آيا واقعيت هاى تاريخى مى تواند ضرورت تشکيل حکومت عدل جهانى را اثبات كند؟

آیا واقعیت هاى تاریخى مى تواند ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى را اثبات کند؟

آیا واقعیت هاى تاریخى مى تواند ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى را اثبات کند؟

با مراجعه به تاریخ گذشته وحال پى مى بریم که بشر در طول تاریخ خود گرفتار انواع عذاب ها وشقاوت ها وقتل وغارت ها بوده است، خصوصا انسان هاى موحّد که به جرم پاسدارى از حق وحقیقت وتوحید، انواع عذاب ها را به جان خریده اند.

قران کریم در رابطه با قضیه اصحاب اخدود که خندق بزرگى حفر کردند ودر ان اتشى بس عظیم فراهم اوردند تا مؤمنان وموحدان را در ان زنده زنده بسوزانند سخن به میان اورده است.(۱۳)

در صفحه اى از تاریخ مى خوانیم فرعون مصر به مجرد دیدن رؤیایى در خواب چه جنایاتى در طول عمر خود انجام داد تا وجودش از گزند بلیّات محفوظ بماند.

باز در صفحه اى دیگر از تاریخ جنایات شخصى دیگر به نام (حجاج بن یوسف سقفى) را مشاهده مى نماییم که در مدّت بیست سال حکومت بر عراق، چه جنایات هولناکى را انجام داد.(۱۴)

در جنگ جهانى اوّل چه انسان هاى بى گناهى به قتل رسیدند که بنابر امار رسمى تنها تعداد کشته شدگان این جنگ به بیست ودو میلیون نفر رسید. پس از مدت کوتاهى اتش جنگ جهانى دوم شعله ور شد وبا کمال تاسّف اتش ان دامان هفتاد میلیون انسان را گرفت وبه کام مرگ فرو برد.

در جریان اشغال الجزایر بیش از دو میلیون مسلمان توسط فرانسوى ها به شهادت رسیدند. در جنگ ویتنام نیز صدها هزار نفر از مردم بى گناه توسط امریکایى ها قتل عام شدند.

ودر نیم قرن گذشته مشاهده مى کنیم که ملت فلسطین در زیر چکمه هاى اسرائیل غاصب صدها هزار کشته وزخمى واواره از خود به جاى گذاشته است.

حال با تامّلى نسبت به اینده بشر وخصومت هایى که میان ملّت هاى مختلف پدید آمده وخصوصا با در نظر گرفتن تسلیحات کشتار جمعى که کشورها براى نابودى یکدیگر فراهم اورده اند که مى تواند ده ها بار کره زمین را به نابودى بکشاند، وبالاخص با طرح برخورد تمدن ها که از سوى برخى از روشنفکران امریکایى همچون (ساموئل هانتینگتون) داده شده وامروز، سیاست مداران امریکایى ان را دنبال مى کنند، در مى یابیم که چه خطر عظیمى جامعه بشرى را تهدید مى کند. حال آیا بشر، امیدى به اینده زندگى خود دارد؟ راه حل چیست؟

آیا بشر خود مى تواند با طرح برنامه اى که ضمانت اجرایى نیز داشته باشد صلاح وسعادت را بر کلّ عالم حکم فرما سازد؟ قطعا این چنین نیست ولذا تاکنون نتوانسته است چنین کارى بکند وبعدها نیز به تنهایى نمى تواند چنین کارى را انجام دهد. لذا ضرورت اقتضا مى کند که مصلحى غیبى از جانب خداوند متعال براى هدایت ونجات بشر ظهور کرده ومردم را از این بلاها نجات بخشد واو کسى غیر از مهدى موعود علیه السلام نیست.

 

پی نوشت :

(۱۳) سوره بروج، ایه ۸-۱٫

(۱۴) مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۶۶و۱۶۷٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد