آيه استضعاف چگونه بر ظهور حضرت مهدى دلالت دارد؟

آیه استضعاف چگونه بر ظهور حضرت مهدى دلالت دارد؟

آیه استضعاف چگونه بر ظهور حضرت مهدى دلالت دارد؟

خداوند متعال مى فرماید: (وَنُرِیدُ انْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِى الارْضِ وَنَجْعَلَهُمْ ائِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الوارِثِینَ)؛(۶) (اراده ما بر این قرار گرفته که بر مستضعفین زمین منّت بگذاریم وانها را پیشوایان ووارثین (روى زمین قرار) دهیم).

مطابق سیاق ایه فوق، مفسران اهل سنّت وشیعه، شان نزول ایه را مربوط به قوم بنى اسرائیل مى دانند،(۷) انان بودند که روى زمین به استضعاف کشیده شده وخداوند انها را بر فرعونیان پیروز گرداند، ولى ظاهر ایه دلالت بر قانون کلّى واراده ومشیّت همیشگى خداوند نسبت به مستضعفین تا روز قیامت دارد. خداوند اراده کرده که به حسب شرایط خاص، مستضعفین را بر مستکبرین عالم پیروز گرداند، که نمونه اى از ان، تحقق مشیت الهى نسبت به پیروزى بنى اسرائیل وزوال حکومت فرعونیان بود. نمونه کامل تر ان حکومت پیامبر اسلام بعد از ظهور اسلام است. ومطابق روایات اسلامى مصداق کامل تر از همه حکومت ها، حکومت حضرت مهدى علیه السلام در عصر ظهور است، که خداوند حکومت او را که همان حکومت مستضعفین است در سرتاسر گیتى گسترش خواهد داد وکره زمین را پر از عدل وداد خواهد کرد. این معنا را مى توان از قرائنى به دست اورد:

۱ – اراده خداوند در ایه به صیغه مضارع (نرید) آمده که دلالت بر استمرار دارد.

۲ – اراده حتمى الهى بر عنوان (مستضعفین) وارد شده، ومستضعفین بنى اسرائیل خصوصیّت ندارند.

۳ – روایاتى که از طرق شیعه وسنى در ذیل ایه وارد شده دلالت بر عمومیّت این سنت الهى دارد:

امام صادق علیه السلام فرمود: (همانا ایه مخصوص به صاحب امرى است که در اخر الزمان ظهور کرده وجبّاران وفرعونیان را نابود خواهد کرد، او شرق وغرب زمین را مالک مى شود پس زمین را پر از عدل مى کند همان گونه که پر از ظلم شده باشد).(۸)

حضرت على علیه السلام فرمود: (دنیا بعد از انکه در برابر ما همچون شتر بد خلق چموشى وسرکشى کرد به سوى ما روى مى اورد ودر برابر ما رام مى شود. ان گاه این ایه را تلاوت نمود: (وَنُرِیدُ انْ نَمُنَّ…).(۹)

 

پی نوشت :

(۶) سوره قصص، ایه ۵٫

(۷) مجمع البیان، ج ۸-۷، ص ۳۷۵؛ درّ المنثور، ج ۶، ص ۳۹۲٫

(۸) تفسیر برهان، ج ۶، ص ۵۸٫

(۹) شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۳۸، ح ۵۹؛ ینابیع الموده، ص ۴۳۷٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد