آيا تعيين وقت ظهور صحيح است؟

آیا تعیین وقت ظهور صحیح است؟

آیا تعیین وقت ظهور صحیح است؟

تعیین تاریخ ظهور امام زمان علیه السلام به چند نحو متصور است:

۱ – اینکه تاریخ ووقت ظهور حضرت را به طور دقیق وتفصیلى معین کنیم که در فلان سال، وفلان ماه وفلان روز خواهد بود. این احتمال باطل است، زیرا در هیچ روایتى به ان اشاره نشده است ومضافا به اینکه در برخى از احادیث تعیین کننده وقت ظهور مورد لعن قرار گرفته است.

۲ – اینکه موعد ظهور به نحو اجمال تعیین گردد، به اینکه بگوییم: هر گاه خداوند اراده کند ان حضرت ظهور خواهد کرد. این احتمال به طور حتم اشکالى نداشته وصحیح است.

۳ – اینکه از طریق قواعد حساب وجفر، به طور اجمال یا تفصیل به زمان ظهور حضرت علم پیدا کرده واز ان خبر دهیم. این احتمال گر چه در برخى روایات به ان اشاره شده(۱۹) ولى از سند معتبرى برخوردار نیست. خصوصا انکه تاریخ ظهور، ممکن است مورد بدا واقع شود.

۴ – اینکه مطابق برخى از روایات به طور کلّى واجمال به زمان ظهور ان حضرت اشاره گردد:

طبرسى از امام صادق علیه السلام نقل کرده که: (لا یخرج القائم الّا فى وتر من السنین، سنه احدى او ثلاث او خمس او سبع او تسع)؛(۲۰) (قائم در سال وتر (فرد) ظهور خواهد کرد، سال یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه).

ونیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: (ینادى باسم القائم فى لیله ثلاث وعشرین من شهر رمضان ویقوم فى عاشوراء، وهو الّذى قتل فیه الحسین بن على علیهما السلام…)؛(۲۱) (به اسم قائم در شب بیست وسوّم ماه رمضان ندا داده خواهد شد ودر روز عاشورا قیام خواهد کرد، وان روزى است که حسین بن على در ان روز به شهادت رسید).

 

پی نوشت :

(۱۹) بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۰۶، ح ۱۳٫

(۲۰) اعلام الورى، ج ۲، ص ۲۸۶؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۹۱، ح ۳۶٫

(۲۱) همان.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد