مداحی آذری فاطمیه (روضه و سینه زنی)

مداحی آذری فاطمیه (روضه و سینه زنی)

مداحی آذری فاطمیه (روضه و سینه زنی)

ردیف مداح اجرا فرمت حجم
(KB)
زمان
۱ عسگری mp3 ۸٫۹۰۹ ۱:۰۰:۵۳
wma ۵٫۵۲۴ ۱:۰۰:۴۷
۲ حاج اکبر mp3 ۸٫۸۳۲ ۱:۰۰:۲۲
wma ۵٫۴۷۵ ۱:۰۰:۱۶
۳ حاج اکبر mp3 ۷٫۶۳۵ ۰:۵۲:۱۰
wma ۴٫۷۳۴ ۰:۵۲:۰۵
۴ حاج امین mp3 ۸٫۳۹۵ ۰:۵۷:۲۲
wma ۵٫۲۰۶ ۰:۵۷:۱۷
۵ حاج امین mp3 ۸٫۷۷۳ ۰:۵۹:۵۷
wma ۵٫۴۳۹ ۰:۵۹:۵۱
۶ حاج امین mp3 ۹٫۰۲۷ ۱:۰۱:۴۲
wma ۵٫۵۹۶ ۱:۰۱:۳۵
۷ حاج داوود حقیقی mp3 ۸٫۹۲۳ ۱:۰۰:۵۹
wma ۵٫۵۳۲ ۱:۰۰:۵۳
۸ حاج ابراهیم رهبر mp3 ۸٫۷۴۷ ۰:۵۹:۴۷
wma ۵٫۴۲۳ ۰:۵۹:۴۱
۹ حاج مهدی خادم آذریان mp3 ۸٫۶۳۹ ۰:۵۹:۰۲
wma ۵٫۳۵۶ ۰:۵۸:۵۶
۱۰ حاج مهدی خادم آذریان mp3 ۶٫۵۰۶ ۰:۴۴:۲۷
wma ۴٫۰۳۳ ۰:۴۴:۲۳
۱۱ حاج مرتضی mp3 ۸٫۱۷۹ ۰:۵۵:۵۴
wma ۵٫۰۷۱ ۰:۵۵:۴۸
۱۲ حاج مرتضی mp3 ۷٫۸۲۰ ۰:۵۳:۲۶
wma ۴٫۸۴۹ ۰:۵۳:۲۱
۱۳ حاج مرتضی mp3 ۴٫۷۵۱ ۰:۳۲:۲۷
wma ۲٫۹۴۶ ۰:۳۲:۲۴
۱۴ حاج سیلم موذن زاده mp3 ۹٫۰۰۳ ۱:۰۱:۳۲
wma ۵٫۵۸۲ ۱:۰۱:۲۵
۱۵ حاج سیلم موذن زاده mp3 ۸٫۶۰۸ ۰:۵۸:۵۰
wma ۵٫۳۳۷ ۰:۵۸:۴۴
۱۶ حاج سیلم موذن زاده mp3 ۴٫۵۵۳ ۰:۳۱:۰۶
wma ۲٫۸۲۴ ۰:۳۱:۰۳
۱۷ حاج سیلم موذن زاده mp3 ۸٫۷۳۴ ۰:۵۹:۴۱
wma ۵٫۴۱۵ ۰:۵۹:۳۵
۱۸ حاج سید محمد عاملی mp3 ۵٫۵۷۸ ۰:۵۸:۳۷
wma ۵٫۳۱۹ ۰:۵۸:۳۲
۱۹ حاج سید محمد عاملی mp3 ۷٫۳۴۷ ۰:۵۰:۱۳
wma ۴٫۵۵۶ ۰:۵۰:۰۸
۲۰ حسنی mp3 ۳٫۹۸۶ ۰:۲۷:۱۴
wma ۲٫۴۷۴ ۰:۲۷:۱۱
۲۱ سیفی mp3 ۸٫۸۲۲ ۱:۰۰:۱۸
wma ۵٫۴۷۰ ۱:۰۰:۱۲
۲۲ سیفی mp3 ۸٫۳۸۴ ۰:۵۷:۱۸
wma ۵٫۱۹۹ ۰:۵۷:۱۲
۲۳ سید یوسف mp3 ۸٫۹۰۶ ۱:۰۰:۵۲
wma ۵٫۵۲۲ ۱:۰۰:۴۶
۲۴ سید یوسف mp3 ۹٫۰۱۴ ۱:۰۱:۳۶
wma ۵٫۵۸۸ ۱:۰۱:۳۰
۲۵ شهروز mp3 ۸٫۹۹۹ ۱:۰۱:۳۰
wma ۵٫۵۷۷ ۱:۰۱:۲۴
۲۶ تمدن mp3 ۹٫۱۲۵ ۱:۰۲:۲۲
wma ۵٫۶۵۷ ۱:۰۲:۱۵
۲۷ تمدن mp3 ۸٫۸۶۱ ۱:۰۰:۳۴
wma ۵٫۴۹۴ ۱:۰۰:۲۷
۲۸ ترابی mp3 ۱۲٫۷۳۱ ۱:۲۷:۰۱
wma ۷٫۸۹۲ ۱:۲۶:۵۳

کلمات کلیدی: مرثیه ، مداحی ، حضرت فاطمه ، به زبان ترکی ، آذزی ، (س) ، فاطمیه

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

نظر دهيد