نمايشگاه روزگار رهايي

نمایشگاه روزگار رهایی

نمایشگاه روزگار رهایی

 

اگر خسته دل و پرغم و دردید اگر خسته و سردید/ اگر هر چه مفاتیح نوشته است به لب زمزمه کردید / بدانید…

دوای غمتان غیر رخ یار نباشد، نگردید!

 

 

نمایشگاه روزگار رهایی

روزگار رهایی نام نمایشگاهی است که برگرفته از کتابی به همین نام است.

این نمایشگاه در سه غرفه قابل ارائه می باشد.

غرفه اول با زبانی متفاوت و دلایلی محکم به اصالیت مهدویت در تاریخ می پردازد.

غرفه دوم مقایسه ای است از دوران کنونی و دوران ظهور که به مسائلی از قبیل: عدالت، امنیت، علم و دانش، طبیعت، اقتصاد و … اشاره دارد.

غرفه سوم به نحوه ارتباط قلبی در دوران پر نشیب و فراز غیبت با امام زمان علیه السلام، نگاهی متفاوت دارد و مخاطب در این غرفه با اصلاح دیدگاه های خود در موضوع غیبت با جایگاه حقیقی امامش آشنا می شود.

 

نظر دهيد