نگاه ناخودآگاه به خانم‌هاى بى حجاب در خيابان‌ها

نگاه ناخودآگاه به خانم‌هاى بى حجاب در خیابان‌ها

نگاه ناخودآگاه به خانم‌هاى بى حجاب در خیابان‌ها

آیا نگاه ناخودآگاه به خانم‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند در خیابان‌ها، گناه است‌؟

پاسخ:

قرآن کریم در مورد نگاه کردن مردان به زنان می‌فرماید:

“قُل لِلمُؤمِنین‌َ یَغُضّوا مِن اَبصـَرِهِم‌…؛(نور،۳۰)،

ای پیامبر به مردان ایمان بگو چشم‌های خود را ]از نگاه هوس آلود[ فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند…”.

“یَغُضّوا” از ماده “غض‌” در اصل به معنای کم کردن و نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه‌، به کار می‌رود. بنابراین در برابر نامحرم بستن چشم‌ها لازم نیست‌، بلکه کم و کوتاه کردن آن کافی است‌، همان گونه که چشم چرانی بر مردان حرام است‌، بر زنان نیز حرام است‌.(ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج ۱۴، ص ۴۳۶ـ۴۳۸، دارالکتب الاسلامیه‌.)

فقیهان گرانقدر متذکر شده‌اند که چنان‌چه بدون قصد نگاهمان به نامحرم بیفتد، اشکال ندارد، تکرار نگاه و استمرار نگاه و نگاه با قصد شهوت و یا در صورت ترس به گناه افتادن‌، حرام است‌.(ر.ک‌: توضیح المسائل مراجع‌، ج ۲، ص ۴۱۵، دفتر انتشارات اسلامی‌.)

بنابراین لازم نیست در راه رفتن در کوچه و خیابان چشم‌ها را ببندیم یا به گونه‌ای پایین اندازیم که اطراف را نبینیم‌. آنچه مهم است این است که نگاه و رفتار و برخورد مرد و زن در فضای جامعه باید عفیفانه باشد، با قصد شهوت به نامحرم نگاه نکنیم و یا اگر بدون قصد و اتفاقی نگاه‌مان افتاد، استمرار ندهیم و خیره نشویم‌.

مرکز:  واحد پاسخ به سؤالات دفتر تبلیغات اسلامی

۱ نظر

  1. بی نام گفت:

    خوب بود با تشکر

نظر دهيد