هوای آلوده به گناه

هوای آلوده به گناه

هوای آلوده به گناه

از نظر امام سجاد (علیه السلام) تیره شدن آسمان تنها به دلیل مسائل طبیعی نیست بلکه اعمال انسان ها نیز می تواند در این تیرگی دخالت داشته باشد. از نظر ایشان برخی گناهان باعث تیره شدن آسمان می شود که عبارت اند از:

۱٫جادوگری و سحر
۲٫پیشگویی کاهنانه (منظور این نیست که حتماً یک کاهن این پیشگویی را انجام دهد، منظور این است که کسی روش آنها را به کار ببندد.)
۳٫پیش بینی آینده با صورت های فلکی و ایمان به این پیش گویی.
۴٫تکذیب قضا و قدر الهی
۵٫عاق والدین

منبع: وسائل الشیعه، ص ۵۲۰٫

نظر دهيد