آيا صحيح است كه شيطان توسط امام زمان(عج) كشته خواهد شد؟

آیا صحیح است که شیطان توسط امام زمان(عج) کشته خواهد شد؟

مرگ شیطان

آیا صحیح است که شیطان توسط امام زمان(عج) کشته خواهد شد؟
وهب بن جمیع می گوید که از حضرت صادق (ع) پرسیدم:«اینکه خداوند به شیطان فرمود:«فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم» (۱) تو تا روز وقت معلوم از مهلت داده شدگانی.
این وقت معلوم چه زمانی است؟ فرمود: آیا پنداشته ای این روز روز قیامت است؟
خداوند تا روز قیام قائم ما، به شیطان مهلت داده است. وقتی خداوند حضرت اش را مبعوث می کند، حضرت به مسجد کوفه می رود، در آن هنگام شیطان در حالی که با زانوی خود راه می رود، به آنجا می آید و می گوید: ای وای بر من از امروز! پس حضرت مهدی(عج) موی پیشانی او را می گیرد و گردنش را می زند، و آن هنگام، روز وقت معلوم است که مهلت شیطان به پایان می رسد.»(۲)

البته ظاهراً منظور از کشتن شیطان این است که ریشه های فساد و عوامل انحراف و ظلم در عصر درخشان حکومت حضرت مهدی(ع) نابود می گردد و به جای آن عقل و ایمان حکومت می کند. به تعبیر دیگر کشته شدن شیطان همان قطع نفوذ او و مرگ و تزویر است.
پی نوشت:
(۱) سوره حجر، آیه۳۸
(۲)تفسیر عیاشی، جلد۲ صفحه ۲۴۳
منبع :مستور

نظر دهيد