه آسمانو این زمین دره خیبر چنان برکند از جا عمر غش کرد افتاد بر پا مباهله کردی دلیر حدیث کساء هم تویی اسم اعظمی که به دوش نبی رسید رمز کل شی هالک الا وجهه ا لله علیست نور تصویر روخش در آئینه محمد هم علیست عالمو آدمم علی جلوه کنی به هر زمان با عث خلقت جهان آیه انما علی صورت هل اتی علی به دوش احمد است علی شوهر دختر نبی تاج سر تو کوثری شمسو ضحی علی علی نور خدا علی علی چهره دلربا علی امام اولی علی سوره هل اتی علی یاور مصطفی علی ای که رخت مکمله محمدی تو یا علی یوسف زهراء تو ببین قائم ال محمدی یوسف زهرای علی کعبه رو گرفته قدرو بهاء که بوسه ها زده به پای تویاعلی علی علی تا که برون ز کعبه شد بوسه زده نبی به برآن دستو سر شانهو روی علی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی علی را ولی کرده حق دیگران سزاوار قل انما نیستند ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا است مولابت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی بحق علی منکران بجز تخم حیضو زنا نیستند این علی باشد محمد محمد هم علیست زیرو بالا چون شود هر دو یکیست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی این مرتضی جزمصطفی هم تا ندارد صورتی زیباتر از روی نبی با علی هم قائم آل محمد جانه احمد با علی همتا ندارد اصل خلقت کلک رحمت دست ایزد رو نمایی کرده است قائم آل محمد یوسف زهراء علیست از علی دارد مقامو از علی دارد نشان هم نشان از نور پاک مصطفی دارد علی آنکه مثلی در جهان غیر از رسوالله نداشت پای خود را روی دوش آن نبی مولا گذاشت مقتدای خلق بعد از انبیاء نام هر کس شد محمد او یقین مولای ماست گر بخوانی نام محمد هم براست نام محمد هم علیست آفتاب دین همان شمسو ضحی آمده دنیا به کعبه این علی مرتضای عالمی روشن شده از شکاف کعبه آمد چون علی این حقیقت رو شنست پیداست کیست جانشینه مصطفی همسر کوثر علی مرتضا ست

    از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل یا علی ذاتت ثبوت قول هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله صمد حج شروع چون میشود از خط تو ضلع تو ضلع خدای سرمد است این حجر نسب عهدش پای تو عهد می بندد که حاجی شیعه است یا علی الله اکبر در شروع سنگ بر شیطان زند حاجی به آخر حج خود ذرات قدم دوره علی پنج تنه آل عبا میگردند در شادیو غم دوره علی میگردندحجاج ندانسته و یا دانسته در طواف حرم عشق همه دوره علی میگردند گوید که خدا این مهو خورشید علی با زهراست بر گرد رخ مادر عالم که او پنج تنه آل عباست هر دم بفرست بر روی ماهش صلوات بر خطو مرامو شوی پاکش صلوات هر کس برود راه علی راه خداست جز راه علی هر رهی هم بفاست در نشستسی که با احبا بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جان زهراء بود کعبه میگوید سخنها پنج تن آل عبا عاشقانش دور آن هفت بار میگردند چرا ۷+۵ تن آل عبا =۱۲ عدد جانشینان واقعی پیامبر ۱۲ماه دوازده کوکب دوازده سیاره دوازده آسمان حواریون حضرت عیسی (ع) هم دوازده تن بودند خود حضرت عیسی و علی (ع) هم فرموده بود جانشینان پیامبر به عدد حواریون حضرت عیسی داوزده تن میباشند۷+۷= ۱۴معصوم صفا مره و دوره پنج تن میگردند ۷+۷بار دروه کعبه و صفا و مروه میشود ۱۴ معصوم خانواده رسول خدا یک دست شبیه الله بود پنج حروف دارد نامه الله با فاطمه پنج تنه آل عبا ست یک دست کور نیستی نگاه کن چهارده بند انگشت داری چهارده خط انگشت داری در دو دست ۲۸ خط انگشت در دو دستداری – ۴خلیفه تردست- ۴=۲۴ دو بار میگوید تو دوازده امام داری دوازده امام داری هر دو دست ده انگشت داری با دو شصت بر دهانه دشمنه مولاء نشست میشود دوازده امامو پنج تنه چهارده معصوم داری در صورت تو پنج حس لامسه هست چسبیده