10 ربيع الثانى / وفات حضرت معصومه (عليها السلام )

۱۰ ربیع الثانى / وفات حضرت معصومه (علیها السلام )

۱۰ ربیع الثانى /  وفات حضرت معصومه (علیها السلام )

\"asaa\"

در این روز در سال ۲۰۱ ه‍ بنابر مشهور سالروز رحلت شهادت گونه حضرت ولیه الله خاتون خلق جهان ، عابده زاهده کامله مستوره حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام ) دختر امام موسى کاظم (علیه السلام ) است (۲۶۰).
آن حضرت ۱۷ روز پس از ورود به شهر قم ، با دلى شکسته و غصه دار از داغ پدر و فراق برادر، رحلت فرمودند. در عزاى آن حضرت شهر قم را یکپارچه غم و ماتم فرا گرفت . بدن مطهر آن حضرت را غسل داده کفن کردند، و به طرف باغ موسى بن خزرج – مکان فعلى حرم مطهر – آوردند. دو سوار نقابدار از بیرون شهر آمدند و بر بدن آن حضرت نماز خواندند. آنگاه داخل سرداب شده بدن مطهر را دفن کردند و رفتند، و کسى آنان را نشناخت .
موسى بن خزرج آن باغ را وقف حضرت معصومه (علیها السلام ) نمود، و از بوریا و حصیر سقفى بر روى قبر مطهر آن حضرت قرار داد. این بنا بود تا آنکه زینب دختر امام جواد (علیه السلام ) بر روى قبر شریف قبه اى بنا نهاد. سپس جماعتى از دختران ائمه (علیهم السلام ) در آن مکان دفن شدند. هنگامى که ام محمد دختر موسى بن محمد بن على الرضا (علیه السلام ) فوت کرد، در کنار آن حضرت دفن شد. بعد از آن میمونه خواهر ام محمد از دنیا رفت ، و آن بزرگوار هم در جنب ام محمد دفن شد. روى این دو قبر یک گنبد دیگر بنا کردند، به گونه اى که دو گنبد چسبیده به هم بر روى قبر حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام ) و ام محمد و میمونه بوده است .
به جز دختران حضرات معصومین (علیها السلام )، دو کنیز هم دفن شده اند که در هنگام مرمت کف حرم مطهر در زمان ناصر الدین شاه ، روزنه اى به سردابى پیدا مى شود و چند زن صالحه ، وارد سرداب مى شوند. پیکر پاک میمونه و دو تن از کنیزان را پس از هزار سال تر و تازه مشاهده مى کنند. این سرداب جنب سرداب حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام ) قرار دارد(۲۶۱).
مرحوم نمازى وفات حضرت معصومه (علیها السلام ) را در ۱۲ ربیع الثانى سال ۲۰۱ ه‍ نقل کرده (۲۶۲) و قول منسوب به شیخ حر عاملى (رحمه الله ) هشتم شعبان سال ۲۰۱ ه‍ است (۲۶۳).
امام صادق (علیه السلام ) مى فرماید: ((قم کوفه صفیر است ، و بهشت داراى هشت در است که سه در آن از قم است . در آن شهر زنى از اولاد من رحلت مى کند که اسمش فاطمه است ، و او دختر موسى بن جعفر (علیه السلام ) است که به شفاعت او تمامى شیعیانم داخل بهشت مى شوند(۲۶۴))).

 

 

نظر دهيد