چرا دعا مستجاب نمی شود؟

چرا دعا مستجاب نمی شود؟

چرا دعا مستجاب نمی شود؟

اگر اهل خواندن دعای کمیل باشید، لابد وقتی به این قسمت دعا رسیده اید:
اللّهم اغفرلى الذّنوب الّتى تهتک العصم، اللّهم اغفر لى الذّنوب الّتى تنزل النقم، اللّهم اغفرلى الذنوب الّتى تغیّر النّعم….
(خدایا ببخش گناهانی که آبروی انسان را می برند، خدایا ببخش گناهان مرا که باعث نزول بلا می شود، خدایا ببخش گناهان مرا که نعمت ها را تغییر می دهد و….)
از خودتان پرسیده اید، کدام گناه بلا نازل می کند، یا کدام گناه باعث تغییر نعمت ها می شود!

امام سجاد (علیه السلام) حدیثی بلند و مهم دارند که در ذیل آن به آثار گناهان اشاره می کنند و گناهان را به لحاظ آثار آنها تقسیم بندی می کنند.

یک دسته از این گناه ها، گناهانی است که باعث «عدم استجابت دعا» می شود:

۱
.       سوء نیت: یعنی نیت خیری در پی آن دعا نباشد.
۲٫       باطن بد: کسی که خیرخواه مردم نیست و دعایش برای آزار مردم است، دعایش مستجاب نمی شود.
۳٫       نفاق: دورویی انسان با مردم، باعث حبس دعا و به قول امام، بازگشت دعا می شود.
۴٫       یقین نداشتن به اجابت!
۵٫       تاخیر انداختن در خواندن نماز به طوری که وقت آن بگذرد.
۶٫       ترک صدقه.
۷٫       استفاده از فحش و ناسزا در سخن.

منبع: وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۲۰
برگرفته از : مستور

نظر دهيد