اند به این دو سوراخ بینی دماغ لا مسب از دهان هم میشود نفس کشید یا بوی دود را چشید بو دار است این مسئله خلفاء کعبه و جنازه پیغمبر را کرده اند رها کرد همه کارها را علی تنها حتی نماز بر جسم مطهر رسول خدا اولین مردی که به محمد (ص)ایمان آورد ه بود رسول خدا علی صاحب شکاف کعبه نماز کرد دگر مسئله حله نمیخواهم بگویم از بدن زشت است میرسیم به پائین کمر عمل باز شود بوی بد آن سه آغاز شود خداوند در بدن انسان مثله ستان زیبا پنج عضوء بزرگ و شریف قرار داده است سر دو ست و دو پاه و زیر این پاه سه عضوء کوچک یک مار بنام او مار که این سه عضوء کوچک و حقیر میباشد اگر اهل ۷۱ فرقه میدانستند این سه عضوء در بدن انسان میباشد همین را علمه پرچم عثمان میکردند و میگفتند حق با ماست کلیه دو تاست قلب ۵ تاست ۵+۲=۷ دوره کعبه علی ۳ + نماز ۴=۷ حیدر+نبی=۷ به گفته فردسی پاک زاد کجا مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم به فارسی علیست که یک مرد جنگی به از صد هزار اگر این تیر از ترکش رستمیست بدانید که رستم علیست که فارسی علی رستمیست ندارد که مثلی یلیست که همنام رستم و هم نام علیست نباید به مرده که باید به زنده گریست علی رستمست چون یلی پایدار جهان تا جهان است همو شه سوار شه آسمانو زمینست علی به دوش نبی او بتان را شکست رفتن به غار عنکبوت سیاه جز مارو عقرب ندارد چیزی بیاه ۱۲ سال حکومت ابوبکرو عمر دوسال ابوبکر و ده سال عمر خیلی زود مردند بعد از ۱۲ سال چون حق با دوازده امام شیعه فرزندان محمد(ص) علی و فاطمه بود از سانیه و ساعت سالو ماهو خورشید کعبه و کائنات پرسیدم حق با کیست یک صدا گفتند با هم والله و بللله حق با علیست گفتم پس عمر کیست گفت خواهر را داد زیبا بر علی آواز خدا همیشه در گوش دل است کو دل که دهد گوش به آواز خدا. ۶۰ثانیه میشود یک دقیقه ۱۲ سوره و امامه شیعه ضربدر ۵ تنه آل عبا =۶۰ تقسیم بر ۵تنه آل عبا =۱۲ امام ۶۰تقسیم بر ۱۲=۵ تنه آل عبا ۶۰تقسیم بر ۱۴= ۵ تنه آل عبا ۶۰ تقسم بر ۷۱ فرقه تف به روی همه شان اگه بر نگردند چه کسی در عالم ساعت و ثانیه را به نام خود خلق کرد این را بدانید به جلال خداوند و به دستور او نایب بر حقه پروردگار شیر یزدان علی ورد زبان او را زمان قسمت روزو شبش کرده چنان سال ۱۲ ماه است سالو برجویک هفته ۱۴ تا ۱۲ ساعت است یک روزساعت۱۲ساعت یک شب ۱۲ ساعت یک ساعتو ۱۲۶۰ دقیقه یم دقیقه ۶۰ثانیه ضربدر ۱۲=۷۲۰تقسیم بر ۱۲=۱۲و ۵ تنه آل عبا ۷۲۰تقسیم بر ۵=۱۲و پنج تنه آل عبا ۵ * ۶۰ثانیه تقسیم بر ۵ یا ۱۲ یا ۱۴ حق یا ۵ تن خوانواده رسول خداست تعجب نمیکنی ۵ انگشت داری به دست با ۱۴ بند انگشت یا خط بند انگشت به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است یک هفته هفت روز و ۷ شب = ۱۴ معصومه شیعه است ۷ضربدر ۱۲ =۸۴تقسیم بر ۵=۱۷ رکعت نماز ۸۴تقسیم بر۱۲=۷ دوره کعبه علی۳ +نماز ۴=۷ و ۸۴تقسیم بر ۱۴=۷ روزو سالو ساعتو ثانیه ۱۲ضربدر ۵ =۶۰ یک دقیقه ۱۲ ساعت روز ۱۲ ساعت شب چه کسی روزو شب را ۱۲ ساعت قرار داد چه کسی حواریون حضرت عیسی را ۱۲ نفر و جانشینان پیامبر اسلام را ۱۲ نفر قرار داد۱۴ معصوم +علی۳ =۱۷ رکعت نماز دوازده امام ۱۲+۵ تنه آل عبا =۱۷ رکعت نماز علی ۳+نماز ۴=۷ بار میگردی بدوره شکاف کعبه علی دوازده امام برای حقانیت شیعه کافیه دستو بند انگشت جمع شوند میشوند یک مشت دو مشت با چهارده بند انگشت در دو دست ۲۸ تقسیم۵ = ۵ پنج تنه آل عبا دروه کعبه هر طرف یک نام الله محمد علی فاطمه حسن حسین میگردند دوره کعبه به گرد پنج تنه آل عبا عاشقانش ۷ با گرد خانه پروردگار پنج سطح با نام اللله دارد کعبه چرا ۵ بار دانی چرا نماز۴+علی۳= ۷ بار بگردی دوره پنج تن و دوازده ضلع کعبه در طواف ۷+۷=۱۴ معصوم بر دهان دشمنه مولا ده انگشت