گفتن حي علي خير العمل در اذان

گفتن حی علی خیر العمل در اذان

پرسش: آیا «حَیَّ عَلی خَیْرِ الْعَمَلِ» جزو اذان بوده و یا کسی از صحابه و تابعین این جمله را در اذان آورده است؟
پاسخ:
ابن حزم در کتاب «المحلی»، طبق روایت صحیح از عبدالله ابن عمر و ابو امامه بن سهل بن حنیف نقل می کند (حتّی پس از حذف این جمله از اذان) اینان این جمله را در اذان خود می آورده اند.[۱] .
ـ حسن بن یحیی بن الجعد و زید بن ارقم و شافعی در یکی از دو قول خود این جمله را ذکر کرده اند.[۲] .
ـ بیهقی روایتی از امام علی بن الحسین نقل می کند که ایشان این جمله را می آورده و فرموده جزء اذان است.[۳] .
ـ بیهقی در سنن الکبری به روایت صحیح از عبدالله بن عمر نقل کرده که او این جمله را در اذان می آورده است.[۴] .
ـ تثویب که جایگزین «حَیَّ عَلی خَیْرِ الْعَمَلِ» شده در یک خواب نقل شده است.[۵] .
شوکانی در نیل الاوطار می گوید که شافعی از یکی از دو قولش گفته که حذف آن بدعت است.
ودر کتاب «بحر» گفته این (جایگزینی) را عمر ایجادکرده وفرزندش عبدالله بن عمر
گفته بدعت است.[۶] .
شوکانی از علمای اهل سنّت در کتاب مذکور می گوید هنگامی که حضرت علی(علیه السلام)تثویب در اذان «الصلاه خیر من النوم» را شنید فرمود «چیزی که جزو اذان نیست به آن اضافه نکنید.»

نظر دهيد