شگردهاي جديد فرقه ضاله بهائيت براي جذب جوانان

شگردهای جدید فرقه ضاله بهائیت برای جذب جوانان

شگردهای جدید بهائیت برای جذب نیرو یکی از اعمالی که فرق ضاله همواره برای جذب نیرو از آن استفاده می‌نمایند طرح دوستی است، به این گونه که وقتی در خصوص عقاید انحرافی خود صحبت می‌کنند، مخاطب باید فکر کند که یک دوست دارد تجربیات شخصی خود را برای او بیان می‌کند.

به نوشته «شیعه نیوز» به نقل از جوان آنلاین، یکی از مبلغین فرقه ضاله بهائیت با نام (خ پ) در سمنان ضمن نزدیکی خود به دختران دانشجو و معرفی خود به عنوان مربی خیاطی با طرح دوستی به تبلیغ فرقه ضاله بهائیت می‌پردازد.

نامبرده در ادامه ترویج عقاید ضاله خود اعلام می‌کند که امام زمان ظهور کرده است و توسط دولت قاجار تیر باران شده است و اکنون نواب آن که سرکردگان بهائیت می‌باشد متولی امور دینی مردم در جهان هستند.

نظر دهيد