کلیپ تصویری از وضو گرفتن مرحوم آیت الله العظمی خویی

کلیپ تصویری از وضو گرفتن مرحوم آیت الله العظمی خویی

کلیپ تصویری از وضو گرفتن مرحوم آیت الله العظمی خویی

برای دانلود کلیک کنید

نظر دهيد