با دو شصت بر دهانه دشمنه مولا نشست در وضوء ۵ عضوء شسته میشود و سه عضوء مالیده بوگندو مسح میکشی بر سرت شر آن سه کم شود از سرت شرت را کم کن از سر ما مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا با دو پای بوگندو گند نزن به کفشو جوراب ما نمیگویم ز سه سوراخ پائین حواله کردم به این سه تا سه شد تا این سه پیدایش بشد بر آل محمدو علی کن صلوات بر دشمنشان همیشه صد لعنت باد نشود لال به هنگام ممات هر زبانی که فرستد به محمد صلوات بر دشمنان ائمه اطهار تا به روز قیامت لعت باد خداوند کعبه را مکعب آفرید تا که ز پنج تن جدا نشید بگذار هر طرف نام یک معصوم الله و محمد در زمینو آسمان نام الله نا ودانه طلای کوثری روبروی کعبه بر روی علی – علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافوپای علی در حجر ۳ح ج ر+علی ۳=۶ شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای توست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه ۵ تنست افلاک خاند خدا او را ابو تراب علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =۷ ع ل ی ۳+ نماز۴ =۷ هفت دور میگردی به گرد کعبه و پنج تن و دوازده امام ۷+۵=۱۲ امام داری یعنی مسلمان دوازده امام ۷ بار دور پنج تن و دوازده امام۷+۵= ۱۲ و۷ دوره مروه صفا میشود ۱۴ معصومه ما دشمنه توسه فرعونه پست مثلث شومه قارو عنکبوت سیاه هست آن سه ابلست آن سه مست ۴۱ ساله بوده اند بت پرست خونه حسین به گردنه این سه است جمع کن نام ۵ تن با دوازده امامو چهارده مصوم ۵+۱۲+۱۴+۴۱=۷۲ راست گفت حسین ابن علی حق خدا قصب نمودند ۷۲تقسیم بر ۱۴ معصوم میشود ۶ طرف کعبه۵ تنه آل عبا هر طرف کعبه یک نام ۱۷رکعت نماز را با ۱۴ ضرب=۲۳۸تقسیم ۱۴=۱۷ رکعت نماز ۱۷ضرب در ۱۲=۲۰۴تقسیم بر۱۲=۱۷ رکعت نماز و پنج تن ۱۷ضربدر۴=۶۸+۴=۷۲ نماز میگوید خلفاء حسین را به شهادت رساندند یعنی مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بود جانشینه رسوله خدا از چه قرار است قضیه دانم که چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان ۱۲ امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت ۱۲ سیاره منظومه شمسو ضحی و القمر اذا طلاءمحمدو علی مرتضی کوثر آل عبا فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد ۱۴ معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات ۱۴معصوم +علی۳ =۱۷ رکعت نماز دوازده امام ۱۲+۵ تنه آل عبا =۱۷ رکعت نماز علی ۳+نماز ۴=۷ بار میگردی بدوره علی دوازده امام باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از ۱۳ ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال ۱۳ ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است ۵ حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی ۷۱ فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست ۵ جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به ۳ شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر از دنیا رفت بعد از۲ دو سال +و اومار ۱۰سال =۱۲ بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با ۱۲ امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با ۱۴ معصوم مرگشان هم میگوید حق با ۱۲ امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن ۴۱ سالکی بت پرست بودند ۵تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا ۵+۱۲امام +۱۴ معصوم +۴۱=۷۲ وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه ۴۱ سالشان بود و هنوز بت پرست بودند من خودم سنی در سنی هفت خط بودم ولی ترسی از هیچ ناکس ندارم با افتخار میگویم شیعه علی هستم گردانه مقداد با دادو بی داد حدادی بیدو میخوندو بی باک بر روی خاکریز