کلیپ های سخنرانی از درس اخلاق آیت الله مجتهدی تهرانی

کلیپ های سخنرانی از درس اخلاق آیت الله مجتهدی تهرانی

کلیپ های سخنرانی از درس اخلاق آیت الله مجتهدی تهرانی

ردیف نام کلیپ توضیحات اجرا فرمت حجم
(KB)
۱ گریه بر اهل بیت wmv ۸۸۲
۳gp ۸۹۱
۲ هر کس گرفتاری دارد بشنود wmv ۲,۴۹۲
۳gp ۲,۶۱۸
۳ حسینی شدن wmv ۴۶۳
۳gp ۴۵۶
۴ کتمان سر wmv ۱,۳۱۳
۳gp ۱,۳۵۹
۵ خطاب به ساس ها wmv ۴۳۲
۳gp ۴۳۹
۶ خوف از خدا wmv ۱,۷۷۷
۳gp ۱,۸۴۸
۷ خوف و رجا wmv ۸۴۸
۳gp ۸۷۸
۸ مرض خطرناک قلب wmv ۷۵۴
۳gp ۷۶۳
۹ مسئول غیر عادل wmv ۹۳۶
۳gp ۹۶۲
۱۰ منت گذاشتن wmv ۴۲۴
۳gp ۴۲۳
۱۱ مدارا با مردم wmv ۱,۴۴۱
۳gp ۱,۴۹۷
۱۲ مجتهدی ۱ wmv ۲,۶۲۷
۳gp ۲,۸۱۵
۱۳ مجتهدی ۲ wmv ۲,۵۶۴
۳gp ۲,۶۴۰
۱۴ پدر و مادر wmv ۱,۲۸۹
۳gp ۱,۳۳۵
۱۵ پدر و مادر ۲ wmv ۵۱۴
۳gp ۵۱۵
۱۶ پولدار بی نفع wmv ۸۷۱
۳gp ۸۸۸
۱۷ رفع خستگی روح wmv ۹۱
۳gp ۸۴
۱۸ راحتی در دنیا wmv ۷۹۱
۳gp ۸۰۳
۱۹ رجاء حمق wmv ۱,۱۶۷
۳gp ۱,۲۰۱
۲۰ روضه امام مجتبی wmv ۲,۱۳۹
۳gp ۲,۲۱۷

بخش ۲

ردیف نام کلیپ توضیحات اجرا فرمت حجم
(KB)
۱ صبر wmv ۱,۴۲۸
۳gp ۱,۴۷۳
۲ صبر در سختی ها wmv ۵۱۸
۳gp ۵۲۴
۳ شیوه مومن wmv ۱,۵۱۱
۳gp ۱,۵۷۰
۴ شکر پروردگار wmv ۵۰۰
۳gp ۵۰۰
۵ تقوا چیست wmv ۹۷۷
۳gp ۱,۰۰۷
۶ تواضع wmv ۷۴۴
۳gp ۷۶۰
۷ تزیین آخرت wmv ۱,۹۴۳
۳gp ۲,۰۳۶
۸ وفا به عهد wmv ۹۴۷
۳gp ۹۸۳
۹ وفا به عهد خدا wmv ۳۳۸
۳gp ۳۳۸
۱۰ وقف سینما wmv ۳۹۷
۳gp ۴۰۱
۱۱ واجبات مهمتر است wmv ۱,۳۴۴
۳gp ۱,۳۷۳
۱۲ زبان wmv ۱,۳۲۱
۳gp ۱,۳۲۱
۱۳ زینت عالم wmv ۱,۷۳۲
۳gp ۱,۸۱۰
۱۴ زینت فقیر wmv ۸۳۲
۳gp ۸۴۹
۱۵ زینت پولدار wmv ۲,۴۶۸
۳gp ۲,۵۸۲
۱۶ زود توبه کن wmv ۶۸۲
۳gp ۶۹۴

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

نظر دهيد