کلیپ / خدايا…دكلمه و سرود زيبا به مناسبت ايام فاطميه

کلیپ / خدایا…دکلمه و سرود زیبا به مناسبت ایام فاطمیه

کلیپ / خدایا…دکلمه و سرود زیبا به مناسبت ایام فاطمیه

خدایا لاله ی من را ز سیلی چیده گلچین
گلم را چیده و بر اشک من خندیده گلچین…
برگرفته شده از آلبوم کوچه های اشک
اثری از موسسه رسائل

 

نظر دهيد