ماجرای شنیدنی دیدار حاج علی بغدادی با امام زمان(ع)

ماجرای شنیدنی دیدار حاج علی بغدادی با امام زمان(ع)

ماجرای شنیدنی دیدار حاج علی بغدادی با امام زمان(ع)
سخنرانی حجت الاسلام حاجتی
ماجرای شنیدنی دیدار حاج علی بغدادی با امام زمان(ع) /وقتی پرداخت حق کارگر، سعادت آفرین می شود…

My Webpageدانلود بخش اول

My Webpageدانلود بخش دوم

My Webpageدانلود بخش سوم

My Webpageدانلود بخش چهارم

نظر دهيد