نقد و بررسی مستند “ظهور بسیار نزدیک” است

نقد و بررسی مستند “ظهور بسیار نزدیک” است

نقد و بررسی مستند “ظهور بسیار نزدیک” است

مرکز تخصصی مهدویت
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود – قسمت ۱ ۴,۵۳۳ ۰:۲۵:۴۵ نقد و بررسی مستند “ظهور بسیار نزدیک” است
توسط مرکز تخصصی مهدویت
با حضور برخی از عوامل سازنده این مستند
۲ دانلود – قسمت ۲ ۴,۳۳۹ ۰:۲۴:۳۹
۳ دانلود – قسمت ۳ ۴,۰۴۸ ۰:۲۲:۵۹
۴ دانلود – قسمت ۴ ۴,۳۱۳ ۰:۲۴:۲۹

نظر دهيد