فتاوای مخالفین 12 (از حلال بودن مال دزدی و غصب تا خوردن نیم خورده سگ و خوک و حشرات..)

فتاوای مخالفین ۱۲ (از حلال بودن مال دزدی و غصب تا خوردن نیم خورده سگ و خوک و حشرات..)

غاصب، مالک مى شود

أبو حنیفه ودیگران گفته اند: اگر کسى انگور را غصب کرد سپس آن را به کشمش تبدیل نمود شخصى که انگورش غصب شده هیچ حقّى نسبت به کشمش ندارد و غاصب مالک آن است. (۳۳)

همچنین اگر گندم غصبى به آرد مبدّل شود و یا آهن تبدیل به شیء دیگرى شود و یا چوب غصبى تبدیل به درب براى خانه شود شخص غاصب مالک آن خواهد بود و کسى که از او غصب شده است هیچ حقّى نخواهد داشت. (۳۴)

 

نبیذ پاک و خوردنش حلال !!

نویسنده و مؤلّف فتح القدیر مى گوید: با اینکه نبیذ همانند خمر سکر آور است ولى نوشیدن آن مباح است. (۳۵)

زیرا آنچه که از خرما گرفته مى شود نامش عصاره و جوشانده خرما است نه شراب که بنا بر نظر أبو حنیفه و أبو یوسف حلال است.

ابو حنیفه و ابو یوسف نیز فتوا بر حلیت نبیذ داده اند. (۳۶)

شریک بن عبدالله نیز گفته است که نبیذه مباح است. (۳۷)

همچنین روایت کرده اند از علقمه که عبدالله بن مسعود نیز نبیذ می نوشید. (۳۸)

نیم خورده سگ وخوک پاک و حلال است

اگر تا کنون شنیده بودید که این دو حیوان نجس و حرام گوشت هستند ولى بشنوید که رئیس فرقه مالکیها فتوا به پاکى و حلیّت داده است، و مى گوید: سگها و خوکها طاهر وپاک هستند و نیم خورده آنان نیز پاک و مى شود با آن وضو گرفت و آن را نوشید واگر پوزه آنان با غذا تماسّ پیدا کرد آن غذا حرام نیست و دستور به شستن ظرف غذا صرفاً از روى تعبّد است نه دلیل شرعى. (۳۹)

خوردن کرم و حشرات

إمام مالک رهبر و پیشواى مالکیها خوردن حشرات و حیواناتى مانند کرم و سوسک و موش و سوسمار ومار و غیر آن را جایز دانسته و بر اساس آن فتوا داده است. (۴۰)

گوشت حیواناتى که به روش غیر شرعى ذبح شده باشند حلال است

فقیه و پیشواى شافعیان فتوا به حلّیّت گوشت حیوانی می دهد که به روش غیر شرعی ذبح شده باشد و می گوید: ذکر نام خدا مستحبّ است نه واجب. و دیگران مانند: فخر رازى و پیشواى حنبلیان نیز وى را تأیید وهمراهى کرده اند. (۴۱)

و همچنین عطاء و مجاهد و مکحول و اوزاعی و لیث فتوا داده اند که اگر حیوانی را مسیحیان برای کلیساهای خود ذبح کنند و یا با ذکر نام مسیح یا صلیب و یا با اسماء روحانیون و رهبانیون شان ذبح کنند حرام نمی باشد ! (۴۲)

(۳۳) الفقه الإسلامی للزحیلی ۵/۷۲۶ و ۷۲۷

(۳۴) المجموع ۱۴/۲۷۲

(۳۵) فتح القدیر ۹ / ۳۰

(۳۶) الهدایه ۸ / ۳۱, الإستذکار ۲۴ / ۳۰۴، المبسوط ۲۴ / ۱۲

(۳۷) فتح القدیر ۸ / ۳۱

(۳۸) حدثنا الأعمش عن إبراهیم عن علقمه أنه شرب عبد الله بن مسعود.شرح منهاج الکرامه  – العلامه الحلی  ص صفحه ۱۱۱٫

(۳۹) المغنی لابن قدامه: ۱ / ۷۰٫

(۴۰) المغنی لابن قدامه ۱۱ / ۶۵، رحمه الأمه فی اختلاف الأئمه ، ص ۲۵۱

(۴۱) المغنی لابن قدامه ۱۱ / ۳۴، المحلى ۶ / ۸۷،  وذکر الفخر الرازی هذا المسأله فی مناقب الإمام الشافعی ، ص ۵۳۵ وانتصر للشافعی فیها .

(۴۲) اقتضاء الصراط المستقیم ، ص ۲۵۴5

۱ نظر

  1. مجید گفت:

    دوستان تورو خدا این چرندیات چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    نحوه ی رفرنس دادنتون هم که خیلی افتضاحه…اگه ابوحنیفه گفته، چرا از کتاب خودش رفرنس نمیدین؟؟؟؟؟

نظر دهيد