نظريه ي علماي اهل سنت درباره ي تبرک، مس منبر و قبر پيامبر و صالحان

نظریه ی علمای اهل سنت درباره ی تبرک، مس منبر و قبر پیامبر و صالحان

پرسش: نظر علمای اهل سنّت در باره تبرک و مس منبر و قبر پیامبر و قبور صالحین چیست؟
پاسخ:
۱٫ عبدالله فرزند احمد بن حنبل می گوید از پدرم سؤال شد که مس منبر رسول الله و تبرک به آن و بوسیدن قبر شریف به قصد ثواب چه حکمی دارد؟ پدرم گفت اشکالی ندارد.[۱] .
۲٫ رملی شافعی: تبرک به قبر پیامبر و یا علما و یا اولیا جائز است و بوسیدن و استلام آن اشکالی ندارد.[۲] .
۳٫ محب الدین طبری شافعی: بوسیدن قبر و دست گذاشتن بر روی آن جایز است و سیره عمل علماء و صالحان بر آن است.[۳] .
۴٫ عسقلانی می گوید: در زمان عمر مردم گرفتار قحطی و خشکسالی شدند، یکی از اصحاب پیامبر به قبر پیامبر متوسل شد، گفت یا رسول الله استسق لأمّتک فانّهم قد هلکو.[۴] .
۵٫ دانشمندانی چون ابن حیان، ابن خزیمه، ابو علی خلال، شیخ الحنابله در زمان گرفتاری به قبور اهل بیت پیامبر متوسل می شدند.[۵] .

منابع :

کتاب شهابی در شب

نظر دهيد