پیامک های حجاب و عفاف

پیامک های حجاب و عفاف

 

*** حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.

*** به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

*** کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید / از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

*** حجاب نیمی از ایمان است.

*** اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

*** ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگر برای محرمانتان.

*** حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

*** حجاب سنگری است محکم  که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

*** حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.

*** حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

*** بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

*** کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.

*** حجاب امن ترین پناهگاه زن.

*** حجاب بیانگر وقار و افتخار زن است.

*** زن درحجاب مانند گوهر در صدف است.

*** حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

*** حجاب سرچشمه کمال زن است.

*** چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.

*** عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

*** حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

*** ای زن به توا ینگونه خطاب است / زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

*** حجاب مادر پاکی هاست.

*** حجاب تلالو شبنم بر چهره گل است.

*** حجاب مظهر عفاف است.

*** حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

*** حجاب یعنی حیا، جوانمردی، شرف، آزادگی و بصیرت.

*** حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.

*** حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار و بندگی.

*** حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

*** اقتدار زینب به حجاب او بود.

*** حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

*** حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.

*** هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد. (حضرت فاطمه «س»)

*** زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

*** غنچه ای تا هست پنهان در حجاب / می کند از او خزان هم اجتناب

*** زنان مانند گل اند / برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

*** حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.

*** حجاب تضمین تداوم زیبایی وشرافت است.

*** در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست، هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشد که چه بودیم و چه شدیم.

*** خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من  (پیام شهدا)

*** در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

*** همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

*** زن بخاطر ارزش وکرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ  بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.

*** خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام.(پیام شهدا)

*** حجاب دژی است در برابر یورشهای شیطانی.

*** یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

*** چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.

*** فرمان خدا قول نبی نص کتاب است / از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.

*** حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

*** تا شهوت نفس در نهاد بشر است / در کشف حجاب صد هزاران خطر است.

*** تیری است نظر، ز تیرهای ابلیس / این چادر درمقابلش چون سپر است.

*** گل عفاف در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

*** نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر / حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.

*** زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.

*** حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند ازحقوق و ارزشهایش دفاع کند.

*** روی فرو پوش چون دُرّ صدف / تا نشوی تیر بلا در هدف.

*** سنگ فرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.

*** آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

*** حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.

*** حجاب منشور والای آگاهی است.

*** حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

*** حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

*** من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم.

*** ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند. (سوره احزاب آیه 59)

*** حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن در برابر حیله شیطانی و تهاجم فرهنگی است.

*** زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

*** العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.

*** ثمره العفه الصیانه؛ میوه عفت محفوظ ماندن است.

*** هر شاخه ای که از باغ برون آرد سر / در میوه آن طمع کند راهگذر ***بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

*** والذینهم لفرو جهم حافظون؛ آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

*** حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است.(وصیت شهدا)

*** مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

*** با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.

*** حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فاضله است.

*** پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.

*** حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

*** غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

*** حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.

*** کس غنچه نهان شده در برگ را نچید / از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

*** حجاب یعنی وقار فاطمه (س).

*** حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

*** حجاب حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.

*** حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

*** حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.

*** حجاب نشانه شخصیت انسان است.

*** خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.

*** برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی پاکدامنی و حجاب است.

*** زنان باحجاب مرزبانان شرف اند.

*** حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

*** حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

*** حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

*** حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.

*** حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا (س) است.

*** زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.

*** حجاب مایه عفت زنان است.

*** حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.

*** حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

*** حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

*** زن در حجاب مانند گوهری در صدف است.

*** حجاب مادر پاکی هاست.

*** چادر پیش از آنکه یک حجاب اسلامی باشد یک حجاب ملی است.

*** حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است.(وصیت شهدا)

*** حجاب نیمی از ایمان است.

*** اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

*** خواهرم: استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

*** ای زنان، زینت‌های خود را آشکار نسازید مگر برای محرمانتان.

*** حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.

*** حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

*** حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.

*** حجاب مصونیت است نه محدودیت.

*** حجاب یعنی حیای جوان با عفت.

*** بد حجابی زن از بی غیرتی مرد است.

*** کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.

*** حجاب أمن ترین پناهگاه زن.

*** حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

*** حجاب سرچشمه کمال زن است.

*** چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.

*** عفت باید در فکر، نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

*** حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

*** ای زن، به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.

*** حجاب تلألوی شبنم بر چهره گل.

*** حجاب مظهر عفاف است.

*** حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

*** حجاب یعنی حیاء و جوانمردی و شرف و آزادگی و بصیرت.

*** حجاب: ح = حُرّیت، ج = جذبه، آ=آبرو و شرف، ب = بندگی.

***حجاب یعنی حُریّت و آزادگی و افتخار و بندگی.

*** حجاب برای زن تاج بندگی خداست.

*** اقتدار زینت به حجاب او بود.

*** حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

*** حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.

*** هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول الله صلی الله علیه وآله مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه سلام الله علیها)

*** زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

*** ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند.(سوره احزاب آیه 59)

*** حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن در برابر حیله های شیطانی و تهاجم فرهنگی است.

*** با حجاب از دره ی پست زمین بالا شوی، قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.

*** زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند، دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

*** العفه رأس کل خیر، عفت منشأ تمام نیکی هاست.

*** ثمره العفه اصیانه، میوه عفت محفوظ ماندن است.

*** هر شاخه ای که از باغ برون سر، در میوه آن طمع کند رهگذر، بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصار باغ که طمع هر رهگذری را به خود جلب می کند.

*** والذینهم لفروجهم حافظون: آنان “مومنین” کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

*** مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

*** با حجاب زیباتر بودن را تجربه کنید.

*** حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فاضله است.

*** پدرم گفت: که ای دخت نکو بنیادم زلف برباد نده تا ندهی بر بادم.

*** حجاب صدفی است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

*** غنچه زیباست چون گلبرگ ها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

*** حجاب دستوری قرآنی و قانونی الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.

*** حجاب مانند دُر در صدف است.

*** کسی غنچه نهان شده در برگ را نچینداز بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

*** حجاب یعنی وقار فاطمه سلام الله علیها.

*** حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

*** حجاب حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است.

*** حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

*** حجاب همان اندازه حیات است که آب.

*** حجاب نشانه شخصیت انسان است.

*** خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.

*** برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.

*** زنان با حجاب مرزبانان حجاب و شرف اند.

*** حجاب برتر، به زنان ما عفت، به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

*** به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارد.

*** حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

*** حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

*** حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.

*** حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

*** زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.

*** حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هَوس و وسوسه هستم.

*** حجاب مایه عفت زنان است.

*** حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.

*** غنچه ای تا هست پنهان در حجاب//////می کند از او خزان هم اجتناب.

*** زنان مانند گل اند، بر مقام حفظ عصمت سنبل اند.

*** حجاب = کاهش آسیب های اجتماعی.

*** حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.

*** گل عفاف در بوستان حجاب می روید.

*** در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آئینه نادیده معنا کن.

*** همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

*** زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.

*** خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام.(پیام شهدا)

*** حجاب دژی است در برابر یورش های شیطانی.

*** یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو از خس و خاشاک پنهان کند رو

*** چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلود دنیاست.

*** فرمان خدا قول نبی، نص کتاب است از بحر زنان افضل طاعات حجاب است.

*** حفظ چادر حفظ دین و مذهب است  شیوه زهرا و درس زینب است.

*** تا شهوت نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزار خطر است.تیری است نظر ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.

*** گل عفاف در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

*** نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر  حجاب چهره تو و سر به زیری و وقارت

*** زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.

*** حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزش هایش دفاع کند.

*** روی فرو پوش چون دُر صدف تا نشوی تیر بلا در هدف

*** سنگ فرش های وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علف های هرز در امان می ماند.

*** آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

*** حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.

*** حجاب منشور والای آگاهی است.

*** من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم، معنی صوم و صلاتم، بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم.

منبع :یاس نبی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پیامک ( اس ام اس )
پیامک / ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

 پیامک ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها زهرا که گل سر سبد آل عباست انوار خدایی زِ جمالش پیداست در قدر و جلالتش چه گویم زین بِه زهراست محمد و محمد زهراست *** عالم زفروغ احمدی لبریز است از جلوه حیِ سرمدی لبریز است میلاد بتول است و فضای مکه …

پیامک ( اس ام اس )
پیامک های ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

پیامک های ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع)   به آمنه بنت وهب، خدا عطا کرده پسر پسر چه گویم که به خلق، خدا عطا کرده پدر میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش بر شما خجسته باد. . . *** اسم تو نور امـید است و صفای سینه هاست دین …

پیامک ( اس ام اس )
1
اس ام اس عیدالزهراء (3)

اس ام اس عیدالزهراء (3) بر آن قومی که زهرا کرده لعنت         سخن تز آشتی معنا ندارد سخن از هفته وحدت میارید           که سنی در دل ما جا ندارد عمر ملعون و محکوم است زیرا       رضایتنامه  از زهرا ندارد ——————————————————————— بر نفس رسول نسبت هذیان داد در سقیفه آنچنان ، …