ابن عربى و كشف و شهود موهوم وی در مناقب شيخين علیه اللعنة !!!

ابن عربى و کشف و شهود موهوم وی در مناقب شیخین علیه اللعنه !!!

ابن عربى وکشف وشهود در مناقب شیخین علیه اللعنه !!!

تنها منشأ ارادت محى الدین به ابو بکر وعمر احادیث گذشته نیست، بلکه مناقب آن دو را با کشف وشهود یافته است، او در خطبه اول کتاب فتوحات ادعاى مکاشفه‏اى مى‏کند ومى گوید: «…شاهدته عند انشائى هذه الخطبه فى عالم حقائق المثال فى حضره الجلال مکاشفه قلبیه فى حضره غیبیه و لما شاهدته  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلمفى ذلک العالم سیدا معصوم المقاصد…والصدیق على یمینه الانفس والفاروق على یساره الاقدس [۱] در این مکاشفه نه تنها در عالم حقائق ابوبکر را در سمت راست پیامبر و عمر را در سمت چپ مشاهده کرده، کرامتى بالاتر از آن براى خود دیده است ومى‏گوید:  «فالتفت السید الاعلى والمورد العذب الاحلى والنور الاکشف الاجلى فرآنى و راء الختم (حضرت عیسى  علیه‏السلام) لاشتراک بینى و بینه فى‏الحکم فقال له السید هذا عدیلک و ابنک و خلیلک انصب له منبر الطرفاء بین یدىّ…[۲]

حضرت عیسى  علیه‏السلام پدر نداشت مسیحیان وى را پسر خدا خواندند، وپسر نداشت ابن عربى در این مکاشفه خود را پسر عیسى معرفى مى‏کند.


[۱].  فتوحات مکیّه ج۱ ص۲ خطبه کتاب

[۲]. فتوحات مکیّه ج۱ ص۲ خطبه کتاب

نوشته : سید علیرضا حسینى

نظر دهيد