میخوند این عزیز هر جائ که بودم من میسرودم نام علی را عشق محمد هم جانه زهرا ءدر آئینه میبینم علی فرقی نمیبینم ولی این علی باشد محمد محمد هم علیست آئینه حق نما به والله علیست به دوره کعبه بگردی باز میشود ترکیب نام آنکه خوابید بجای آن رسول لولاک خوابید افلاک مارو عقربو عنکبوت سیاه جزوه آنان بودند والله مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا آنکه فرقش در محراب نماز شد جدا شیر حق مولا علی بود به خدا چه بگویم از فضائلش بیشمار مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان فرعون خانه خود را مثلث آفرید مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا ارکان دینه نبی به همتش گشته پایدار ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسن خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولا علیست حیدرو صفدر به کعبه بت شکن مثل احمد عشق زهرا ست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله وارث کل انبیاست علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی گله کوثر بخدا هم علیست هم زهراء پنج تنه آل عبا خانواده رسول خدا علی نبیو وصی مثل هم قرینه به چهره به فکرو بنامو نگین و صد بارک الله همه احسن الخالقین اگر پیرو آن نبیو ولی اگر شیعه پاک اویی بگو به روی علی محمد سلامو درود ی قوی نثار گل روخو روی پاک علی ای پرتو نور خدا علی شمسو قمر نامو نگین اسم اعظمی ماهی که به کتف نبی پا گذاشت در طلوع صبح غروب کرد به نماز صبح خوابید شب جای نبی که بدانندهمه ولی خدا هم تویی هم ولی یو کمالله بر همه عالم دری خانه اش خدا بخشید بتو انبیاء جرات کارهای تو را نداشتند یاعلی پا به دوشه اشرف الانبیاء خاتمش داشت چون پای علی پا به کعبه زد کعبه شکافت زمینو زمان حیدر کرار یک کاف علی کارت درست ندیدم ز انبیاء شاگرد تو آدمو جبیریلو نبی عشق خدا که کعبه میدری جانشینه محمد خلیفه اللهی حیدث کسایی مباهله کردی با دشمنه نبی اول همه تو بوده ای شهادت بر نبی حقا که تو جانشینه محمد خاتمی نبی کسی که مقامش برتر ز انبیاست که تمام عالم ماسوا در علیست بخوانده پیامبر در علمو دانش علی باب صد هزار علمو دانشی هنگ میکند هر مغزی که فرار میکند از علی ۱۲۴ هزار تن انبیاء جمع شوند میشوند یک علی قلب عالمو عشق آدم ابوالبشری ست او خلیفه اولو تو امام اولی حقا که تو بر عالم سری از فرق سرت به محراب نماز از فرق شکاف کعبه ات هم پیداست این نبی آئینه روی علیست در تجسم هم که نامو هم راه علیونبی ست علی نبی ستو نبی هم علیست درو صدف کعبه باز شد نبی دید این چه دوریست گوهر کعبه نیاورد طاقت گرفت ز فاطمه بت اسد همچو عیسی تکلم کرد سلام بر تو ای مرد ای جوانمرد دلیر و شجاع حیدری از آن خدا سروری هستی تو مولایم علی گل زیبای نرگس گل کوثر عجب گلیست عجب گلی نبی به دامنش پرورد ه است از شمیم روح بخشش پادشاه عالمو این شیعه علیست شمسو قمره ماه نبی علی با فاطمه گفته به کوثرش محمد علی وصی نبی مطهرش دارم به کعبه دلها التجاه غیر نبی همه هستند غلام علی در کعبه بپا شد شوری حقست علی مگر تو کوری ای نفس مصطفی تو همان نور مطلقی که طللوع ز کعبه بت شکن به دوش نبی یا علی محمدی مهی که به رفتار و گفتارو قامت کسی که جرات پا به دوش نبی داشت علیست کز نور مطلق تو ماه تو کوثر بر حسن و حسینت منوری ست جانه رسول زوج بتول ابی شبیرو شبر علی والحق که حق با علیست هر جاء بجای پیمبر او مصدر است مدح ثنای ما که برایت کم است او هام ما به وصف تو چون روح بی تن است افکار ما به مدح تو چون مرغ بی پر است لنگر اندازند به هم حلم تو با چرخ برین نه فلک چسبند بهم چون دو سنگ آسیاب در تقدس لاشریکت گفتمو در این سخن هم زبان با من شدند هم مشرکو اهل کتاب به نام خالق زیبائیها الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه هر کدام یک نور عین در آسمانو زمین نام الله و محمد پیش برو همینطور مرد دروه کعبه بگرد تا برسی به شکافو حجر ۳ح ج ر+علی ۳=۶ شش سطح کعبه محل تولد علی کعبه دارد دوازده ضلع حج شروع میشود به پای علی شکافو حجر یعنی این حجر نسب عهدش پای مولاست عهد میبنند که حاجی شیعه است علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را حج شروع و اختتامش پای توست آنکه خوابید جای لولاک قرینه ۵ تن افلاک علی بود پدر خاک ا ب و ت ر ا ب =۷ ع ل ی ۳+ نماز۴ =۷ هفت دور میگردی به گرد پنج تن و دوازده امام ۷+۵=۱۲ امام داری یعنی مسلمان دوازده امام ۷ بار دور پنج تن و دوازده امام۷+۵= ۱۲ و۷ دوره مروه صفا میشود ۱۴ معصومه ما دشمنه تو آن سه ابله است آن سه مست از چه قرار است قضیه دانم چه هست مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا فبه ای الاء ربکما تکذبان ۱۲ امامو دوازده ستونه کعبه دوازده برج امامت ۱۲ سیاره منظومه شمسو ضحی محمدو علی مرتضی فرمود پیامبر سه نام من اح م د م ح م م د م ح م ود شیعه دارد ۱۴ معصوم از سه نام محمد پیداست بلند بفرست بروی پاکش صلوات ۱۴معصوم +علی۳ =۱۷ رکعت نماز دوازده امام ۱۲+۵ تنه آل عبا =۱۷ رکعت نماز علی +نماز ۴=۷ بار میگردی بدوره علی باز دو در کرد کعبه و کائنات علی شکافت را عشق خدا در عجب مانده ام از ۱۳ ماه رجب ضلع ضلع کعبه را کن تو وجب چند قدم با چند وجب صد عجب با صد وجب بر جمال ۱۳ ماه رجب نماز را خدا در پنج وقت آفرید دست را هم خدا پنج آفرید تا ز پنج تن جدا نشید چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه چهارده معصومه شیعه است ۵ حسه لامسه داری در کله ات که فرق تو باشد با گله ات چسبیده ای به دو سوراخ دماغ آن ارزانی ۷۱ فرقه غیره شیعه باد ده انگشت داری در دو دست با دو شصت بر دهان دشمنه مولا نشست ۵ جای بدن شسته میشود در وضوع مالیده میشود سه عضوء بو گندو مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جا نشینه رسول خدا مسح میکشی بر سر تا نشوی خاک بر سر میگویی به ۳ شرط شررت را کم کن از سر ما میمالی دو پای بو گندو خدا بدش آمد از آن دو دوازده سال بیشتر زنده نماندند دو انگشت آزادی ابو مکر مرد بعد از۲ دو سال +و اومار ۱۰ =۱۲ بیشتر حکومت نکردند یعنی حق با ۱۲ امام شیعه است کلمه نامشان هم میگوید حق با ۱۴ معصوم مرگشان هم میگوید حق با ۱۲ امام شیعه است خجالت بکشید ای اهل منت که گرفته از حرف من خندت امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن ۴۱ سالکی بت پرست بودند ۵تنه آل عبا حیث کسا و مباهله آل عبا ۵+۱۲امام +۱۴ معصوم +۴۱=۷۲ وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه ۴۱ سالشان بود و هنوز بت پرست بودند به ۷۱ فرقه میگویم از مثلت شومتان هر چه دارید اندازه این سه تاست چه دارید نشان از کعبهو نبی کوهر درخشانش علی نشان از کعبهو روی نبی- دارد علی کوهر درخشانش علی منبع فیض وجود کائنات شد مسجل مرتضا بر مصطفا سیدو سالار دین حبل المتین از بیاناتش گوهر بارد یقین میر یثرب ماه بطها زوج زهرا ی بتول هم ید طولا دارد آفرین یا علی ذاتت جماله کبریا پای تو در کعبه دوشه مصطفاست شیر حق ای پنجه مشگل گشاء کعبه میگوید که تو مشگل گشایی یا علی حمدو قولهو آیه الکرسی به عرشه کبریا بت شکسته او به دوشه مصطفی کعبه میگوید سخن همراز شد هیبت مولاء چو دید ناگه درید کعبه از هم باز شد نور حق تابید بر دوشه نبی هم نبوت هم امامت نگهان آغاز شد گفته قران یطهر کم و تطهیرا علی وسابقونه سابقات برتر از امر ملائک اوئک هم خیرالبریه و قتلو فی سبیلالله علی مرتضاست صاحب بحر شهادت در نماز شد نصیب سیدو سالار ما

نظر دهيد