صله امام(ع) یک امر ضروری و واجب است

« والذین یصلون ما امرالله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء العذاب » (۲۱/ رعد)
همین مردم با ایمان هستند که به فرمان خدا به کسانی که باید پیوند دوستی نمایند صله و پیوند می کنند و از خدا می ترسند و از شدائد و سختی های روز حساب و قیامت ، بیمناک و ترسانند.
امام رضا (ع) فرمودند:
«رحم ما آل محمد (ص) به عرش الهی متصل بوده و پیوسته می گوید: خدایا رحمت کن کسی که به من صله کرد و جدا و قطع کن هر کس را که صله ما را قطع کند.» (تفسیر جامع/ ج۳/ ص ۴۷۹)
یکی از مهمترین وظایف شیعیان در غیبت امام عصر (ع)، صله و پیوند آن حضرت می باشد .
این صله و پیوند مفهوم وسیعی داشته و در ابعاد متعددی، مصداق پیدا می کند به عبارت دیگر افراد موظف اند با تمامی توانایی ها و امکانات خود در این مسیر قدم بر دارند؛ اعم از جان و مال و امکانات و توانایی های فکری و معنوی و خلاصه هر آن چه خداوند در اختیار آدمی قرار داده است.
مرحوم صاحب مکیال المکارم در کتاب خود بابی را به صله امام زمان (ع) اختصاص داده و به شرح احادیث مربوط به این موضوع پرداخته است .
در مورد صله امام زمان (ع) لازم است بدانیم که :
صله امام(ع) یک امر ضروری و واجب است:
امام صادق (ع) به مفضل بن عمر فرمودند:
«ای مفضل این فریضه ای است که خدای تعالی آن را کتاب خود بر شیعیان واجب نموده ، آن جا که می فرماید : «لن تنالو البرّ حتی تنفقوا مما تحبون » (آل عمران آیه ۹۲) به مقام نیکوکاران دست نخواهید یافت ، تا این که از آن چه دوست می دارید (اعم از جان و مال و … ) انفاق کنید . پس ماییم برّ و تقوی و راه هدایت و در تقوی و دعای مااز خداوند محجوب نمی ماند.»
(مکیال المکارم/ ج۲ /ص ۳۵۴)
انسان به روش های مختلف با امام خود صله می نماید ، بویژه با مال و بخشش مادی:
امام صادق (ع) فرمودند:
«که هیچ چیز نزد خدا از صرف نمودن مال برای امام علیه السلام محبوب تر نیست و بدرستی که خداوند در عوض یک درهم که مؤمن از مال خود بمصرف امام برساند به اندازه کوه احد در بهشت به او عطا می فرماید.» (مکیال المکارم/ج۲/ص۳۵۱)
امام صادق (ع) فرمودند:
«یک درهم که با آن امام (ع) صله شود از دو میلیون درهم در سایر کارهای نیک بهتر است .» (کافی ج۲ ص ۱۵۶)
امام به بخشش و اعطای مردم نیازی ندارد:
امام صادق (ع) ذیل آیه « من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة » چه کسی است که به خدا قرضی نیکو دهد تا خداوند عوض آن را چندین برابر بسیار سازد ( بقره/۲۴۵ )
فرمود:
«در مورد صله امام نازل شده است .»
و نیز فرمودند:
«هر کس پندارد که امام به آنچه در دست مردم هست احتیاج دارد کافر است ، جز این نیست که مردم نیازمند این هستند که امام از ایشان بپذیرد . خداوند عزوجل فرموده : از اموال آنها صدقه برگیر زیرا آن ها را به وسیله ی آن پاک و تزکیه می نمایی.» (مکیال المکارم/ج۲/ص۳۵۳)
برای صله مقداری معین و مشخص نشده است:
سفارش گردیده که مؤمن بخشی از دارایی خود را برای امام زمانش (ع) هدیه کند و هر سال به این عمل مداومت نماید ، در این عمل شریف غنی و فقیر و حقیر و شریف و مرد و زن یکسانند الا اینکه ثروتمند به مقدار توانایی اش تکلیف دارد و فقیر به مقدار استطاعت خود مکلف می گردد .
امام صادق (ع) فرمودند:
«یک درهم که امام (ع) به آن صله می شود از کوه احد سنگین تر است.» (اصول کافی/ ج۱ /ص ۵۳۸)
امام صادق (ع) فرمودند:
«صله آل محمد (ص) را از اموال خود وا مگذارید هر که غنی است به مقدار مکنتش و هر کس فقیر است به میزان فقرش پس هر آن که می خواهد خداوند مهمترین خواسته اش را از او بر آورد، باید که آل محمد (ص) و شیعیانشان را به آن چه بیشتر از همه به آن نیاز دارند، صله نماید.» (بشاره المصطفی /۶)
مجازات ترک صله:
از امام باقر (ع) روایت شده که فرمودند:
«هر کس یکسال بر او بگذرد در حالی که از مال خودش کم یا زیاد صله ما را ننماید خداوند روز قیامت به او نظر نخواهد کرد . مگر اینکه خدا از او بگذرد.» (البرهان ۲۹۷/۱)
فضیلت صله در عصر غیبت نسبت به زمان ظهور:
عمار ساباطی می گوید از امام صادق (ع) پرسیدم : کدام یک بهتر است : عبادت پنهانی با امام در دولت باطل، یا عبادت در دوران ظهور حق و دولت آن با امام آشکار از شما ؟
فرمود:
«ای عمار به خدا صدقه در سرّ از صدقه آشکارا بهتر است . همین طور به خدا قسم عبادت شما در پنهانی با امام پنهانتان در زمان دولت باطل و با ترس از دشمنتان و یا در حال متارکه با او بهتر است از کسی که خدای عزوجل در زمان ظهور حق با امام بر حق ظاهر در دولت حق عبادت نماید و عبادت توام با ترس در دولت باطل همچون عبادت و امنیت در دولت حق است.» (اصول کافی/ج۱/ص ۳۳۳)
نیت و اخلاص:
هر نوع صرف مال در موارد فوق الذکر باید به نیت صله امام عصر (عج) انجام پذیرد و اصولا نیت به عنوان مقدمه اعمال در اعتقادات ما جایگاه ویژه ای داشته و نقش آن کاملا تعیین کننده است.
امام سجاد (ع) فرمودند:
«عملی نباشد جز به نیت.» (اصول کافی ج ۳ باب نیت)
پیامبر (ص):
«نیت مؤمن بهتر از عمل اوست و نیت کافر بدتر از عملش می باشد و هر کس طبق نیت خود کار می کند .»
امام باقر (ع) در توضیح روایت فوق فرمودند:
«علتش این است که مؤمن کارهای خیر زیادی را قصد می کند که به انجام آن موفق نمی شود و همچنین کافر نسبت به مقاصد زشت و بدش.»
و در توضیح دیگری امام صادق (ع) فرمودند:
«چون عمل در معرض ریاء بندگان است و نیت خالص برای خداست. نسبت مؤمن از عملش بهتر است و خدا به نیت ثواب می دهد که به عمل ندهد.»
به هر ترتیب همان گونه که اشاره شد شاکله ی تمامی اعمال، نیت می باشد. در مورد صله ی امام عصر (عج) نیز باید نسبت به قصد قلبی و نیت خود توجه زیادی داشته و با دعا به درگاه خداوند و توسل به امام عصر (عج) بخواهیم که نیت هایمان را از هرگونه ریاء و ناخالصی پاک نموده و ضمیر و اندیشه ما را به بهترین و بالاترین نیت ها دلالت نمایند کما این که در ادعیه نیز وارد گشته که:
« واجعل ذالک منا خالصا من کل شک و شبهه و ریاء و سمعة حتی لا نرید به غیرک و نطلب به الا و جهک» (دعای عصر غیبت)
این عقیده ما را خالص گردان از هر شک و شائبه و ریا و خودنمایی و شهرت طلبی، تا اراده نکنیم بدان غیر تو را و نطلبیم به آن جز ذات مقدس تو را.
انواع روش های مصرف صله:
صله امام (ع) در عصر غیبت با صرف مال در مسیری که مورد رضایت امام عصر (عج) بوده و بر اساس اولویت نیاز اجتماع صورت می پذیرد از جمله به شکل چاپ کتابهایی که مربوط به آن حضرت است ، بر پایی مجالس یادآوری آن جناب، دعوت به او، صله شیعیان و دوستانش بخصوص سادات علوی و علمای ترویج کننده شرع مقدس و راویان احادیث ائمه طاهرین و …
راه و روش اجرایی صله امام عصر (عج) بر حسب شرایط و موقعیت های جامعه تغییر می کند لذا یکی از مسئولیت های ما شناسایی این ویژگی ها و به کار گیری ابتکار و خلاقیت در مسیر ابداء و طرح ریزی روش های متناسب با شرایط روز می باشد .
ایجاد فرهنگ صله امام زمان (عج) در خانواده ها:
با توجه به ضرورت و جایگاه والای صله در عصر غیبت و یاری امام زمان (عج) بوسیله ی صرف مال، ترویج فرهنگ آن نیز در خانواده ها امری لازم و واجد اهمیت به نظر می رسد، لذا به عنوان نخستین قدم پیشنهاد می شود هر خانواده به تنهایی و یا با توافق اقوام و بستگان، صندوقی تشکیل داده و به صورت مداوم و مستمر مبالغی را با نیت صله امام زمان(عج) در آن جمع آوری نمایند ، آن گاه با ختصاص وقت و برنامه ریزی حساب شده ، وجوه جمع آوری شده را به مصارف امور ویژه امام عصر(عج) که نمونه هایی از آن قبلا ذکر شد برسانند.
قلک همیاری پدر مهربان:
گروه تحقیق و مطالعه« پدر مهربان »از سالیان پیش در مسیر انجام وظایف و رسالت اعتقادی خود نسبت به امام زمان علیه السلام عرصه ی گسترده تبلیغ را جهت فعالیت های خود برگزیده تا با حضور در مناطق دور و نزدیک به نشر فرهنگ تمسک پرداخته و مردم را به ایجاد پیوند معنوی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ترغیب نماید.
به همین منظور با مشورت و همفکری صاحب نظران علمی و دینی طرح ها و برنامه هایی را تهیه و تدوین و در دست اجرا قرار داده است ، از آن جمله طرح «قلک همیاری پدر مهربان» را می توان نام برد.
طرح مذکور با این هدف در دستور کار قرار گرفته است که:
اولا: افراد را به یکی از مهم ترین وظایف فراموش شده ی خود در قبال امام عصر علیه السلام توجه داده و زمینه ای فراهم آورد تا همگان بتوانند با مصرف پول و سرمایه های مادی در امور مربوط به آن بزرگوار تزکیه گردیده و پیوند معنوی خود را با ایشان مستحکم نمایند.
ثانیا: از اندوخته های موجود قلک ها با مدیریت صحیح تر و منسجم تری در پیاده کردن طرح ها و برنامه های مورد نظر استفاده شده تا ان شاء الله در حد توان توجه و تمسک به امام عصر(عج) در جامعه فرهنک سازی گردد.
در پایان از یاد نمی بریم کلام گهربار مولایمان حضرت حجة بن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فداه را که فرمودند:
«اما اموالکم، فلا نقبلها الا لتطهروا، فمن شاء فلیصل و من شاء فلیقطع، فما آتانی الله خیر مما آتاکم»
قبول اموالتان از جانب ما، صرفا برای پاک شدن شماست. پس هرکه می خواهد صله نماید و هرکه می خواهد قطع کند، چرا که آن چه از خداوند به من می رسد ، از آن چه به شما داده شده بهتر است.
(احتجاج طبرسی/ج2/ص281)
***
طرحهای متنوع صله امام عصر (عج) به ما امکان می هد تا ضمن اداء یک وظیفه واجب در عصر غیبت ، عملا زندگی سالم و توأم با معنویت را در سایه ی مولایمان تمرین نموده و از خاطر نبریم که سفره نشین و جیره خوار آن بزرگوار بوده و هستیم.
اللهم إنته بنیتی الی احسن النیات
پروردگارا نیت ما را در خدمتگزاری به مولایمان، نیکوترین نیات قرار ده.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

