عکس / مهندسی شگفت انگیز حیوانات

عکس / مهندسی شگفت انگیز حیوانات

عکس / مهندسی شگفت انگیز حیوانات


برش در امتداد خط مستقیم

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد


اندازه گیری فاصله ها

تا کردن برگ


و نیز از قسمت زیر


دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن


قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد…!

مهندسی واقعی …

خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

تعبیه درب وردی منزل

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب


آیا این مهندسی نیست ؟
معجزه آفرینش پایانی ندارد …

۱ نظر

  1. حسنیه گفت:

    اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییول بی نظیر بود…….محشششششششششششره

نظر دهيد