فشار قبر

فشار قبر

فشار قبر

فیلمی از بررسی اعمال انسان و انداختن نامه اعمال به گردن میت و فشار قبر که همه در شب اول قبر اتفاق می افتد. ( برگرفته از فیلم سیاحت غرب ) به مدت ۰۳:۲۱ .

| حجم فایل : ۲٫۸۹ MB | دانلود کنید

منبع : تبیان

نظر دهيد