حدیث روز
یازده حديث منتخب گهربار از امام زمان (عج)

حدیث (1) رسول اكرم صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله : مَهْدىُّ اُمَّتِى الَّذى يَمْلاُ الاَرْضَ قِسْطا وَ عَدْلاً كَما مُلِئَتْ جَوْرا وَ ظُلْما؛ مهدى امت من كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد. كتاب سليم بن قيس …

حدیث روز
خوشا به حال كسانى که …

امام باقر عليه‏ السلام : يَأْتى عَلَى النّاسِ زَمانٌ يَغيبُ عَنْهُمْ اِمامُهُمْ فَيا طُوبى لِلثّابِتينَ عَلى اَمْرِنا فى ذلِكَ الزَّمانِ؛ زمانى بر مردم مى ‏آيد كه امام و پيشواى آنان غيبت مى‏ كند، پس خوشا به حال كسانى كه در آن زمان بر فرمان ما استوار و ثابت قدم باشند. …

حدیث روز
چهل حدیث کوتاه از امام سجاد (ع)

‏1 – قالَ الاْ مامُ عَلی بنُ الْحسَین، زَیْنُ الْعابدین عَلَیْهِ السَّلامُ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فیهِ مِنَ الْمُۆمِنینَ كانَ فی كَنَفِ اللّهِ، وَ أظَلَّهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ فی ظِلِّ عَرْشِهِ، وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ ‏الْیَوْمِ الاْكْبَرِ: مَنْ أعْطی النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سائِلهُم لِنَفْسِهِ، و رَجُلٌ لَمْ یَقْدِمْ یَداً …