موعود شناسی و پاسخ به شبهات

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (27) / شاد کردن مؤمن

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (27) / شاد کردن مؤمن کی از زیباترین اعمال و یکی از وظایف منتظران واقعی در دوران سخت و رنج آور غیبت، «شاد کردن مؤمنین» است. خوشحال کردن مؤمن، می تواند با کمک مالی یا بدنی باشد و یا در برآوردن حوائج …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (26) / یاد در نوروز

وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان (عج) (26) /  یاد در نوروز پیش از این گفتیم، یکی از وظایف منتظران ظهور آن است که روزهای منسوب به حضرت مهدی (عج) را محترم شمرده و ارج بنهند. اکنون به طور خاص به ذکر روزی می پردازیم که در آن روز …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

از ديدگاه اسلام اينده درخشان چه مشخصاتى دارد؟

از ديدگاه اسلام اينده درخشان چه مشخصاتى دارد؟ از نظر اسلام اينده درخشان ويژگى هايى دارد که به انها اشاره مى کنيم: 1 – خوشبينى به اينده بشريت. 2 – گسترش عدالت. 3 – رابطه انسان با انسان. 4 – برقرارى مساوات کامل ميان انسان ها در زمينه قانون. 5 …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

تکامل تاريخ از نظر قران چگونه است؟

تکامل تاريخ از نظر قران چگونه است؟ با نظر وتامل در قران کريم پى مى بريم که توجيه ان بر اساس تکامل تاريخ به شيوه انسانى – فطرى است. از منظر قران کريم از اغاز جهان همواره نبردى پيگير وبى امان ميان گروه حقّ وباطل بر پا بوده است. قران …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

برپا کننده عدل جهانى چه شرايطى بايد داشته باشد؟

برپا کننده عدل جهانى چه شرايطى بايد داشته باشد؟ عقل مى گويد: برپا کننده عدل جهانى بايد داراى شرايط وصفاتى باشد تا بتواند موفّق به انجام وظيفه خطير خود گردد: 1 – در دعوتش راستگو باشد. 2 – داراى نقشه اى صحيح وجامع باشد. 3 – داراى هيچ گونه نقطه …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهميتى دارد؟

رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهميتى دارد؟ هر حکومت اصلاحى احتياج به رهبرى دارد که در پيشاپيش، قافله سالار ان حرکت بوده واز ابتدا تا انتها دنباله رو ان قيام ونهضت باشد، زيرا هر نوع قيام وحرکتى گرچه کوچک باشد بدون رهبرى وتوجيه او امکان وجود وادامه حيات ندارد …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

بينش انسانى – فطرى در تکامل تاريخ چيست؟

بينش انسانى – فطرى در تکامل تاريخ چيست؟ بينش انسانى – فطرى، نقطه مقابل بينش ابزارى است، اين بينش به انسان وارزش هاى انسانى چه در فرد وچه در جامعه اصالت مى دهد. اين نظر معتقد است که بذر يک سلسله بينش ها وگرايش ها در نهان او نهفته است …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

مارکسيست ها تکامل تاريخ را با چه شيوه اى توجيه مى کنند؟

مارکسيست ها تکامل تاريخ را با چه شيوه اى توجيه مى کنند؟ مارکسيست ها تاريخ را جزئى از طبيعت ودر نتيجه محکوم به سرنوشت طبيعت مى دانند. مرحوم شهيد مطهّرى رحمه الله ديدگاه مارکسيست ها را در زمينه تکامل تاريخ چنين ترسيم مى کند: (تاريخ يک جريان دائم ويک ارتباط …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

آيا تک قطبى کردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟

آيا تک قطبى کردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟ برخى مى گويند: تنها راه نجات بشر از ظلم وبى عدالتى ورسيدن به سعادت، تک قطبى کردن جهان وبه اصطلاح نظم نوين جهانى است. وبرخى از نظريه پردازان به جهت اقتدار تمام عيار وهمه جانبه امريکا اين کار را …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

آيا قوانين پيشرفته بشرى مى تواند کمال بشرى را تامين کند؟

آيا قوانين پيشرفته بشرى مى تواند کمال بشرى را تامين کند؟ برخى مى گويند: بشر در طول تاريخ خود با تجربياتى که کسب کرده مى تواند به نقطه اى برسد که با قوانين پيشرفته اى که جعل مى کند سعادت بشر را تامين نمايد؛ زيرا مشکلات را به خوبى شناخته …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

ديدگاه هانتينگتون راجع به پايان تاريخ چيست؟

ديدگاه هانتينگتون راجع به پايان تاريخ چيست؟ ساموئل هانتينگتون نظريه پرداز غربى در رابطه با پايان تاريخ مى گويد: الف. تقابل ودرگيرى عمده بين ملّت ها وگروه ها در اينده، فرهنگ ها وتمدن هاى مختلف است نه ايدئولوژى واقتصاد. ب. تمدّن هاى زنده جهان هشت تمدن است: تمدن غرب، کنفوسيوسى، …

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

نظر تافلر درباره پايان تاريخ چيست؟

نظر تافلر درباره پايان تاريخ چيست؟ الوين تافلر روزنامه نگار امريکايى صاحب کتاب (موج سوّم) در رابطه با پيش بينى پايان تاريخ وسيطره نهايى ليبراليسم مى گويد: الف. امروز روزگار (ترين ها) است، پر بيننده ترين فيلم يعنى بهترين فيلم و…. ب. در قرن نوزدهم ونيمه اول قرن بيستم معيار …