ابن عربى و عصمت عمر علیه اللعنة !!!

ابن عربى و عصمت عمر علیه اللعنه !!!

ابن عربى و عصمت عمر علیه اللعنه !!!

محى الدین عربى براى عمر بن خطاب مقامى از تقوا را قائل است که آن را منشأ عصمت وى مى‏داند، در فتوحاتش مى‏گوید:

لهذا قال  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم فى عمربن الخطاب (حین) یذکر ما أعطاه اللّه‏ من القوّه: یا عمر ما لقیک الشیطان فى فجّ الاّ سلک فجّا غیر فجّک فدلّ على عصمته بشهاده المعصوم و قد علمنا ان الشیطان ما یسلک قط بنا الاّ الى الباطل و هو غیر فجّ عمربن الخطاب فما کان عمر یسلک الى فجاج الحق بالنص فکان ممن لا تأخذه فى اللّه‏ لومه لائم فى جمیع مسالکه [۱]

در منابع حدیثى اهل سنت احادیثى در فضیلت خلفاء دیده مى‏شود که متضمن هتک وتوهین به مقام مقدّس رسول خدا  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلممى‏باشد، از آن جمله

یک: در صحیح بخاری آمده است:

«استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللّه‏  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم، وعنده نسوه من قریش یکلّمنّه ویستکثرنّه عالیهً أصواتهنّ على صوته، فلمّا استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب، فدخل عمر ورسول اللّه‏  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلمیضحک… فقال النّبیّ  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم عجبت من هؤلاء اللاّتی کنّ عندی، فلمّا سمعن صوتک ابتدرن الحجاب… فقال رسول اللّه‏  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم: إیْها یا ابن الخطاب، والذی نفسی بیده، ما لقیت الشیطان سالکا فجّا قطّ إلاّ سلک فجّا غیر فجّک!».[۲]

دو: در سنن ترمذى مى خوانید: «… جاءت جاریه سوداء، فقالت: یا رسول اللّه‏، إنی کنتت نذرتُ إنْ ردّک اللّه‏ صالحا أن أضرب بین یدیک بالدفّ وأتغنّى، فقال لها رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم: إنْ کنتِ نذرت فاضربی، وإلاّ فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بکر وهی تضرب، ثمّ دخل علیٌّ وهی تضرب، ثمّ دخل عثمان وهی تضرب، ثمّ دخل عمر فألقتْ الدّف تحت إستها ثمّ قعدتْ علیه، فقال رسول اللّه‏  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم: إنّ الشیطان لیخاف منک یا عمر…».[۳]

سوم :ونیز ترمذى نقل مى‏کند: «… فقام رسول اللّه‏؛ فإذا حبشیه ترفض والصبیان حولها، فقال: یا عایشه تعالی فانظری… إذ طلع عمر، قال: فارفضّ النّاس عنها.

قالت: فقال رسول اللّه‏  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم: إنّی لأنظر إلى شیاطین الإنس والجنّ قد فرّوا من عمر!».[۴]

در این احادیث ساختگى  فضیلت وبرترى براى عمر بر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آمده است:

۱ – زنان بدون مراعات حجاب خدمت پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بلند سخن مى‏گویند ومى خندند وپیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز بدون نهى از منکر با آنان مى‏خندد.

اما عمر زنان از وى مى‏ترسند وحجاب مى‏کنند زیرا وى بر خلاف پیامبر از گناه روى گردان و به نهى از منکر پایبند (وبه تعبر ابن عربى معصوم) است .

۲ – شیاطین در محضر مقدس پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم حظور پیدا مى‏کند وبه وسواس واغواء خود مى‏پردازد.

اما عمر نه تنها شیاطین در مجلس وى حاضر نمى‏شوند بلکه شیاطین از راهى که عمر عبور کند عبور نمى‏کنند.

۳ – غیرت پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم «نستجر باللّه‏» به وى اجازه مى‏دهد که همسرش را براى تماشاى رقاصه‏ها به ملاء عام دعوت کند!!!

اما عمر: هرگز!!!

۴ – خود پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم «نستجر باللّه‏» به پاى کوبى ورقص ونواختن علاقه‏مند بود واز آن بهره مى‏برد!!!

اما عمر: هرگز!!!

۵ – در این احادیث ساختگى تماشاگران به عنوان شیاطین انس معرفى شده‏اند، «نستجر باللّه‏» پیامبر اکرم  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم وعایشه جزء آنان به حساب آمده است!!!

اما عمر: هرگز، بلکه شیاطین جن و انس از او فرار مى‏کنند!!!

ابن عربى سنى نیست.

هر چند اهل سنت این احادیث ساختگى متضمن هتک به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را نقل کرده‏اند امّا از آن براى اثبات عصمت عمر همچون محى‏الدین بهره نگرفته‏اند از این رو باید گفت محى الدین سنى نیست.

ابن عربى براى چگونگى مقابله با وساوس شیطانى نسخه‏اى مى‏پیچد وسپس مى‏گوید: و بهذا الدواء یذهب مرض الشیطان من نفسک و تکون «عمرى المقام» ما یلقاک الشیطان فى فج الاّ سلک فجا غیر فجک اذا عاملته بمثل هذا…[۵]


[۱]. فتوحات ج۱ ص۲۰۰ باب الثلاثون

[۲] ـ البخاری/ ج ۳/ ص ۷۱/کتاب فضائل أصحاب النبی  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم/ باب ۳۶: مناقب عمر بن الخطاب.

[۳] ـ سنن الترمذی/ ج ۵ / ص ۵۸۰ / ح ۳۶۹۰ / فى مناقب عمر بن الخطاب.

[۴] ـ سنن الترمذی / ج ۵ / ص ۵۸۰ / ح ۳۶۹۱ / فى مناقب عمر بن الخطاب.

[۵]. فتوحات مکیه ج۱ ص۲۸۴ باب الخامس والخمسون

نوشته : سید علیرضا حسینى

نظر دهيد