نهج الفصاحة(۲)

نهج الفصاحه(۲)

۳ إئت المعروف و اجتنب المنکر و انظر ما یعجب أذنک أن یقول لک القوم إذا قمت من عندهم فأته و انظر الّذی تکره أن یقول لک القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه.

نیک‏ کردار باش و از کار بد بپرهیز ببین میل دارى دیگران درباره تو چه بگویند همانطور رفتار کن و از آنچه نمی خواهى درباره تو بگویند برکنار باش.

———————————————————————————————————-

۴ آفه الدّین ثلاثه فقیه فاجر و إمام جائر و مجتهد جاهل
آفت دین سه چیز است، داناى بد کار و پیشواى ستم کار و مجتهد نادان

نظر دهيد