شیرین زبانی كودك سمج درحضور رهبری

شیرین زبانی کودک سمج درحضور رهبری

شیرین زبانی کودک سمج درحضور رهبری

فیلم جالبی از شیرین زبانی یک دختر بچه کرمانی هنگام ورود رهبری: این دخترچهار پنج ساله، سوالات جالبی هم از رهبری می‌پرسه: «آقای خامنه‌ای چرا دیر اومدی؟ آقای خامنه‌ای چرا برای ما صحبت نمی کنی؟ خونه الهام جون کرمانه! و…» جالب اینکه دست بردار هم نیست و همه جا دنبال رهبر انقلاب می‌ره! برخورد متین رهبری با این کودک مثال زدنی است.

کلیک کنید

منبع : آهستان

نظر دهيد