آيه وراثت چگونه بر ظهور امام زمان (عج) دلالت دارد؟

آیه وراثت چگونه بر ظهور امام زمان (عج) دلالت دارد؟

آیه وراثت چگونه بر ظهور امام زمان (عج) دلالت دارد؟

خداوند متعال مى فرماید: (وَلَقَدْ کَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ انَّ الارْضَ یَرِثُها عِبادِى الصّالِحُونَ)؛(۴۵) (ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد).

مقصود از (زبور) در ایه، زبور داوود ومراد از (ذکر) تورات است. در زبور مى خوانیم: (زیرا که شریران منقطع مى شوند ولى متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد، وحال اندک است که شریر نیست مى شود، هر چند مکانش را استفسار نمایى ناپدید خواهد شد، امّا متواضعان وارث زمین شده واز کثرت سلامتى متلذّذ خواهند شد).(۴۶)

ودر ایه ۲۹ از مزمور داوود آمده است: (صالحان، وارث زمین خواهند شد ودر ان تا ابد سکونت خواهند داشت).

مقصود از کلمه (الارض) در ایه فوق، مطلق زمین دنیا واخرت (بهشت) است؛ زیرا تخصیص ان به زمین دنیا بدون وجه است.(۱)

ومقصود از (عبادى الصالحون) معناى عامى است که شامل هر زمان ومکان وهر قومى خواهد شد، ومصداق اکمل واتم ان – مطابق روایات – زمانى است که حضرت مهدى علیه السلام ظهور کرده وزمین را پر از عدل وداد خواهد کرد. در ان زمان است که تمام کره زمین در اختیار بندگان صالح خداوند قرار خواهد گرفت.

ابن کثیر مى گوید: (خداوند در ایه شریفه بشارت مى دهد بر بندگان صالح خود که در دنیا واخرت انان را سعادتمند کرده وانان را وارث زمین وبهشت گرداند).(۲)

الوسى مى گوید: (اگر بگوییم که این ایه مربوط به عصر مهدى ونزول عیسى است، به اقوال دیگر احتیاجى نیست).(۳)

ولذا در ذیل ایه روایاتى نقل شده که دلالت بر انطباق ایه بر عصر ظهور حضرت مهدى علیه السلام دارد.

ثوبان از رسول خدا صلى الله علیه واله نقل کرده که فرمود: (خداوند براى من زمین را جمع نمود. پس من مشرق ها ومغرب هاى ان را مشاهده کردم وامت من زود است که به ان خواهند رسید).(۴)

امام باقر علیه السلام فرمود: (مقصود از (عبادى الصالحون) اصحاب مهدى علیه السلام در اخر الزمان است).(۵)

 

پی نوشت :

(۴۵) سوره انبیاء، ایه ۱۰۵٫

(۴۶) مزمور، ۱۱-۹/۳۷٫

(۱) المیزان، ج ۱۴، ص ۴۹۳٫

(۲) تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۵۲۴٫

(۳) روح المعانى، ج ۱۷، ص ۹۵٫

(۴) همان.

(۵) مجمع البیان، ج ۷، ص ۶۶٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد