نهج الفصاحة(۴)

نهج الفصاحه(۴)

۷ آمروا النّساء فی بناتهنّ. آیه المنافق ثلاث، إذا حدّث کذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان.
با زنان درباره دخترانشان شور کنید . نشان منافق سه چیز است، سخن بدروغ گوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید.
———————————————————————————————-
۸ أبى اللّه أن یجعل لقاتل المؤمن توبه.
خداوند از گناه قاتل مؤمن نمیگذرد و توبه او را نمى‏پذیرد.

نظر دهيد